logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 14. ledna 2017

2. neděle v mezidobí, 3. týden

 

Příští neděli v 11:30 bude opět setkání výboru Spolku Mariánské poutní místo Zašová (bývalé OSMPvS).

 

Příští neděli je mimořádná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela.

 

Příští sobotu 20. 1. bude noční bdění, tentokrát v zákristii. Začátek v 20:00, ve 22:00 mše sv. s nedělní platností. Ve čtvrtek večer bude adorace v kostele.

 

Ve středu proběhlo počítání Tříkrálové sbírky. Vybralo se v Zašové a Veselé celkem 105.512,- Kč – což je o 20 tisíc méně než vloni (z toho v samotné Veselé se vybralo 28.061,- Kč). Ve Stříteži 26.217,- a na Lhotách 23.205,- Kč. Výsledky jsou na vývěsce + poděkování Charity.

 

Ve čtvrtek začíná týden modliteb za Jednotu křesťanů – myslete na to ve svých modlitbách.

 

Pokud vás zajímá, kolik se protopí v lavicích; tak pokud by 1 hodinu topilo veškeré nainstalované topení, bylo by to 40,- Kč za hodinu ve vysokém tarifu (1 lavice by stála 3,35 Kč, 3 lavice cca 10,- Kč atd.).

 

Otec Jan Rimbala z Branek zve mladé lidi na 3 přednášky o Společenství čistých srdcí (SČS), které budou jednou za měsíc na faře ve Valašském Meziříčí. 1. přednáška bude v pátek 26. ledna v 19:00 hod. SČS je společenství mladých, kteří se rozhodli žít předmanželskou čistotu. Společně se za sebe modlí a všechny svoje boje za čistotu obětují za svoje budoucí manželství a rodinu. Pokud se chce něco o tomto společenství dozvědět, přednášky jsou podmínkou vstupu do SČS, ale vstup do společenství je i po přednáškách

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018

Aktualizováno (13 Leden 2018)

 

 

TrikralovaSbirka2018.PNG

 

 

Tříkrálová sbírka 2018. Celkem se vybralo v Zašové a Veselé 133.573,- Kč. Ve Stříteži 27.226,-.

 


Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Nástěnka

Aktualizováno (16 Prosinec 2017)

 

Zápis ze setkání pastorační farní rady 12.12.2016

Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 6.12.2017


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2017

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme Čekáte postižené dítě?
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg cekame.jpg
Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Zprávičky z Proglasu