Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (19 Listopad 2017)
Tisk

 

Zašová:


19. 11.

33. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za farníky

Za rodiny Mikyskovu a Bernkopfovou

a za duše v očistci

20. 11.

pondělí 33. týdne v mezidobí

pondělí

7:00

Za † P. Jana Žilinského

21. 11.

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jetuzalémě

úterý

7:00

Za Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

22. 11.

Památka sv. Cecílie, panny

a mučedníce

středa

18:00

Na úmysl dárce

23. 11.

Sv. Klementa I., papeže

čtvrtek

(17:00 Veselá)

24. 11.

Památka sv. Ondřeje, kněze, a druhů, mučedníků

pátek

18:00

Za živou i † rodinu Hrubou, Kašíkovou

a Burdovou a za duše v očistci

25. 11.

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

sobota

7:00

Za † členy původní Matice zašovské a za všechny †, kteří žili a působili v klášteře

a ústavu

26. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále (obnova zasvěcení lidstva Srdci Ježíšovu – adorace)

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za farníky

Za Vojtěcha a Marii Frňkovy, Jaroslavu Hrachovcovou a za živou i † rodinu

 

Veselá:


Ne 19. 11. 9:00 Na poděkování Pánu za 60 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let
Čt 23. 11. 17:00 Za † Alfréda Pchálka, rodiče, 15 sourozenců a za †††
Ne 25. 11.  9:00 Za † P. Alfréda Pchálka


Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první nedělí po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu

Joomla SEO powered by JoomSEF