Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 5. dubna 2020

Květná neděle, 15. týden

 

Drazí, začíná svatý týden. Stále trvá přísný nouzový stav a mše sv. jsou neveřejné v Zašové i ve Veselé (kromě pohřbů). Zadané úmysly jsou slouženy. Dnes odpoledne bude zašovský kostel opět otevřen odpoledne od 14:30 do 16:00  k adoraci, k svatému přijímání a ke zpovědi. Také na Zelený čtvrtek bude kostel v Zašové otevřen od 20:00 do 21:00 k modlitbě.

Ve Veselé o svatém třídenní bohoslužby nebudou – kostel bude otevřen po mříž od 10:00 do 15:00.

Hromadné zpovědi jsou zrušeny. Zpovídám individuálně. Jak se jinak zpovídat v situaci současné pandemie? Je třeba vzbudit dokonalou lítost, vycházející z lásky k Bohu, vyjádřit upřímnou žádost o odpuštění a umínit si jít co nejdříve ke zpovědi – tedy po skončení pandemie… Takový člověk získává odpuštění hříchů,    a to i smrtelných (srov. Katechismus, č. 1452).

Křížová cesta bude dnes odpoledne v rámci adorace a další křížová cesta bude na velký pátek v 14:00. Z rozhodnutí otce arcibiskupa o svatém třídenní je maximální počet účastníku 3 – takže bohoslužby budou bez účasti lidu, odsloužím si sám soukromě (nebude ani přímý přenos – sledujte TV).

Boží hrob se letos ruší. Ruší se také tradiční obřady požehnání velikonočních pokrmů, svěcení ohně a vody. Nicméně můžete se napsat jako obvykle na rozpis na pátek i sobotu a modlit se zde v kostele a uctívat kříž.

Postní kasičky přineste prosím do kostela kdykoliv. Farnost děkuje za příspěvky do sbírky přes internet na konto farnosti. Kdo by chtěl potvrzení o daru, ať požádá. Pokud přijdete v tyto těžké dny do kostela, prosíme o příspěvek na jeho provoz. Můžete využít označenou krabici na stolečku uprostřed kostela nebo kteroukoliv z uzamčených pokladniček pod kůrem. Pán Bůh zaplať!Sbírka na Boží hrob a na kněžský seminář se letos ruší.

Na velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.


Myslím na vás na všechny u oltáře a žehnám.

OhláškyŘímskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 17. února 2019

6. neděle v mezidobí, 8. týden

PROHLÁŠENÍ ČBK a Biskupa Jana Graubnera

Aktualizováno (27 Březen 2020)

AKTUÁLNĚ:

 

Drazí věřící,


v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným Vládou ČR, se prakticky ruší veřejné bohoslužby v Zašové a Veselé (kromě pohřbů) a až do odvolání budou slaveny všechny bohoslužby neveřejně.

 

Zadané úmysly budou odslouženy bez účasti lidu.

 

Tuto neděli odpoledne bude kostel otevřen od 14.30 do 16.00 k tiché adoraci a každou půl hodinu bude sv. přijímání.


Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení.

 

Všichni věřící jsou z tohoto důvodu omluveni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

 

Sledovat mši sv. je možno např. přes TV NOE nebo rádio Proglas nebo www.audiokostel.cz a den Páně slavit v rodinném kruhu.

 

Připojme se k modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele.


 

P. Jiří Polášek, farář


 

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

 

Drazí věřící,

 

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.


Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

 

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

 

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

 

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

 

 

Jménem biskupů České biskupské konference

 

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

List arcibiskupa olomouckého věřícím

 

Drazí bratři a sestry,

 

v této situaci můžete splnit nedělní povinnost účasti na mši svatéposlechem televizního či rádiového přenosu a svátečním klidem od práce. Kostely zůstanou otevřené a podle místních poměrů bude možné v některých hodinách přijmout svaté přijímání nejen v neděli, ale i ve všední dny. Využívejte i duchovní svaté přijímání, tedy při sledování mše svaté v rozhlase či televizi vyjádřete touhu po přijetí Krista a přivítejte ho ve svém srdci. Zajímejte se o konkrétní nabídky ve vašich farnostech. Některé farnosti mohou využít přenos mše svaté i prostřednictvím webkamery.


Dokud bude mimořádná situace trvat, nebudeme používat svěcenou vodu v kropenkáchvynecháme pozdravení pokoje. U vstupu do kostela je vhodné umístit dezinfekční gely a vybídnout věřící k jejich užívání. Všechny, kteří mají projevy chřipky nebo nachlazení, prosím, aby z ohledu k jiným zůstali doma. Donášení svatého přijímání domů starým a nemocným lidem se neomezuje. Podobně jsou možné návštěvy kněží a nemocničních kaplanů v nemocnicích a domovech důchodců i přes zákaz návštěv, protože kaplani jsou považováni za personál.

 

Zároveň vás prosím, abyste nepropadali žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti a ztrátě Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25-26). A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás“ (Řím 8,11).

 

A křesťan přeci nepatří sám sobě, jeho život patří Kristu, který učí: „Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání ho“ (Mk 8,35). Neriskujme zbytečně, buďme poslušnými občany, ale následujme svého Pána, který nás učí sloužit těm nejslabším s výhledem na věčný život. V dějinách máme mnoho světců, kteří obětovali své životy ve službě nemocným. Mimořádné těžkosti volají po mimořádné službě lásky. Myslete na svatou Matku Terezu.

 

Zároveň zvu každého z vás k modlitbě. Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojte aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 

S vděčností za zapojení se každému z vás žehná

 

arcibiskup Jan

Olomouc, 12. 3. 2020

 

 

 


Program Velikonoce 2020

Aktualizováno (21 Březen 2020)

Velikonoce-2020


Program Velikonoce 2020 ve formátu PDF zde.

 

 

Postni-Almuzna-2020


Postní almužna

 


Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Genderová ideologie - záznam přednášky ze Zašové

Aktualizováno (01 Prosinec 2019)

 

Doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph. D.: Genderová ideologie

 

Prednaska-Genderova-ideologie-a-katolicka-nauka-o-cloveku-2019-10-15-18hod

 

 

 

Díky panu Nepalovi je přednáška dostupná na YouTube >>> ZDE <<<.

 

Prezentace použitá v průběhu přednášky je dostupná  >>> ZDE <<<

 

Zde naleznete text, který vydala o genderové problematice ČBK >>> ZDE <<<

 

 

Medailonek Zašová

Aktualizováno (07 Duben 2019)

 

Medailonek Zasova

 

Stažení medailonku o Zašové

 

Pokud se vám po kliknutí zobrazí automatické přehrávání videa v novém okně prohlížeče, klikněte na video pravým tlačítkem a zvolte "uložit" nebo "uložit jako".

 


Nástěnka

Aktualizováno (09 Únor 2020)

letak-podpora-manzelstvi


Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 22.10.2019


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2020

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg
Webkamera ve Stračce

(V případě potřeby klikněte 2x)

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Nové: Měření průtoku

Zprávičky z Proglasu
  • Jarní magazín Barvínku
    Jaro je tady! V dubnovém magazínu Barvínku ho společně pořádně oslavíme. Uslyšíte, jak se má Barbora. Dozvíte se, na co příroda potřebuje hmyz. A popovídáme si samozřejmě taky o nadcházejících Velikonocích.
  • Premiéra Myslivečkových pašijí
    V rámci Koncertu duchovní hudby poprvé na Radiu Proglas zazní rozsáhlé oratorium Josefa Myslivečka nazvané Pašije našeho Pána Ježíše Krista.
  • Kolem se toč - 1209. kolo