ohlášky týdne

Aktualizováno (16 Září 2018)
Tisk

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 16. září 2018

24. neděle v mezidobí, 38. týden

 

Výuka náboženství začne od 19. září. Rozvrh hodin náboženství je na nástěnce před kostelem. Kdo ještě neodevzdal přihlášku, jsou vzadu v kostele.

 

Dnes je mimořádná sbírka na opravy a údržbu kostela, především na II. etapu instalace topení v kostele. Pán Bůh zaplať. Vzadu pod kůrem je kasička na dary pro TV NOE.

 

Tento pátek bude mimořádně mše sv. o hodinu dříve – v 17:00! Bude ji sloužit P. Prokop Siostrzonek, opat břevnovského kláštera. Poté bude v místním kulturním domě jeho přednáška o klášterním životě. Následně na návsi před „Íčkem“ proběhne koncert našich farníků.

 

Tuto sobotu 21. 9. bude zde opět noční bdění. Začátek v 20:00 a v 22:00 bude mše sv. (v 19 hod. růženec).

 

Charita Valašské Meziříčí zve na tradiční pouť seniorů na Sv. Hostýn, a to ve čtvrtek 27. 9. 2018. Přihlašování letos probíhá telefonicky. Cena 190,- Kč. Informace najdete na nástěnce.

 

Charita Valašské Meziříčí dále oznamuje: vzhledem k akutnímu nedostatku personálu v Domově pokojného stáří ve Valašské Bystřici je ohrožen chod samotné služby. Proto prosíme o šíření této informace mezi Vaše přátele a známé, kteří by mohli znát někoho, kdo by o práci zdravotní sestry nebo pečovatele měl zájem. Více informací na letáku na vývěsce.

 

Ve Valašském Meziříčí vznikla Farní školka (blízko kostela a zámku). Je otevřena od 6:30 do 17:00 hod. Mají ještě 5 míst volných, využijte toho… Informace a přihlášky telefonicky v CPR u paní Elišky Štefkové (720 161 933).

 

Zdeňka Bořutová, současná vedoucí našeho Centra pro rodinu, by Vás chtěla poprosit o modlitbu. Je pořád v nemocnici, po operaci. Zjistili jí nádor v tlustém střevě s metastázemi. Moc děkuje za modlitby.

Joomla SEO powered by JoomSEF