logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

 

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 14. dubna 2024


3. neděle velikonoční, 16. týden

 

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať!

 

Charita děkuje za sbírku Postní almužna. Vybralo se zde celkem 6.442,- Kč. Bylo odesláno na Charitu.

 

Děkuji mužům, že v úterý uklidili Boží hrob.

 

Dnes odpoledne v 15:30 zde v kostele bude přednáška PŘÍBĚH CHRUDIMSKÉHO KRISTA. Přednáší Pavel Panoch, historik umění z Pardubic. Bližší informace na plakátě.

 

Příprava dětí na první Svaté přijímání bude opět zítra v 13:15 hod.

 

Ve čtvrtek večer v 19:00 zde bude opět adorace se Svatým přijímáním, ale bude jen cca půl hodiny a bude to zvláště pro děti, které se připravují na první Svaté přijímání.

 

Od 1. května opět začnou Otevřené brány. Prosím průvodce studenty, aby podepsali v zákristii dokumenty, zapsali se na služby a přinesli potvrzení o studiu.

 

Pak je tu pozvání pro mládež na MEZINÁRODNÍ MODLITEBNÍ FESTIVAL MLÁDEŽE V MEDŽUGORJI v termínu od 29. 7. do 7. 8. 2024. V programu je pobyt u moře a u vodopádů. Cena za dopravu autobusem: 3.240,- Kč. Jídlo vlastní. Možnost ubytování ve vlastním stanu za 5 EUR. Jede se s mládeží z Valašského Meziříčí. Hlaste se co nejdříve. Bližší informace na letáčku vzadu v kostele nebo na vývěsce. Na festival mohou jet samozřejmě i starší.

 

My také chystáme poutní zájezd do Medžugorje, ale až v říjnu (14. – 20. 10. 2024).

 

Po celý duben je zde výstava o sestře Róze Vůjtěchové. Vzadu pod kůrem jsou knihy o ní a kasička na dobrovolný příspěvek.

 

Příští sobotu 20. 4. je zájezd do termálních lázní Bešeňová. Cenu za dopravu doplaťte v autobuse. Celodenní vstup do lázní si každý platí sám v EURech. Odjíždí se ráno v 6:00 pod kostelem. Z Veselé v 5:50 z mostu. Návrat ve večerních hodinách.

 

 

 

 

 

 


Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Medailonek Zašová

Aktualizováno (07 Duben 2019)

 

Medailonek Zasova

 

Stažení medailonku o Zašové

 

Pokud se vám po kliknutí zobrazí automatické přehrávání videa v novém okně prohlížeče, klikněte na video pravým tlačítkem a zvolte "uložit" nebo "uložit jako".

 


Webkamera ve Stračce
Zprávičky z Proglasu