Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (18 Únor 2018)
Tisk

 

Zašová:

 

18. 2.

1. neděle postní

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za farníky

Za † Josefa Špůrka, rodinu Vágnerovou a Špůrkovou

19. 2.

pondělí po 1. neděli postní

pondělí

20. 2.

úterý po 1. neděli postní

úterý

16:00

pohřební mše sv. za † Jiřího Pikulu

21. 2.

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele Církve

středa

18:00

bohoslužba slova se Svatým Přijímáním

22. 2.

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

čtvrtek

23. 2.

pátek po 1. neděli postní

pátek

18:00

Na dobrý úmysl

24. 2.

sobota po 1. neděli postní

sobota

7:00

Na úmysl dárce

25. 2.

2. neděle postní

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za farníky

Za živou i † rodinu Jadrníčkovou

a Dobrozemskou

 

Veselá:

 

Ne 18. 2. 9:00 Za † Marii Kozákovu, manžela Františka, rodiče z obou stran, živou i † rodinu, †††

 

 

Ne 25. 2. 9:00 Za † rodiče Bardoňovy, dva zetě, snachu, živou rodinu

 

 


Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první nedělí po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu

Joomla SEO powered by JoomSEF