ohlášky týdne

Aktualizováno (16 Leden 2022)
Tisk

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 16. ledna 2022

2. neděle v mezidobí, 3. týden

 

Dnes je mimořádná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Příští neděli bude mimořádná sbírka na biblický apoštolát.

Proběhla Tříkrálová sbírka. V Zašové se vybralo 124.995,- Kč, ve Veselé 35.705,- Kč. Celkem 160.700,- Kč. Charita moc děkuje. Výsledky jsou na vývěsce.


Od úterý probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů – myslete na to ve svých modlitbách. Také příští neděle – 3. neděle v liturgickém mezidobí – je za Jednotu a je to také neděle Božího Slova


Tento čtvrtek 20. 1. začne v Zašové na faře čtyřtýdenní příprava snoubenců pod vedením lektorů z CPR. Začátek vždy v 18:30. Kdo ze snoubenců plánuje svatbu, může toho využít.


pátek 21. 1. při mši sv. proběhne zasvěcení Společenství čistých srdcí (SČS). Mši sv. bude mít P. Ján Rimbala z Branek. SČS jsou mladí lidé, kteří se rozhodli jít proti proudu a žít předmanželskou čistotu.


V sobotu 22. 1. od 17:00 do 18:00 bude v kostele zahajovací adorace společenství mužů Exodus. Pak od 20.00 bude noční adorace do 22:00, kdy začne mše sv. s nedělní platností. V 19:00 je v kostele modlitba růžence.


Ve čtvrtek v 17:15 bude zde na faře schůzka ministrantů. Připomínáme odevzdání přihlášek ministrantů na zimní tábor.

Joomla SEO powered by JoomSEF