Oprava fasády kostela v Zašové

Aktualizováno (05 Květen 2016)
TiskEmail

 

Leseni 2016

V minulých týdnech můžeme sledovat, jak roste lešení na průčelí kostela Navštívení Panny Marie v Zašové. Oprava fasády kostela konečně začala.

Nejprve trochu historie. V roce 1984 byla podle záznamů v kronice farnosti provedena "Generální oprava a rekonstrukce fasády kostela". S výjimkou restaurování soch v průčelí kostela bylo provedeno z postaveného lešení: místní otlučení a následně obnovení omítek fasády, demontáž a nové vypletení ochranných sítí v oknech, opravy a nátěr krytin a klempířských prvků věží a střechy nad kostelní lodí a presbytářem, výměna dřevěných žaluziových oken ve věžích a řada dalších prací. Byla také provedená nová bleskosvodná soustava celého kostela. Původně tmavožluté nátěry venkovních omítek kostela byly nahrazeny růžovou barvou od vídeňské firmy AVENARIUS, darovanou české církvi rakouskou Charitou diecéze Pasov. Tato růžová barva byla použita hned na několik kostelů, neboť ji z Rakouska přivezli celý vagon: Štípa, Kunovice, Tlumačov atd.

 


Za uplynulých 32 let, následkem zatékání přes okraje střech a vlivem ničivých povodní v r. 2009, jsou části venkovních omítek - zejména římsy, sokly a omítky u země značně poškozeny. Je nutno je fasádu opravit a celou znovu natřít. Plechové krytiny věží a střechy jsou místy zkorodované, či poškozené. Jsou nutné opravy věží a vše také nově natřít. Pozlatit báně. Provést nátěry nových okapů. Opravu provádí firma Jelínek (malovali kostel) a první etapa - fasáda bude stát přes 1 milion Kč. Zbytek kostela další milion. Obec věnuje na opravu 600.000,- Kč. Lešení je děkanátní a stavbu lešení provádí firma R2K CZECH s.r.o. Momentálně je stavba lešení pozastavena, neboť čekáme na výsledky statistických výpočtů, zda naše střecha lešení unese. Lešení totiž bude do výšky věžního kříže - cca 36 m.

 

V následujících měsících tedy bude okolo věží kostela nepřehlédnutelné lešení a pracovní ruch a věřím, že oprava se podaří. Pokud by chtěl někdo přispět darem na opravu fasády, budeme moc rádi.

P. Jiří Polášek