Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 5. dubna 2020

Květná neděle, 15. týden

 

Drazí, začíná svatý týden. Stále trvá přísný nouzový stav a mše sv. jsou neveřejné v Zašové i ve Veselé (kromě pohřbů). Zadané úmysly jsou slouženy. Dnes odpoledne bude zašovský kostel opět otevřen odpoledne od 14:30 do 16:00  k adoraci, k svatému přijímání a ke zpovědi. Také na Zelený čtvrtek bude kostel v Zašové otevřen od 20:00 do 21:00 k modlitbě.

Ve Veselé o svatém třídenní bohoslužby nebudou – kostel bude otevřen po mříž od 10:00 do 15:00.

Hromadné zpovědi jsou zrušeny. Zpovídám individuálně. Jak se jinak zpovídat v situaci současné pandemie? Je třeba vzbudit dokonalou lítost, vycházející z lásky k Bohu, vyjádřit upřímnou žádost o odpuštění a umínit si jít co nejdříve ke zpovědi – tedy po skončení pandemie… Takový člověk získává odpuštění hříchů,    a to i smrtelných (srov. Katechismus, č. 1452).

Křížová cesta bude dnes odpoledne v rámci adorace a další křížová cesta bude na velký pátek v 14:00. Z rozhodnutí otce arcibiskupa o svatém třídenní je maximální počet účastníku 3 – takže bohoslužby budou bez účasti lidu, odsloužím si sám soukromě (nebude ani přímý přenos – sledujte TV).

Boží hrob se letos ruší. Ruší se také tradiční obřady požehnání velikonočních pokrmů, svěcení ohně a vody. Nicméně můžete se napsat jako obvykle na rozpis na pátek i sobotu a modlit se zde v kostele a uctívat kříž.

Postní kasičky přineste prosím do kostela kdykoliv. Farnost děkuje za příspěvky do sbírky přes internet na konto farnosti. Kdo by chtěl potvrzení o daru, ať požádá. Pokud přijdete v tyto těžké dny do kostela, prosíme o příspěvek na jeho provoz. Můžete využít označenou krabici na stolečku uprostřed kostela nebo kteroukoliv z uzamčených pokladniček pod kůrem. Pán Bůh zaplať!Sbírka na Boží hrob a na kněžský seminář se letos ruší.

Na velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.


Myslím na vás na všechny u oltáře a žehnám.

OhláškyŘímskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 17. února 2019

6. neděle v mezidobí, 8. týden

Aktualizováno (28 Červenec 2017)

Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

 

Banner01.png

Webkamera ve Stračce

(V případě potřeby klikněte 2x)

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Nové: Měření průtoku

Zprávičky z Proglasu
  • Jarní magazín Barvínku
    Jaro je tady! V dubnovém magazínu Barvínku ho společně pořádně oslavíme. Uslyšíte, jak se má Barbora. Dozvíte se, na co příroda potřebuje hmyz. A popovídáme si samozřejmě taky o nadcházejících Velikonocích.
  • Premiéra Myslivečkových pašijí
    V rámci Koncertu duchovní hudby poprvé na Radiu Proglas zazní rozsáhlé oratorium Josefa Myslivečka nazvané Pašije našeho Pána Ježíše Krista.
  • Kolem se toč - 1209. kolo