logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 16. prosince 2018

3. neděle adventní, 51. týden

 

 

Dnes je mimořádná sbírka na potřeby farnosti, opravy a údržbu kostela. Pán Bůh zaplať.


Zveme Vás dnes na adventní Mariánský večer v 19:00 na chodbě fary: zazní reprodukovaná nahrávka souboru písní – Loutna Česká od Adama Václava Michny a Mgr. Art. Marie Chlebovská ze Zubří doprovodí dobovými barokními obrazy.

 

Zítra (v pondělí) jsou další roráty - ranní mariánská mše sv. 6:30 ráno. Také ve středu v 6:30 a v sobotu v 7:00 (bez snídaně

pro děti).

 

úterý v 17:00 bude stavění Betléma – prosím muže, aby přišli v dostatečném počtu. V sobotu po mši sv. (po rorátech) prosím mládež, aby pomohli vyzdobit stromečky v Betlémě.

 

Ve středu v 16:00 bude na faře mimořádné výroční setkání Modlitební stráže.

 

Ve čtvrtek večer opět bude adorace.

 

Příští sobotu odpoledne bude zde v kostele zpověď – od 13:00 do 14:30. Tento čtvrtek se bude zpovídat ve Veselé od 15:30 do 17:00 (P. Dujka z Dolní Bečvy, o. Jiří zpovídá na Dolní Bečvě). V sobotu dopoledne se zpovídá také ve Valašském Meziříčí, od 16:00 se bude ještě zpovídat v Zubří. Dnes dopoledne od 15:00 do 18:00 se zpovídá v Rožnově.

 

Můžete si zapisovat mše sv. (intence) na příští půlrok 2019.

 

Prosím přihlášené na zájezd do Francie, aby zaplatili zálohu 2000,- Kč.

 

Vzadu v kostele jsou kalendáře s fotografiemi P. Pavla Stefana (50,- Kč).

 

Ve čtvrtek 27. 12. budu v poledne sloužit mši sv. v kapli TV NOE v Ostravě. Kdo by se chtěl přidat, ať se přihlásí.

 

Prosíme děti i vedoucí skupinek, aby se už teď hlásili na Tříkrálovou sbírku, která proběhne v sobotu 5. ledna. Hlaste se u paní Evy Borovičkové.

Kalendář akcí 2018 Zašová a Veselá

 

panna-Marie-socha

 

Přehled k vytištění ZDE

 

 

PROSINEC

2. 12. - První neděle adventní

9. 12. - Sv. Mikuláš v kostele

8. 12. - NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE

9. 12. – Koncert SOLÁŇ

15. 12. - Noční bdění

24. 12. - PŮLNOČNÍ mše sv.: Veselá 21 h., Zašová 24 h.

25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - Koncert Zašovského sboru

26. 12. – SV. ŠTĚPÁNA - Vánoční divadlo dětí a mládeže

 

 

Přehled k vytištění ZDE

Roráty 2018

Aktualizováno (29 Listopad 2018)

 

Roraty-2018

 

PDF zdePROGRAM: Vánoce 2018 a Nový rok 2019

Aktualizováno (25 Listopad 2018)

Vanoce-2018

 

PDF zde

 

10 x NE Istanbulské Úmluvě

Aktualizováno (29 Září 2018)

 

IÚ je dokument Rady Evropy, který zaměřuje svoji pozornost na ochranu žen před násilím a domácím násilím. ČR ji podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera již v květnu 2016. Aby IÚ vešla v platnost, musí proběhnout schválení obou komor Parlamentu ČR - tzv. ratifikace. Podle mezinárodního práva lze v této fázi Radě Evropy oznámit, že se ČR nehodlá stát smluvní stranou. Tím bv došlo k zneplatnění podpisu. Při bližším seznámení se zněním IÚ zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, a proto vyvstává těchto 10x „NE":

 

Text 10 x ne Istanbulské úmluvě

 

 

 

ROZVRH HODIN ŘK. NÁBOŽENSTVÍ V ZŠ ZAŠOVÁ 2018-2019

Aktualizováno (31 Srpen 2018)

 

Nabozenstvi-Zasova-2018-2019

 


Klikněte ZDE pro rovzrh ve formátu PDF.

 


KALENDÁŘ ÚKLIDU V KOSTELE 2018-2019

Aktualizováno (01 Září 2018)

 

Kalendar-uklidu-kostela-2018-2019

 


Klikněte ZDE pro kalendář ve formátu PDF.

 


Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Nástěnka

Aktualizováno (21 Říjen 2018)

letak-podpora-manzelstvi

Zápis ze setkání pastorační farní rady 5.2.2018

Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 17.10.2018


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2018

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme Čekáte postižené dítě?
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg cekame.jpg
Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

(V případě potřeby klikněte 2x)

Zprávičky z Proglasu
  • K smrti byli v Pákistánu odsouzeni další dva křesťané
    K trestu smrti za údajné rouhání byli v pákistánské provincii Pandžáb odsouzeni dva křesťanští bratři. Bratři Qaisar a Amoon Ayubové z Lahauru byli zadrženi v roce 2015, rozsudek smrti obdržela o víkendu mezináboženská organizace poskytující bezplatnou právní podporu obětem náboženské nesnášenlivosti v Pákistánu.
  • Jaroslav Pavlíček: Jak přežít v zimě i divoké přírodě
    Jak vypadá zima na Antarktidě? Co dělat v případě, když jsme nuceni přenocovat v mínus dvaceti stupních venku? Jak přežít v divoké přírodě, bez jídla a bez signálu na mobilu? Jak si uvařit bez plynového vařiče i dřeva?
  • Soutěž o diář
    Rádi bychom někoho z vás potěšili unikátním, ručně zpracovaným diářem pro rok 2019. Paní Zdena ze Ždáru, která tyto diáře vyrábí, nám jej věnovala do soutěže.