logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

 

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 24. září 2023


25. neděle v mezidobí, 39. týden

 

Minulou neděli byla mimořádná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost, vybralo se 19 650,- Kč.

 

Začala výuka náboženství ve zdejší škole. Ještě je možné se přihlásit, přihlášky jsou vzadu v kostele.

 

V úterý 26. 9. bude putovní mariánské večeřadlo v kostele v Karolince. Začátek růžencem a adorací v 17 hod. Poté mše sv. v 18:00.

 

Dnes je den Charity a tento týden proběhne u nás ve farnosti sbírka potravin a drogerie pro Centrum sociálně-materiální pomoci Charity Valašské Meziříčí (až do neděle 1. 10.). Součástí sbírky bude i sběr kompenzačních pomůcek (hole, berle, chodítka či vozíky) pro Ukrajinu. Koše a krabice budou vzadu v chodbě na faře.

 

Ve Veselé bude v den slavnosti sv. Václava mše sv. v 9:00. Tady bude také mše sv. v 10:30. Je to doporučený zasvěcený svátek. Ve čtvrtek nebude večer adorace, a v pátek 29. 9. jsme zváni na Velehrad na oslavu 100 let úmrtí A. C. Stojana (program je na vývěsce a na webu).

 

Příští neděli 1. 10. bude v 10:30 mše sv. pro děti. Bude zpívat scholička – děti, přijďte zpívat (v 9:45 zkouška ve zpěvárně).

 

Děkanátní centrum pro rodinu zve manželské páry na kurz Manželské večery, který bude probíhat ve farnosti Kelč, každý čtvrtek od 5. října do 23. listopadu 2023. Bližší informace naleznete na plakátku ve vývěsce nebo na webových stránkách Centra pro rodinu.

 

V sobotu 30. 9. zde bude pouť růžencových bratrstev: v 10:00 růženec, v 11:00 mše sv.

 

V úterý 19. 9. zemřel ve věku nedožitých 80 let emeritní farář v Hutisku-Solanci P. Josef Strbák. Pohřeb je v sobotu 30. 9. v 9:30 hodin na Hutisku.

 

Můžete se ještě hlásit na poutní zájezd do Medžugorje v týdnu od 16. do 23. 10. – je ještě několik málo míst, a také na pouť na Turzovku v úterý 3. 10. Cena 200,- Kč.

Rozvrh náboženství 2023/2024

Aktualizováno (02 Září 2023)

Rozvrh náboženství

 

Klikněte ZDE pro rovzrh ve formátu .pdf.

 

 

Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Medailonek Zašová

Aktualizováno (07 Duben 2019)

 

Medailonek Zasova

 

Stažení medailonku o Zašové

 

Pokud se vám po kliknutí zobrazí automatické přehrávání videa v novém okně prohlížeče, klikněte na video pravým tlačítkem a zvolte "uložit" nebo "uložit jako".

 


Webkamera ve Stračce
Zprávičky z Proglasu