Restaurování oltářního obrazu ve Veselé

Aktualizováno (03 Červen 2016)
TiskEmail

 

 

Andele Vesela 2016

V letošním roce pokračujeme restaurováním celého obrazu. Byl sundán vzácný vyřezávaný rám i s obrazem sv. Martina a pod obrazem se objevila původní bohatě zdobená výmalba kostela. Opravu olejomalby provede akademická malířka a restaurátorka Romana Balcarová a bude stát 90.000,- včetně DPH. Opravu rámu provede restaurátorská firma Jakubek za 257.000,- bez DPH. Obec Zašová přispěje na opravu částkou 70.000,- a Ministerstvo kultury ČR částkou 200.000,- Kč.


V loňském roce proběhla druhá etapa restaurování barokních soch z oltáře ve Veselském kostele. Oprava stála 184.000,- Kč a Ministerstvo kultury přispělo částkou 150.000,- Kč. První etapa stála 133.400,- Kč. Farnost Veselá obdržela i na tuto opravu dvou andělů dotaci 120 tis. z Ministerstva kultury ČR. Celková oprava barokních andělů tedy stála 317.400 Kč a restaurování provedl sochař Jakub Gajda z Ostravy.

 

 

Barokní oltářní obraz s anděly je poměrně vzácný a pochází původně z Velehradu. Soubor pocházející zřejmě z 1. poloviny 18. století byl do kostela ve Veselé přenesen ze zrušeného cisterciáckého kláštera ve Velehradě bývalým mnichem Janem Nepomukem Weiserem, který byl ustanoven v roce 1785 farářem v nově zřízené Veselské farnosti. Podle vyjádření odborné organizace státní památkové péče, by se mělo jednat o boční oltáře sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého z velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a mohlo by snad jít o pozůstatky oltářů vytvořených okolo roku 1707 Antoniem Rigou. Vedle nich Weiser převezl z Velehradu také varhany a tři zvony.

 

 

Dvě obnovené sochy andělů už visí po mnoha letech v kostele ve Veselé. Ostatní budou zavěšeny do prostoru presbytáře po dokončení opravy obrazu na podzim 2016. Do budoucna máme zájem požádat Ministerstvo kultury o další příspěvek na sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha, které jsou umístěny vedle oltářního obrazu neboť vesměs vše v kostele, co je ze dřeva, je silně napadeno červotoči.

 

P. Jiří Polášek