logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

 

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 19. března 2023


4. neděle postní, 12. týden

 

Dnes je mimořádná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Vzadu v kostele je kasička na finanční dary pro květinovou výzdobu na Velikonoce. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

 

Dnes bude křížová cesta 14:30 (uklízecí četa). Příští neděli bude † cesta v klášterní zahradě.

 

Zítra, po slavnostní svatojosefské mši sv., bude v 19:00 setkání farní pastorační rady v kanceláři na faře.

 

Ve středu v 13:15 je v kostele setkání dětí, které se připravují na první svaté přijímání.

 

Ve čtvrtek bude na faře od 17:30 další z přednášek o svatých (sv. František z Assisi).

 

Příští sobotu 25. 3. bude noční bdění – začátek v 20:00. Ve 22:00 bude mše sv. s nedělní platností. V 19:00 růženec.

 

Chystáme tyto zájezdy: v sobotu 22. 4. do termálních lázní Bešeňová (Slovensko)  a potom dva zájezdy do Medžugorje: letní termín 21. - 27. 8. je už plně obsazen

a pak jsou volná místa v říjnu (16. - 22. 10.). Hlaste se v zákristii.

Velikonoční zpovídání 2023

Aktualizováno (20 Březen 2023)

Velikonoční zpovídání 2023


Velikonoční zpovídání 2023 ve formátu PDF zde.

 

 

 

 


Postní almužna

Aktualizováno (12 Březen 2023)

 

 

Postní almužna není klasickou sbírkou, ale podporou duchovního prožívání postního období.

 

Všichni, kdo se chtějí přidat, jsou každoročně zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Její začátek je stanoven na Popeleční středu, nebo na 1. neděli postní, a trvá až do konce postního období.

Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postní doby odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky (může jít o sladkosti, cigarety, alkohol či nějakou zábavu). Částky, které jste si odepřely, pak pomáhají jiným.  Pokud peníze chcete věnovat někomu konkrétnímu, vložte do kasičky lísteček se jménem a kontaktem toho, komu chcete vašim darem pomoci. Adresát může být osoba, rodina nebo společenství, ale také určitá skupina např. senioři, matky s dětmi nebo opuštěné děti. Se všemi doporučeními pracujeme. U konkrétních osob a rodin provedeme sociální šetření, ze kterého vyplyne i výše finanční podpory. Sociální šetření provádíme z důvodu vyhodnocení skutečné potřebnosti a případně nabídky jiné formy pomoci.

V minulém roce se peníze použili hlavně v CSMP na pomoc lidem z Ukrajiny, které válka vyhnala z jejich domovů. Šlo nejen o potravinovou pomoc, ale všechny věci denní potřeby – od toaletních papírů, přes oblečení a peřiny až po nádobí  či smetáky. Darované věci nedostačovaly, a tak se do centra pořizovaly  potraviny, dětské postýlky, peřiny, dětské pleny, sunary, školní potřeby aj. Celkem se pro ukrajinské uprchlíky uskutečnilo 2 867 výdejů.

 

Program Velikonoce 2023

Aktualizováno (12 Březen 2023)

Velikonoce-2023


Program Velikonoce 2023 ve formátu PDF zde.

 

 

 

 


Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Medailonek Zašová

Aktualizováno (07 Duben 2019)

 

Medailonek Zasova

 

Stažení medailonku o Zašové

 

Pokud se vám po kliknutí zobrazí automatické přehrávání videa v novém okně prohlížeče, klikněte na video pravým tlačítkem a zvolte "uložit" nebo "uložit jako".

 


Webkamera ve Stračce
Zprávičky z Proglasu