ohlášky týdne

Aktualizováno (09 Prosinec 2018)
Tisk

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 9. prosince 2018

2. neděle adventní, 50. týden

 

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravy a údržbu kostela. Pán Bůh zaplať.

 

Příští týden budou další ranní mariánské mše sv. – tzv. roráty. V 6:30 ráno v pondělí a ve středu se snídaní, v sobotu v 7:00 (bez snídaně). Kdo by chtěl přispět na pohoštění – na snídani pro děti po rorátech, může tak učinit do kasičky vzadu v kostele.

 

Ve čtvrtek nebude večer adorace. Mše sv. ve Veselé bude ráno v 8:00.

 

Příští sobotu 15. 12. bude opět noční bdění v kostele. Začátek v 20:00 – adorace, 22:00 – mše sv. s nedělní platností.

 

Můžete si zapisovat mše sv. (intence) na příští půlrok 2019 (jen do konce června). Přednost mají nejdříve ti, kteří slaví nějaké jubileum nebo výročí.


Naše farnost organizuje poznávací a odpočinkový zájezd na azurové pobřeží jižní Francie. Cena za dopravu, ubytování a polopenzi jen 8.500,- Kč na posledních 10 dní v srpnu 2019. Prosím již přihlášené, aby si vyzvedli v zákristii instrukce a zaplatili zálohu 2000,- Kč do konce roku. Plakátek pro další zájemce je vzadu v kostele. Je třeba se brzy přihlásit. Je ještě několik míst volných.

 

Vzadu v kostele jsou kalendáře s fotografiemi P. Pavla Stefana (50,- Kč).

Joomla SEO powered by JoomSEF