Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (13 Leden 2019)
Tisk

 

Zašová:

 

 

13. 1.

Svátek Křtu Páně

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za † Františka a Marii Vašátovy a za celou živou i † rodinu z obou stran

 

– Za farníky, zvláště za † a živé členy MO KDU-ČSL Zašová

14. 1.

pondělí 1. týdne v mezidobí

pondělí

18:00

 

Za † Boženu Vašíčkovou

15. 1.

úterý 1. týdne v mezidobí

úterý

7:00

Za † Hedviku Kociánovou, manžela

a rodiče z obou stran

16. 1.

středa 1. týdne v mezidobí

středa

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o další Boží pomoc

17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

čtvrtek

(17:00 Ves.)

19:00

 

 

adorace se Sv. Přijímáním

18. 1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

pátek

18:00

Za † Marii Dvořákovou, manžela, syny

a za živou rodinu

19. 1.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

7:00

Za † Antonína Maleňáka, živou i † rodinu a za duše v očistci

20. 1.

2. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za Jiřinu Korábečnou, manžela a rodinu Korábečnou

 

– Za farníky

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:

 

Ne 13. 12. 9:00 Za † Karla Korábečného, rodiče, bratra, živou rodinu, †††

 

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu

Joomla SEO powered by JoomSEF