logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 16. září 2018

24. neděle v mezidobí, 38. týden

 

Výuka náboženství začne od 19. září. Rozvrh hodin náboženství je na nástěnce před kostelem. Kdo ještě neodevzdal přihlášku, jsou vzadu v kostele.

 

Dnes je mimořádná sbírka na opravy a údržbu kostela, především na II. etapu instalace topení v kostele. Pán Bůh zaplať. Vzadu pod kůrem je kasička na dary pro TV NOE.

 

Tento pátek bude mimořádně mše sv. o hodinu dříve – v 17:00! Bude ji sloužit P. Prokop Siostrzonek, opat břevnovského kláštera. Poté bude v místním kulturním domě jeho přednáška o klášterním životě. Následně na návsi před „Íčkem“ proběhne koncert našich farníků.

 

Tuto sobotu 21. 9. bude zde opět noční bdění. Začátek v 20:00 a v 22:00 bude mše sv. (v 19 hod. růženec).

 

Charita Valašské Meziříčí zve na tradiční pouť seniorů na Sv. Hostýn, a to ve čtvrtek 27. 9. 2018. Přihlašování letos probíhá telefonicky. Cena 190,- Kč. Informace najdete na nástěnce.

 

Charita Valašské Meziříčí dále oznamuje: vzhledem k akutnímu nedostatku personálu v Domově pokojného stáří ve Valašské Bystřici je ohrožen chod samotné služby. Proto prosíme o šíření této informace mezi Vaše přátele a známé, kteří by mohli znát někoho, kdo by o práci zdravotní sestry nebo pečovatele měl zájem. Více informací na letáku na vývěsce.

 

Ve Valašském Meziříčí vznikla Farní školka (blízko kostela a zámku). Je otevřena od 6:30 do 17:00 hod. Mají ještě 5 míst volných, využijte toho… Informace a přihlášky telefonicky v CPR u paní Elišky Štefkové (720 161 933).

 

Zdeňka Bořutová, současná vedoucí našeho Centra pro rodinu, by Vás chtěla poprosit o modlitbu. Je pořád v nemocnici, po operaci. Zjistili jí nádor v tlustém střevě s metastázemi. Moc děkuje za modlitby.

Kalendář akcí 2018 Zašová a Veselá

 

panna-Marie-socha

 

Přehled k vytištění ZDE

 

 

ZÁŘÍ

 

1. 9. - Zašovské slavnosti

9. 9. – 15. 9. Farní pouť do MEDŽUGORJE

15. 9. – Modlitby děkanátu za povolání a rodiny Olomouc

22. 9. - Noční bdění

25. 9. - Večeřadlo MKH v Karolince

28. 9. - SV. VÁCLAV

30. 9. - Otevřené brány - konec

 

 

ŘÍJEN

5. 10. - Zašovský MOROVÝ pátek

20. 10. - Noční bdění

24. 10. - Adorační den farnosti Veselá

28. 10. – Konec letního času

30. 10. - Regionální večeřadlo MKH v Prostřední Bečvě

31.10. – 1. 11. – P. Montfort OKAA

 

 

LISTOPAD

1. 11. - VŠECH SVATÝCH

2. 11. - DUŠIČKY

4. 11. - ZAŠOVSKÉ HODY

10. - 11. 11. - VESELÁ  POUŤ

11. 11. - STŘÍTEŽSKÉ HODY

17. 11. - Noční bdění

 

 

PROSINEC

2. 12. - První neděle adventní

9. 12. - Sv. Mikuláš v kostele

8. 12. - NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE

9. 12. – Koncert SOLÁŇ

15. 12. - Noční bdění

24. 12. - PŮLNOČNÍ mše sv.: Veselá 21 h., Zašová 24 h.

25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - Koncert Zašovského sboru

26. 12. – SV. ŠTĚPÁNA - Vánoční divadlo dětí a mládeže

 

 

Přehled k vytištění ZDE

ROZVRH HODIN ŘK. NÁBOŽENSTVÍ V ZŠ ZAŠOVÁ 2018-2019

Aktualizováno (31 Srpen 2018)

 

Nabozenstvi-Zasova-2018-2019

 


Klikněte ZDE pro rovzrh ve formátu PDF.

 


KALENDÁŘ ÚKLIDU V KOSTELE 2018-2019

Aktualizováno (01 Září 2018)

 

Kalendar-uklidu-kostela-2018-2019

 


Klikněte ZDE pro kalendář ve formátu PDF.

 


Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Nástěnka

Aktualizováno (07 Květen 2018)

 

Zápis ze setkání pastorační farní rady 5.2.2018

Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 6.12.2017


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2018

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme Čekáte postižené dítě?
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg cekame.jpg
Regionální večeřadla MKH 2018

 

Regionalni-veceradla--MKH-2018-s.jpg


Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Zprávičky z Proglasu
  • Vybíráme z událostí 21. září 2018
    Stručný přehled událostí očekávaných v pátek 21. září 2018.
  • Andrzej Serafin – stroj, který hraje a doprovází
    Andrzej Serafin je polský hráč na vibrafon, kterého můžete znát například ze skupiny Los Agentos. V pořadu Jak se vám líbí nám představil své aktuální sólové album Vibes. Hovořil o tom, jak jej inspirují sny nebo hudba Bély Bartóka. Prozradil, jestli je pro něj náročnější hra na vibrafon, nebo klávesové nástroje. A hovořil také o svém připravovaném projektu, ve kterém chce propojit klasickou polskou literaturu a blues. Poslouchejte v archivu a část rozhovoru si můžete také přečíst.
  • Kdo je dómský varhaník?
    Rozhovor s Petrem Kolařem, brněnským varhaníkem katedrály Petra a Pavla v Brně.