logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 24. března 2019

3. neděle postní, 13. týden


 

Minule byla mimořádná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Vybralo se 21.000,- Kč, Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. Dnešní sbírka je věnována na TV NOE.Dnes bude
† cesta v 14:30, zapojí se naše uklizečky.


Zítra je Slavnost Zvěstování Páně, je to doporučený zasvěcený svátek. Mše sv. bude v 18 hod. (ve Veselé je v 16:00).


 

Ve čtvrtek v 18:00 je KD zajímavá přednáška Církev a stát (přednáší Dr. Balík) – organizuje Matice Zašovská a srdečně zve. Adorace tedy zde večer nebude!

 

Centrum pro rodinu zve na postní duchovní obnovu s Otcem Martinem Sklenářem z Prahy. Koná se v sobotu 30. 3. v Zašové, na duchovní obnovu je nutné se předem objednat; buď na čísle CPR na plakátku nebo v zákristii.


Příští sobotu 30. 3. bude také noční bdění v kostele – začátek v 20:00, ve 22:00 bude sloužena mše sv. s nedělní platností za nenarozené.

 

Ve farním lese je třeba dokončit prořezávku mladého borového lesíka. Kteroukoliv sobotu (i všední den) je možné tam řezat dřevo a zdarma si odvézt.

 

Jak vidíte, opravujeme vitrážová okna! Kdo by chtěl přispět, budeme jistě rádi.

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 17. února 2019

6. neděle v mezidobí, 8. týden

Program Velikonoce 2019

Aktualizováno (08 Březen 2019)

Velikonoce-2019


Program Velikonoce 2019 ve formátu PDF zde.

 

Postní almužna

 


10 x NE Istanbulské Úmluvě

Aktualizováno (29 Září 2018)

 

IÚ je dokument Rady Evropy, který zaměřuje svoji pozornost na ochranu žen před násilím a domácím násilím. ČR ji podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera již v květnu 2016. Aby IÚ vešla v platnost, musí proběhnout schválení obou komor Parlamentu ČR - tzv. ratifikace. Podle mezinárodního práva lze v této fázi Radě Evropy oznámit, že se ČR nehodlá stát smluvní stranou. Tím bv došlo k zneplatnění podpisu. Při bližším seznámení se zněním IÚ zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, a proto vyvstává těchto 10x „NE":

 

Text 10 x ne Istanbulské úmluvě

 

 

 

Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Nástěnka

Aktualizováno (21 Říjen 2018)

letak-podpora-manzelstvi

Zápis ze setkání pastorační farní rady 5.2.2018

Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 17.10.2018


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2018

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme Čekáte postižené dítě?
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg cekame.jpg
Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

(V případě potřeby klikněte 2x)

Zprávičky z Proglasu
  • Nově se z řeholní společnosti bude propouštět po roční absenci
    Papež František dnes vydal dokument Communis vita, který udává nové důvody k propuštění členů z řeholní společnosti. V platnost vstoupí 10. dubna tohoto roku.
  • Dnes jím jako Angolan
    Přiblížit situaci chudých dětí v Africe, Americe nebo Asii se snaží Salesiánská asociace Dona Boska prostřednictvím osvětového programu „Jím jako...". Žáci a studenti se v něm hravou formou seznamují s rozvojovými zeměmi a s životem jejich vrstevníků na jiném konci světa. 
  • Miriam Kaiser Trio – rozhovor o albu Tanec strún
    Tanec strún je název nového alba slovenské skladatelky, houslistky a zpěvačky Miriam Kaiser a jejího tria. Rozhovor s Miriam Kaiser a jejími spoluhráči Milanem Adamcem a Júliou Veselou vám nabídneme v pondělí 15. dubna 2019. Později bude pořad k poslechu v našem audioarchivu.