Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 13. srpna 2012

19. neděle v mezidobí, 33. týden


Dnes je 13. - tedy je FATIMSKÝ DEN. Proto mše sv. dnes ráno nebyla, ale bude večer v 18:00 na zahradě. V 17:00 začne adorace s růžencem, v 18 mše sv. se zasvěcením Panně Marii. Poté bude opékání špekáčků a večer trampské písně s Jarkou Krutilkovou z  Valašského Meziříčí. V případě deště vše proběhne v kostele a na faře. Je možné získat plnomocné odpustky.

 

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravy. Hlavně na doplacení opravy fasády.

 

Zítra se uskuteční odvoz posledního lešení z rajského dvorku do Zubří; prosím brigádníky, aby přišli pomoci nakládat na auto v 8:30.

 

V úterý je SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Je to doporučený zasvěcený svátek. Mše sv. zde bude v 18:00, ve Veselé mše sv. bude v 16:00.

 

Ve čtvrtek bude setkání ekonomické rady farnosti v 19:00 na faře. Ve čtvrtek tedy adorace NEBUDE.

 

Oznamujeme Vám, že v našem kostele hodlají uzavřít v pátek 18. 8. 2017 v 14:00 církevní sňatek tito snoubenci: Jiří Mičola ze Zubří a Veronika Kovářová ze Zašové. Jestliže je známa někomu nějaká překážka, ať ji oznámí farnímu úřadu.

 

Charita Valašské Meziříčí zve opět na tradiční pouť seniorů na Hostýn a to ve středu 13. 9. 2017. Pouť je určena pro starší osoby, nemocné a málo pohyblivé, pro které je obtížné se na Hostýn dostat vlastními silami. Přihlašovat se můžete v zakristii po každé mši svaté. Cena 170,- Kč, odjezd v 7:30 ze Zašové. Více informací najdete na plakátku na nástěnce před kostelem.

 

Také se už můžete hlásit na farní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi o státním svátku ve čtvrtek 28. 9. Cena dospělí 700,-, mládež 300,-, děti 100,- Kč. Více informací

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 30. dubna 2017

23. neděle velikonoční, 18. týden

Kalendář akcí 2017 Zašová a Veselá

 

Kostel2

 

Přehled k vytištění ZDE


 

SRPEN

1. - 7. 8. – Festival mládeže v Medžugorji

12. 8. - Noční bdění

13. 8. – Fatimský den

15. 8. - NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

15. – 20. 8. Setkání mládeže v Ol.

22.  – 30. 8. – Farní pouť do ITÁLIE

27. 8. – Posvícení ve Veselé (1821)

29. 8. - Regionální večeřadlo

MKH v Dolní Bečvě

 

 

ZÁŘÍ

2. 9. - Zašovské slavnosti

9. 9. – Ministrantská pouť

8. - 10. 9. - Víkend pro ženy v Rajnochovicích

13. 9. – Fatimský den

23. 9. - Noční bdění

26. 9. - Regionální večeřadlo MKH ve V. Karlovicích

28. 9. - SV. VÁCLAV – farní pouť do St. Boleslavi

30. 9. - Otevřené brány - konec

 

 

ŘÍJEN

3. 10. - Farní pouť na Turzovku

6. 10. - Zašovský MOROVÝ pátek

13. 10. – Fatimský den

14. 10. – BIŘMOVÁNÍ v Zašové

21. 10. - Noční bdění

24. 10. - Adorační den farnosti Veselá

31. 10. - Regionální večeřadlo MKH v Prostřední Bečvě

29. 10. – Konec letního času

 

 

LISTOPAD

1. 11. - VŠECH SVATÝCH

2. 11. - DUŠIČKY

1. – 2. 11. – P. Montfort OKAA

5. 11. - ZAŠOVSKÉ HODY

11. - 12. 11. - POUŤ VE VESELÉ - SVATOMARTINSKÁ

12. 11. - STŘÍTEŽSKÉ HODY

25. 11. - Noční bdění

 

 

PROSINEC

3. 12. - První neděle adventní

­ Sv. Mikuláš v kostele

8. 12. - NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE

9. 12. - Noční bdění

24. 12. - PŮLNOČNÍ mše sv.: Veselá 21 h., Zašová 24 h.

25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ ­ Koncert Zašovského sboru

26. 12. - Vánoční divadlo dětí

 

 

BŘEZEN

9.3., 16.3., 23.3., 30.3. - Přípravy snoubenců v Zašové

18. 3. – Adorace pro biřmovance

20. 3. – Slavnost Sv. Josefa

25. 3. –SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ ­ Noční bdění

26. 3. - Letní čas

27. 3. – Setkání Farních rad děkanátu v Zašové

 

DUBEN

1. 4. – Setkání mládeže ve Zlíně

6. 4. – Zpověď Veselá

8. 4. - Zpověď Zašová

9. 4. – KVĚTNÁ NEDĚLE

10. – 15. 4. – SVATÝ TÝDEN

16. 4. – NEDĚLE   VEL.

17. 4. – PONDĚLÍ VEL.

22. 4. – Národní pochod PROLIFE

23. 4. – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – adorace

25. 4. - Regionální večeřadlo MKH v Hutisku-Solanci

29. 4. - Noční bdění

 

KVĚTEN

1. 5. – První májová ­ Otevřené brány – zahájení

5. 5. - Mše sv. za Zašovské hasiče

8. 5. – Farní pouť (Sv. Antoníček, návštěva P. Romana Vlka) ­

Svátek matek

13. 5. – Fatimský den

20. 5. - Noční bdění

25. 5. - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

28. 5. - První sv. přijímání dětí

30. 5. - Adorační den farnosti Zašová ­ Regionální večeřadlo MKH v Zašové

31. 5. Malá pouť Navštívení Panny Marie

 

ČERVEN

4. 6. - SVATODUŠNÍ NEDĚLE ­ Škračení vajec

9. 6. - Noc kostelů

10. 6. – Modlitby děkanátu za povolání a rodiny na Hostýně

11. 6. - Sv. TROJICE ­ Den rodin našeho děkanátu v Zašové ­ Palačovská pouť

13. 6. – Fatimský den

15. 6. - BOŽÍ TĚLO

17. 6. - Noční bdění

17. 6. – Jáhenské svěcení v Olomouci

20. 6. – Pouť kněží na Sv. Hostýn

27. 6. - Regionální večeřadlo MKH na Soláni

24. 6. – Kněžské svěcení v Olomouci

25. 6. – Janovská pouť

29. 6. – SV. PETRA A PAVLA

 

ČERVENEC

1. 7. - Modlitební a kulturní večer ve Stračce ­ Noční bdění

2. 7. - VÝROČNÍ ZAŠOVSKÁ POUŤ K PANNĚ MARII

3. - 7. 7. - Tábor dětí v Dřevohosticích

5. 7. – Sv. CYRILA a MET.

10. – 14. 7. - Děkanátní setkání mládeže v Dřevohosticích

13. 7. – Fatimský den Veselá

17. - 21. 7. - Denní tábor dětí v Zašové

22. 7. – Farní pouť na Radhošť

23. 7. – Krhovská pouť

25. 7. - Regionální večeřadlo MKH v Zubří

30. 7. - Výročí posvěcení zašovského kostela (29.7.1742)

 

Přehled k vytištění ZDE

Aktualizováno (28 Červenec 2017)

Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

 

Banner01.png

Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Zprávičky z Proglasu
  • Biberova Bruselská mše
    Ranní duchovní hudba 20. neděle v mezidobí (od 8.00 hodin) nás přenese do Bruselu roku 1700.
  • K účastníkům setkání mládeže se v Olomouci připojily rodiny
    Na dnešní program Celostátního setkání mládeže s mottem Nebojte se budoucnosti dorazila do Olomouce řada rodin s dětmi. Pro některé šlo o vzpomínku na setkání, která absolvovali dříve, pro jiné o první zkušenost s podobnou akcí. Vyplynulo to z naší ankety:
  • Slyšte, lidé! – Ohlédnutí za festivalem Colours of Ostrava 2017
    Festival Colours Of Ostrava měl v roce 2017 rekordní návštěvnost – neoficiální údaje hovoří až o 50 000 návštěvníků. Jedním z nich byl redaktor Proglasu Milan Tesař, který v Ostravě natočil 23 rozhovorů s hudebníky a odborníky na hudby z 12 zemí. A mezitím v rámci možností sledoval dění na 21 hudebních a diskusních scénách. O své zážitky se s vámi podělí v pořadu Slyšte, lidé! Pořad vysíláme v sobotu 19. srpna od 19.15 a v repríze 22. srpna v 16.55.