logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 14. října 2018

28. neděle v mezidobí, 42. týden

 

 

Příští neděli je MISIJNÍ NEDĚLE – bude také sbírka na Misie.

 

V úterý 16. 10. jedeme na TurzovkuOdjezd je v 7:20 od kostela v Zašové (7:15 z Veselé na mostě). Z Korně půjdeme pěšky nahoru a pomodlíme se křížovou cestu. V 11:00 bude mše sv. v kostele. Kdo si netroufá, vyjede až nahoru. Po mši sv. a modlitbách odjezd před 14. hod. Hlaste se v zákristii, jsou ještě volná místa. Cena 200,- Kč.

 

Ve středu bude setkání ekonomické rady farnosti v 19:30 na faře.

 

Celý měsíc říjen je zasvěcený Panně Marii Růžencové a tedy také modlitbě růžence.  Výuka náboženství ve škole zahrnuje poznání této modlitby. Proto se budou děti II. stupně ZŠ ve čtvrtek 18. října společně modlit růženec. Sejdeme se v 18:00 ve Stračce. Modlitba růžence bude končit před 19. hodinou. Jsou zvány nejen všechny děti, ale i rodiče, prarodiče, kamarádi, mohou přijít i mladší děti, které měly růženec minulý čtvrtek. Účast je dobrovolná. V případě deště se modlitba uskuteční v kostele.

 

Centrum pro rodinu pořádá tuto sobotu 20. 10. zde na faře Duchovní obnovu pro muže: POVOLÁNÍ K SYNOVSTVÍ A OTCOVSTVÍ, kterou povede P. Jan Liška. Začátek v 9:00, zakončení v 17:30. Oběd je nutno objednat při přihlášení. Přihlášky na CPR do pátku 19. 10.

 

Příští sobotu 20. 10. bude v Olomouci výroční setkání LEKTORŮ (program je vzadu na stolečku).

 

Příští sobotu 20. 10. bude zde v kostele také noční bdění – začátek v 20:00, v 22:00 bude sloužena mše sv. s nedělní platností.

 

Na zájezd do termálních lázní BEŠEŇOVÁ na Slovensku v sobotu 24. 11. je asi ještě 10 míst volných. Hlaste se v zákristii se zálohou 100,- Kč.

 

Charita Valašské Meziříčí hledá zdravotní sestru do Domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Více informací naleznete na webu Charity nebo na vývěsce.

 

Animátoři mládeže našeho děkanátu zvou všechny na zahajovací mši sv., která se uskuteční 20. října v kostele na Prostřední Bečvě. Mši sv. bude sloužit kaplan pro mládež, P. Bleša z Kelče, poté následuje malé občerstvení. Rádi Vás uvidíme!

 

V týdnu přivezli čerstvou várku Zašovských oplatků, jsou k dispozici v zákristii.Kalendář akcí 2018 Zašová a Veselá

 

panna-Marie-socha

 

Přehled k vytištění ZDE

 

 

ŘÍJEN

5. 10. - Zašovský MOROVÝ pátek

20. 10. - Noční bdění

24. 10. - Adorační den farnosti Veselá

28. 10. – Konec letního času

30. 10. - Regionální večeřadlo MKH v Prostřední Bečvě

31.10. – 1. 11. – P. Montfort OKAA

 

 

LISTOPAD

1. 11. - VŠECH SVATÝCH

2. 11. - DUŠIČKY

4. 11. - ZAŠOVSKÉ HODY

10. - 11. 11. - VESELÁ  POUŤ

11. 11. - STŘÍTEŽSKÉ HODY

17. 11. - Noční bdění

 

 

PROSINEC

2. 12. - První neděle adventní

9. 12. - Sv. Mikuláš v kostele

8. 12. - NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE

9. 12. – Koncert SOLÁŇ

15. 12. - Noční bdění

24. 12. - PŮLNOČNÍ mše sv.: Veselá 21 h., Zašová 24 h.

25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - Koncert Zašovského sboru

26. 12. – SV. ŠTĚPÁNA - Vánoční divadlo dětí a mládeže

 

 

Přehled k vytištění ZDE

10 x NE Istanbulské Úmluvě

Aktualizováno (29 Září 2018)

 

IÚ je dokument Rady Evropy, který zaměřuje svoji pozornost na ochranu žen před násilím a domácím násilím. ČR ji podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera již v květnu 2016. Aby IÚ vešla v platnost, musí proběhnout schválení obou komor Parlamentu ČR - tzv. ratifikace. Podle mezinárodního práva lze v této fázi Radě Evropy oznámit, že se ČR nehodlá stát smluvní stranou. Tím bv došlo k zneplatnění podpisu. Při bližším seznámení se zněním IÚ zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, a proto vyvstává těchto 10x „NE":

 

Text 10 x ne Istanbulské úmluvě

 

 

 

ROZVRH HODIN ŘK. NÁBOŽENSTVÍ V ZŠ ZAŠOVÁ 2018-2019

Aktualizováno (31 Srpen 2018)

 

Nabozenstvi-Zasova-2018-2019

 


Klikněte ZDE pro rovzrh ve formátu PDF.

 


KALENDÁŘ ÚKLIDU V KOSTELE 2018-2019

Aktualizováno (01 Září 2018)

 

Kalendar-uklidu-kostela-2018-2019

 


Klikněte ZDE pro kalendář ve formátu PDF.

 


Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Nástěnka

Aktualizováno (23 Září 2018)

letak-podpora-manzelstvi

Zápis ze setkání pastorační farní rady 5.2.2018

Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 6.12.2017


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2018

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme Čekáte postižené dítě?
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg cekame.jpg
Regionální večeřadla MKH 2018

 

Regionalni-veceradla--MKH-2018-s.jpg


Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Zprávičky z Proglasu
  • Vincentinský filmový festival cílí na chudobu
    „Více než polovina z nás na této zemi žije z dvou dolarů a padesáti centů na den, to je chudoba, a více než bilion lidí musí vyžít z dolaru a čtvrt na den - je  extrémní chudoba. Dvacet dva tisíc dětí umírá kvůli chudobě každý den. Málo co má takovou sílu měnit svět jako filmy. Vypravěči příběhů, režiséři, herci... chudí vás potřebují,"  apelovala americká producentka Sheree J. Wilson na své kolegy, aby ve svých dílech poukázali na problém chudoby a pomohli změnit svět.
  • Všimli jsme si: Azyl pro čínské křesťany?
    Za nedělním shromážděním, které proběhlo na Václavském náměstí v Praze na podporu čínských křesťanů usilujících v České republice o azyl, se ohlédneme v aktuálním pořadu Všimli jsme si.
  • Víkend 20. a 21. října
    Zahrát si na archeologa? Zkusit vymlátit obilí? Proniknout lehce do tajů mysliveckého umění?