logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 17. února 2019

6. neděle v mezidobí, 8. týden

 

 

Dnes je mimořádná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Dnes naposled můžete přispět do kasičky vzadu na nové svatovítské varhany v Praze. Pán Bůh zaplať předem za Vaši štědrost.

 

Příští neděli 24. února se uskuteční každoroční sbírka zvaná „Svatopetrský haléř“. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec František mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živel­ných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

 

Ve středu v 17:00 přede mší sv. bude setkání společenství Modlitební stráž v sále na faře.

 

Ve čtvrtek bude adorace.

 

Charita Valašské Meziříčí vás srdečně zve na benefiční charitní ples, který se uskuteční v pátek 22. 2. v kulturním domě v Hrachovci. Připraven je rozmanitý program. Vstupenky je možné zakoupit přímo na Charitě, v knihkupectví Hosana, v Kafé Tucan nebo na obecním úřadě v Krhové.

 

Prosím přihlášené na zájezd do Francie letos v srpnu 2019, aby zaplatili další zálohu: do 20. března II. záloha 2.500,- Kč a konečný doplatek do 30. června – 4.000,- Kč. Kdo chce, může zaplatit celkovou cenu.

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 17. února 2019

6. neděle v mezidobí, 8. týden

Tříkrálová sbírka 2019

Aktualizováno (13 Leden 2019)

 


VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019

 

 

10 x NE Istanbulské Úmluvě

Aktualizováno (29 Září 2018)

 

IÚ je dokument Rady Evropy, který zaměřuje svoji pozornost na ochranu žen před násilím a domácím násilím. ČR ji podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera již v květnu 2016. Aby IÚ vešla v platnost, musí proběhnout schválení obou komor Parlamentu ČR - tzv. ratifikace. Podle mezinárodního práva lze v této fázi Radě Evropy oznámit, že se ČR nehodlá stát smluvní stranou. Tím bv došlo k zneplatnění podpisu. Při bližším seznámení se zněním IÚ zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, a proto vyvstává těchto 10x „NE":

 

Text 10 x ne Istanbulské úmluvě

 

 

 

KALENDÁŘ ÚKLIDU V KOSTELE 2018-2019

Aktualizováno (01 Září 2018)

 

Kalendar-uklidu-kostela-2018-2019

 


Klikněte ZDE pro kalendář ve formátu PDF.

 


Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Nástěnka

Aktualizováno (21 Říjen 2018)

letak-podpora-manzelstvi

Zápis ze setkání pastorační farní rady 5.2.2018

Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 17.10.2018


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2018

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme Čekáte postižené dítě?
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg cekame.jpg
Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

(V případě potřeby klikněte 2x)

Zprávičky z Proglasu
  • Nejstarší kardinál na světě dnes slaví sto let
    Sta let se dnes dožívá nejstarší kardinál katolické církve José de Jesús Pimiento Rodriguez. Narodil se 18. února 1919 v Kolumbii.
  • Víkend v klášteře
    Jezdit pravidelně do kláštera aniž by se člověk hned chtěl stát řeholníkem nebo řeholnicí? A dokonce jezdit takhle třeba ve dvanácti letech? Jde to. Do kláštera Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži jezdí dívky od 10 let na pravidelné duchovní obnovy. Jednu z nich jsem navštívila i s mikrofonem.
  • Splněný sen - syrští katolíci obnovili kostel v obci Krak des Chevaliers
    Od roku 2012 byli křesťanští obyvatelé enklávy na jihozápadě Sýrie vyhnaní z domovů. Po návratu obnovují s mezinárodní pomocí své příbytky a také 900 let starý mariánský kostel, informuje organizace Církev v nouzi.