logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 20. září 2020

25. neděle v mezidobí, 39. týden

 


Dnes je mimořádná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary! Sv. Otec vyhlásil sbírku na podporu Božího hrobu v Jeruzalémě, protože o Velikonocích nebyla. Přispět na ni můžete do velké kasičky u bočního vchodu. Bude tam do příští neděle. Děkujeme.


Probíhá výuka náboženství ve škole. Ještě je možné se přihlásit, přihlášky jsou vzadu v kostele. Rozvrh hodin náboženství visí na nástěnce před kostelem a na škole.

 

Ve čtvrtek v 18:00 bude na faře setkání ministrantů. V 18:30 pokračuje na faře školení snoubenců.

 

Tento pátek 25. 9. bude po mši sv. opět pobožnost k sv. Charbelovi s modlitbou a pomazáním olejem sv. Charbela za uzdravení. Ve Veselé budou tyto modlitby den předem, ve čtvrtek 24. 9. v 17:00.

 

Z nařízení otce arcibiskupa ze dne 18. 9. je účast v kostele limitována počtem míst k sezení. Mimo to může být v kostele maximálně 10 osob stojících, kteří místo k sezení nemají. Vynechává se opět pozdravení pokoje a nepoužívá se svěcená voda v kropenkách.

 

Pouť na Turzovku se ruší! Zájezd se uskuteční jen v případě, že padne současné omezení.

 

Sdělení Charity Valašské Meziříčí: Příští neděli je svátek sv. Vincence z Pauly, zakladatele Charity. V tento den, který byl ustanoven jako Den Charity, proběhne ve vaší farnosti potravinová sbírka pro Centrum sociálně - materiální pomoci Charity Valašské Meziříčí. Pokud chcete podpořit toto charitní dílo, přineste prosím sebou do kostela potraviny, které jsou v centru nejvíce potřeba. Bližší informace i s výčtem vhodných potravin pro darování jsou k dispozici na nástěnce. Všem dárcům moc děkujeme. Potraviny můžete uložit do krabic na chodbě fary.

 

Na farní zahradě jsou zdarma jablka. Přijďte si je natrhat.

Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Genderová ideologie - záznam přednášky ze Zašové

Aktualizováno (01 Prosinec 2019)

 

Doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph. D.: Genderová ideologie

 

Prednaska-Genderova-ideologie-a-katolicka-nauka-o-cloveku-2019-10-15-18hod

 

 

 

Díky panu Nepalovi je přednáška dostupná na YouTube >>> ZDE <<<.

 

Prezentace použitá v průběhu přednášky je dostupná  >>> ZDE <<<

 

Zde naleznete text, který vydala o genderové problematice ČBK >>> ZDE <<<

 

 

Medailonek Zašová

Aktualizováno (07 Duben 2019)

 

Medailonek Zasova

 

Stažení medailonku o Zašové

 

Pokud se vám po kliknutí zobrazí automatické přehrávání videa v novém okně prohlížeče, klikněte na video pravým tlačítkem a zvolte "uložit" nebo "uložit jako".

 


Nástěnka

Aktualizováno (09 Únor 2020)

letak-podpora-manzelstvi


Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 22.10.2019


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2020

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg
Webkamera ve Stračce
Regionální večeřadla MKH 2020

 

 

putovni-veceradla-MKH-2020

Pozvánky

 

 

 

VI. Pouť schol a scholiček

na Svatém Hostýně

v sobotu 26.9.2020


Pout-Schol-Hostyn-2020

 

 

 


 

 

 

Pouť na Turzovku

Čt 8.10.2020


Turzovka-2020

 

 

 

11. ročník - Děkanátního Turnaje ve fotbale.

Sobota 21.září 2019 od 9,00h.

O pohár svaté Zdislavy

Zprávičky z Proglasu
  • Dobrý Samaritán odmítá eutanázii
    Péči o osoby v kritických a terminálních fázích života je tématem nového dokumentu Kongregace pro nauku víry. 
  • Arcibiskup San Francisca: omezení bohoslužeb v našem městě je diskriminací
    I přes uvolnění v oblasti nakupování, veřejných protestů a shromažďování ve veřejných parcích je v americkém městě San Francisco stále omezena možnost sloužení bohoslužeb. Uvnitř místní katedrály může totiž být podle současných městských nařízení maximálně jedna osoba. To se nelíbí místnímu katolíkům, kteří na protest proti nim uspořádali malé eucharistické průvody končící mší svatou před místní katedrálou.
  • Katolický duchovní dostane mírové ocenění
    Laureátem Cášské mírové ceny se stal letos francouzský kněz pomáhající uprchlíkům Antoine Exelmans. Ocenění se v Německu uděluje od roku 1988 těm, kteří přispěli k ochraně lidských práv a zachování míru.