Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (20 Květen 2018)
Tisk

 

Zašová:

 

20. 5.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za farníky

 

 

Za Vladimíra Čaňa, rodiče z obou stran, živou i † rodinu

21. 5.

Památka Panny Marie, Matky Církve

pondělí

18:00

 

Na dobrý úmysl

22. 5.

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

úterý

 

23. 5.

středa 7. týdne v mezidobí

středa

18:00

Za † Marii Rylkovou, manžele Špůrkovy, Sobkovy, Helisovy, Bronislavu Konvičnou, sestry Divínské a za živou rodinu

24. 5.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

čtvrtek

19:00

(17:00 Veselá)

 

adorace se Sv. Přijímáním

25. 5.

pátek 7. týdne v mezidobí

pátek

18:00

Za † rodiče Adamcovy, Škrobákovy, Kovaříkovy a za živou rodinu

26. 5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

sobota

7:00

 

Na poděkování Pánu Bohu za dar života

27. 5.

Slavnost Nejsvětější Trojice

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za farníky

 

 

– Za živé i † občany z Palačova a za prvokomunikanty

 

Veselá:

 

Ne 20. 5. 9:00 SESLÁNÍ DUCHA SV.
Za † Julii a Vojtěcha Vajglovy, dva syny, dceru, živou rodinu, ††† a za dar moudrosti pro maturanty
Čt 24. 5. 17:00 Za † Františka Kozáka, manželku Marii, rodiče z obou stran, živou rodinu, †††

Ne 27. 5.  9:00 NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Na poděkování za pomoc a ochranu Panny Marie
Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu

Joomla SEO powered by JoomSEF