logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 17. března 2019

2. neděle postní, 12. týden


 

Dnes se koná mimořádná sbírka na opravy a údržbu kostela. Vzadu v kostele je také kasička na finanční dary pro květinovou výzdobu na Velikonoce. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

 

Dnes budou mít děti křížovou cestu o ¼ hodiny dříve, tedy 14:15. Prosím, aby přišly už v 13:45. Hned potom zveme na Cestománii o celosvětovém setkání mládeže v Panamě do KD Zašová, začátek v 15:00.

 

Příští neděli 24. 3. zde bude TV NOE natáčet v přímém přenosu mši sv. v 10:30. Prosíme o hojnou účast. Ranní mše sv. bude muset být už v 7:00!


Ve středu v 15:30 odpoledne pokračuje na faře
setkání dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání. Ve středu v 17:00 přede mší sv. bude také setkání společenství Modlitební stráž v sále na faře.


Ve čtvrtek večer zde
bude adorace.

 

Prosím přihlášené na zájezd do Francie letos v srpnu, aby zaplatili další zálohu: do 20. března II. záloha 2.500,- Kč. Kdo chce, může zaplatit celkovou cenu.


Centrum pro rodinu zve na
postní duchovní obnovu s Otcem Martinem Sklenářem z Prahy. Duchovní obnova se koná v sobotu 30. 3. v Zašové, je nutné se předem objednat, bližší informace na plakátku.

 

Ve farním lese je třeba dokončit prořezávku mladého borového lesíka. Kteroukoliv sobotu (i všední den) je možné tam řezat dřevo a zdarma si odvézt.

 


V pátek sundali
vitrážová okna.

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 17. února 2019

6. neděle v mezidobí, 8. týden

Program Velikonoce 2019

Aktualizováno (08 Březen 2019)

Velikonoce-2019


Program Velikonoce 2019 ve formátu PDF zde.

 

Postní almužna

 


10 x NE Istanbulské Úmluvě

Aktualizováno (29 Září 2018)

 

IÚ je dokument Rady Evropy, který zaměřuje svoji pozornost na ochranu žen před násilím a domácím násilím. ČR ji podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera již v květnu 2016. Aby IÚ vešla v platnost, musí proběhnout schválení obou komor Parlamentu ČR - tzv. ratifikace. Podle mezinárodního práva lze v této fázi Radě Evropy oznámit, že se ČR nehodlá stát smluvní stranou. Tím bv došlo k zneplatnění podpisu. Při bližším seznámení se zněním IÚ zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, a proto vyvstává těchto 10x „NE":

 

Text 10 x ne Istanbulské úmluvě

 

 

 

Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Nástěnka

Aktualizováno (21 Říjen 2018)

letak-podpora-manzelstvi

Zápis ze setkání pastorační farní rady 5.2.2018

Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 17.10.2018


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2018

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme Čekáte postižené dítě?
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg cekame.jpg
Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

(V případě potřeby klikněte 2x)

Zprávičky z Proglasu
  • Věrozvěsti nás učí strhávat bariéry předsudků, řekl papež Čechům a Slovákům
    „Svatý Cyril věděl, jak spojit vztahy mezi poznáním a srdečností mezi národy a stát se spojením mezi různými kulturami a církevními tradicemi,“ prohlásil papež František při dnešním setkání se zástupci politické scény a církve z České republiky a Slovenska, které přijal v rámci připomínky 1150. výročí úmrtí svatého Cyrila. "Pro mě je to životní zážitek a jsem šťastný, že se to podařilo," reagoval na dnešní audienci předseda poslanecké sněmovny českého parlamentu Radek Vondráček (ANO).
  • Knihovnička: Eucharistie jako revoluce našeho nitra
    Mimořádnou knihu anglického dominikána Timothyho Radcliffa "Proč chodit do kostela?" reflektuje nedělní Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 24. března o půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 30. března ve 13.30.
  • Programové tipy (25.–31. 3. 2019)
    V týdnu od 25. března vysíláme například Kafemlýnek na téma Knížky pro věřící děti i jejich rodiče nebo Knihovničku o nové knize salesiána Zdeňka Jančaříka s názvem Miláček Páně.