Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (16 Leden 2022)
Tisk

 

 

 

Zašová:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 1.

2. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30


– Za † Zdeňku Murasovou, manžela, děti, rodiče a sourozence z obou stran


– Za farníky

17. 1.

Sv. Antonína, opata

pondělí

18. 1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

úterý

7:00

Na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o další Boží pomoc a ochranu

19. 1.

středa

18:00


Za vlast

20. 1.

Sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků

čtvrtek

(17:00 Veselá)

19:00adorace se Sv. Přijímáním

21. 1.

Památka sv. Anežky Římské, panny

a mučednice

pátek

18:00

Za † Vladimíra Dvořáka

22. 1.

Sobotní památka Panny Marie; sv. Vincence, jáhna

a mučedníka

sobota

7:00

23:00

– Za † Aloise a Marii Nevřelovy, rodiče

a sourozence z obou stran

– Za nenarozené

23. 1.

3. neděle v mezidobí

(NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

– ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ)

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30


– Za Oldřicha Malíka, manželku, syna,   snachu, zetě, živou i † rodinu


– Za farníky

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).Veselá:


Ne 24. 4. 9:00 Za † Vojtěcha a Julii Vajglovy, dva syny, dceru, † † † , živou i † rodinu

Čt 29. 4. 17:00 Za † pana Čížka

Ne 2. 5. 9:00 Za † Martina a Vlastu Kubějovou, živou i † rodinu a rodiče Švajdovy, † † †

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu

Joomla SEO powered by JoomSEF