logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 20. května 2018

Slavnost Seslání Ducha Svatého, 21. týdenDnes odpoledne bude jak v Zašové (u Orlovny), tak ve Veselé (na farní zahradě) svatodušní smažení vajec. Večer v 18:00 bude ve Stračce májová pobožnost, v 17:30 růženec.


Dnes je svatodušní sbírka na církevní školy. Pán Bůh zaplať!


Ve středu bude poslední příprava dětí na první svaté přijímání. Prosím rodiče, aby se ještě napsali na rozpis focení. V sobotu v 14:30 bude nácvik a zpověď pro děti a příbuzné (v 14:00 křest jednoho dítěte). 16 dětí půjde příští neděli k prvnímu sv. přijímání při mši sv. v 10:30.


Tento pátek 25. 5. se v našem kostele uskuteční opět NOC KOSTELŮ. Po mši sv. v 19:00 bude koncert (vystoupí kapela MuzZa a žáci ZUŠ A. Radoka), pak přednáška „Památný Radhošť v zrcadle času“ od doc. PhDr. Drápaly. Nakonec prohlídka kostela s průvodcem. Časy jsou orientační.


Animátoři děkanátu Valašské Meziříčí zvou mladé na pouť na Pustevny v sobotu 26. května. Autobus jede 9:35 z Valašského Meziříčí do Rožnova, z Rožnova na Pustevny 10:05. Z Pusteven se pak jde do Rožnova pěšky.


Centrum pro rodinu zve už teď rodiny našeho děkanátu na Děkanátní setkání rodin na Prostřední Bečvě v sobotu 9. 6. Začátek v 10:00 s bohatým programem (do 15:30). Prosím, přijďte podpořit rodiny – letos u nás na zahradě setkání nebude.


Prosím přihlášené poutníky do Litvy a Polska, aby co nejdříve zaplatili doplatek za zájezd!V zákristii jsou k dostání Zašovské oplatky v několika příchutích za 40,- Kč, také magnetky za 25,- Kč.

Minule byla mimořádná sbírka SVATOPETRSKÝ HALÁŘ, vybralo se 11.850,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. Vzadu v kostele je kasička na finanční dary pro květinovou výzdobu na Velikonoce – zvláště k Božímu hrobu. Děkujeme!


Ve středu v sále zde na faře v 16:45 zazní další nahrávka přednášky otce Vojtěcha Kodeta na téma: „DAR EUCHARISTIE“ o tom, jak lépe prožívat mši sv. Tento poslech organizuje MODLITEBNÍ STRÁŽ, ale jsou zváni i další zájemci.


Od pondělí budou mše sv. v zákristii. Ve středu po mši sv. bude Mariánské večeřadlo, ve čtvrtek bude adorace v kostele.


Ve středu v 14:15 bude první setkání dětí, které se připravují na první svaté přijímání.


Pro informaci; během tohoto prvního půlroku chystáme 2 farní poutní zájezdy: v úterý 8. 5. jednodenní do Litmanové (SK) a od 17. do 23. 6. po stopách sv. Jana Pavla II. a sv. Faustíny do Polska a Litvy. Bližší informace budou upřesněny. Zveme Vás spolu se Svobodovými z Krhové na odpočinkový zájezd do termálních lázní Bešeňová na Slovensku pod Tatrami v sobotu

14. 4. Cena 650,- Kč, vstup je s mimořádnou poloviční slevou. Vhodné na léčbu kloubů, pro odpočinek, pro rodiny s dětmi. Hlaste se v zákristii se zálohou 100,- Kč.

Kalendář akcí 2018 Zašová a Veselá

 

panna-Marie-socha

 

Přehled k vytištění ZDE

 

 

 

KVĚTEN

 

1. 5. – První májová - Otevřené brány – zahájení

4. 5. - Mše sv. za Zašovské hasiče

6. 5. – Komorní koncert

8. 5. – Farní pouť (Litmanová) -

Svátek matek

10. 5. - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

19. 5. - Noční bdění

20. 5. - SVATODUŠNÍ NEDĚLE - Škračení vajec

25. 5. – NOC KOSTELŮ

26. 5. – Májová pouť mládeže na Radhošť

27. 5. - První sv. přijímání dětí - Sv. TROJICE - Palačovská pouť

29. 5. - Večeřadlo MKH v Zašové

30. 5. – ADORAČNÍ DEN farnosti Zašová

31. 5. - Malá pouť Navštívení Panny Marie - BOŽÍ TĚLO

 

 

ČERVEN

 

3. 6. – Janovská pouť

9. 6. - Noční bdění

9. 6. - Den rodin našeho děkanátu v Prostřední Bečvě

17. – 23. 6. – Farní pouť na Litvu

26. 6. - Večeřadlo MKH Soláň

29. 6. – SV. PETRA A PAVLA

 

 

ČERVENEC

 

5. 7. – Sv. CYRIL a METODĚJ

7. 7. – Poutní modlitební a kulturní večer ve Stračce - Noční bdění

8. 7. - ZAŠOVSKÁ POUŤ

1. – 6. 7. - Děkanátní setkání mládeže v Dřevohosticích

9. - 14. 7. - Tábor dětí v Dřevohosticích

16. - 20. 7. - Denní tábor dětí v Zašové

23. – 28. 7. Tábor Dubový štít

24. 7. - Regionální večeřadlo MKH v Zubří

29. 7. – Krhovská pouť - Výročí posvěcení zašovského kostela (29.7.1742)

 

 

SRPEN

 

1. - 7. 8. – Festival v Medžugorji

11. 8. - Noční bdění

15. 8. - NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

21.  – 26. 8. – Setkání rodin s papežem IRSKO-DUBLIN

28. 8. – Večeřadlo MKH v Rožnově

30. 8. – Posvícení ve Veselé (1821)

 

 

ZÁŘÍ

 

1. 9. - Zašovské slavnosti

9. 9. – 15. 9. Farní pouť do MEDŽUGORJE

15. 9. – Modlitby děkanátu za povolání a rodiny Olomouc

22. 9. - Noční bdění

25. 9. - Večeřadlo MKH v Karolince

28. 9. - SV. VÁCLAV

30. 9. - Otevřené brány - konec

 

 

ŘÍJEN

5. 10. - Zašovský MOROVÝ pátek

20. 10. - Noční bdění

24. 10. - Adorační den farnosti Veselá

28. 10. – Konec letního času

30. 10. - Regionální večeřadlo MKH v Prostřední Bečvě

31.10. – 1. 11. – P. Montfort OKAA

 

 

LISTOPAD

1. 11. - VŠECH SVATÝCH

2. 11. - DUŠIČKY

4. 11. - ZAŠOVSKÉ HODY

10. - 11. 11. - VESELÁ  POUŤ

11. 11. - STŘÍTEŽSKÉ HODY

17. 11. - Noční bdění

 

 

PROSINEC

2. 12. - První neděle adventní

9. 12. - Sv. Mikuláš v kostele

8. 12. - NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE

9. 12. – Koncert SOLÁŇ

15. 12. - Noční bdění

24. 12. - PŮLNOČNÍ mše sv.: Veselá 21 h., Zašová 24 h.

25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - Koncert Zašovského sboru

26. 12. – SV. ŠTĚPÁNA - Vánoční divadlo dětí a mládeže

 

 

BŘEZEN

17. 3. – Děkan. setkání mládeže v Zašové - Noční bdění

19. 3. – Slavnost Sv. Josefa

23.-25. 3. – Příprava snoubenců na Sv. Hostýně

24. 4. – Zpověď Zašová

25. 3. – KVĚTNÁ NEDĚLE

- Letní čas

27. 4. - Zpověď Veselá

26. – 31. 3. – SVATÝ TÝDEN

 

 

DUBEN

1. 4. – NEDĚLE   VEL.

2. 4. – PONDĚLÍ VEL.

6. 4. – Košt vína v Kelči (mládež)

7. 4. – Národní pochod PRO ŽIVOT – PRAHA,  Koncert GOOD WORK (Paprsky)

8. 4. – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – adorace

9. 4. - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

14. 4. – BEŠEŇOVÁ zájezd

15. 4. – Pouť MATIC

21. 4. - Noční bdění

24. 4. - Regionální večeřadlo MKH v Hutisku-Solanci


Přehled k vytištění ZDE

Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Nástěnka

Aktualizováno (07 Květen 2018)

 

Zápis ze setkání pastorační farní rady 5.2.2018

Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 6.12.2017


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2018

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme Čekáte postižené dítě?
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg cekame.jpg
Regionální večeřadla MKH 2018

 

Regionalni-veceradla--MKH-2018-s.jpg


Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Zprávičky z Proglasu
  • Studio Brno: Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj
    Jeden den jsme doprovázeli řidiče Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj na jeho cestě za potřebnými. Nasedněte s námi do vozu a zjistěte, kam potravinová pomoc směřuje, kdo ji daruje, jak celý systém funguje a jak se do něj mohou zapojit třeba i farnosti.
  • King Creosote o svém rodném kraji
    King Creosote je skotský písničkář a patriot, který loni vystoupil na festivalu Colours Of Ostrava. Právě tam jsme s ním natočili rozhovor, který vám nabídneme v pořadu Jak se vám líbí. Těšit se můžete na melodické písně na pomezí folku, popu a rocku. V rozhovoru, jehož část vám přinášíme i zde, bude King Creosote hovořit především o svém rodném kraji Fife. 
  • Přežádoucí svátek radosti
    Koncert duchovní hudby tentokrát zaměřen na dílo oslavující Nejsvětější Trojici. Konkrétně to bude kantáta J. S. Bacha, katalogové číslo 194 „Přežádoucí svátek radosti“, kterou v závěru doplní Bachovo moteto „Jezu má radosti“ a žalm „Chvalte Hospodinovi služebníci“ zhudebněný Georgem Friedrichem Händelem.