Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (19 Srpen 2018)
Tisk

 

Zašová:

 

19. 8.

20. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

Za Ludmilu, Rozálii a Augustina Motošické a za živou i † rodinu

 

Za farníky

20. 8.

Památka sv. Bernarda, opata

a učitele Církve

pondělí

7:00

Za † manžela Ivana, živou i † rodinu Olexiovou (Stanislava, Olenu, Ivana, Juru, Marii, Annu, Ivana)

21. 8.

Památka sv. Pia X., papeže

úterý

22. 8.

Památka Panny Marie Královny

středa

23. 8.

Sv. Růženy z Limy

čtvrtek

18:00

 

Bohoslužba slova se Svatým Přijímáním

24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

pátek

25. 8.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

26. 8.

21. neděle v mezidobí

neděle

(9:00 Veselá)

10:30

 

Za † Marii a Vojtěcha Martinkovy

a dceru Marii Tomanovou

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:

 

 

Ne 19. 8. 9:00 Za † rodiče Zuzaňákovy, syny, živou rodinu, †††

 

 

Ne 26. 8. 9:00 Za † rodiče Janišovy, děti a živou rodinu

 

 

Kaple Sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti:

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu

Joomla SEO powered by JoomSEF