ohlášky týdne

Aktualizováno (27 Červen 2022)
Tisk

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 26. června 2022

13. neděle v mezidobí, 26. týden


Příští neděli bude výroční mariánská Zašovská pouť. Začne už v SOBOTU 2. 7. ve Stračce. Pozor: už v 19:00 začne NOČNÍ BDĚNÍ rozjímavým růžencem, pak v 20:00 bude koncert Rožnovských OgarůMše sv. nebude! V sobotu v 9:00 bude brigáda – prosíme muže, pro přípravu areálu Stračky.


V NEDĚLI 3. 7. budou slavnostní bohoslužby ve farním kostele Navštívení Panny Marie v 7:00 za farníky a v 8:15 za dobrodince kostela. V 10:30 bude hlavní poutní mše sv. za všechny poutníky, kterou bude slavit otec Antonín Hráček z Olomouce. Odpoledne ve 14:30 požehnání a uctění obrazu Panny Marie Zašovské, v 15:00 v kostele pak bude divadlo Farního společenství dětí a mládeže o sv. Vincentovi. Mše sv. ve Veselé bude v sobotu 2. 7. v 17:00 hod. s nedělní platností.


Minule byla mimořádná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Vybralo se 28 800,- Kč, Pán Bůh zaplať.


Ve čtvrtek nebude večerní adorace, ale ve středu v 18.00 bude mimořádně bohoslužba slova se sv. přijímáním (jáhen Martin Svák ze Zubří). V pátek nebude celodenní adorace ani dopoledne nebudou návštěvy nemocných. Vše bude posunuto o týden. Na první pátek bude jen večerní mše sv. s požehnáním.


Ve čtvrtek 30. 6. je v olomoucké katedrále v 17:00 rozloučení s otcem arcibiskupem Janem. Z Rožnova jede autobus a jsou ještě volná místa. Kdo by chtěl jet, ať zavolá na faru do Rožnova.


Prosím děti, aby odevzdaly učebnice z náboženství (3. třída).


V zákristii jsou k dispozici Zašovské oplatky.

 

Joomla SEO powered by JoomSEF