DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Aktualizováno (21 Listopad 2020)
Tisk


OZNÁMENÍ!


 

Nyní platí Protiepidemický systém (PES) - postupně se vše uvolňuje.

Bohoslužby jsou v jedné kategorii s pohřby a svatbami. Na bohoslužbách může od pondělí 23.11. až 20 lidí.

Situace se může co týden měnit. Sledujte systém PES.Věřící jsou z tohoto důvodu omluveni z účasti na nedělních bohoslužbách.Využijte ADORAČNÍCH HODIN v kostele v Zašové, kde se také zpovídá a podává sv. přijímání: St: 15.00 – 17.00; Pá: 15.00 – 17.00; Čt: 19.00 – 20.00; Ne: 14.30 – 16.00;


Velké poděkování patří Vám všem, kteří podporujete náš kostel v této těžké době i bezhotovostně – převodem na účet farností. Čísla farních účtů: Zašová 2400513541/2010, Veselá 2000513550/2010).

 


Bůh vám všem žehnej! V modlitbě zůstává P. Jiří Polášek, farář
Plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým vzhledem k pandemii nemoci covid-19 jsou prodlouženy na celý měsíc listopad takto:


a. - plnomocné odpustky při návštěvě hřbitova s modlitbou, byť jen v duchu za zemřelé, lze získat nejen od 25.10. do 8. listopadu, ale i v dalších libovolných 8 dnech do konce měsíce listopadu, které si můžeme libovolně vybrat.


b. - plnomocné odpustky 1. a 2. listopadu získá ten, kdo navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš a Věřím, ale také následující neděli 15.11. nebo i jiný den v rámci měsíce listopadu který si věřící mohou svobodně vybrat.


 

c. - plnomocné odpustky mohou získat lidé staří, nemocní a všichni, kteří nemohou na základě zákazů vycházet z domu, — za podmínky, že se v duchu připojí k ostatním zmíněným, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže) —, když se před obrazem Pána Ježíše Krista nebo Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zemřelé, čtení Bible, duchovní četbu, skutek milosrdenství a obětují přitom Bohu bolesti; nebo nesnáze svého života).

 


 


 

 


AKTUÁLNĚ:

Drazí věřící,

Všechny bohoslužby jsou do odvolání

bez účasti veřejnosti - i v neděli.

(Ve Veselé nejsou vůbec!)

Úmysly mší sv. jsou slouženy v obvyklém čase.

Bohoslužby jsou vysílány živě

na FB kanále (www.zasova.net).
Pokud dojde k jakékoliv změně,

budu vás informovat zde a na webu farnosti.

P. Jiří Polášek, farář (13.4.2020)

Joomla SEO powered by JoomSEF