logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 13. ledna 2019

Svátek Křtu Páně, 3. týden

 

Dnes – na závěr vánoční doby – při II. mši sv. v 10:30 zazpívá chrámový sbor ze Zubří.

 

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravy a údržbu kostela.


Ve čtvrtek večer bude adorace v kostele.

 

V úterý proběhlo počítání Tříkrálové sbírky. Vybralo se v Zašové a Veselé celkem 139.886,- Kč (vloni 133.573,- Kč), z toho v samotné Veselé se vybralo 30.881,- Kč (vloni 28.061,- Kč). Ve Stříteži 30.608,- Kč (vloni 26.217,- Kč). Výsledky jsou na vývěsce. Díky všem dárcům, ale hlavně všem koledníkům.


Příští neděli po II. mši sv. v 11:30 bude ještě jednou setkání výboru Spolku Mariánské poutní místo Zašová (bývalé OSMPvS).


Dnes končí doba vánoční, začíná liturgické mezidobí. Potrvá až do Popeleční středy, která bude letos až 6. 3.


Mládež našeho děkanátu chystá Mládežnický ples, který se koná se v sobotu 26. 1. v KD v Hrachovci. Mládež prosí o dary do tomboly – věcné, finanční či dárkové poukazy do krabice na konci chodby. Také jste srdečně zváni na Farní ples do Rožnova, který se uskuteční příští sobotu 19. 1. v 19 hodin a 19 min. v hotelu Energetik.

 

V pátek začíná týden modliteb za Jednotu křesťanů – myslete na to ve svých modlitbách.

Tříkrálová sbírka 2019

Aktualizováno (13 Leden 2019)

 


VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019

 

 

10 x NE Istanbulské Úmluvě

Aktualizováno (29 Září 2018)

 

IÚ je dokument Rady Evropy, který zaměřuje svoji pozornost na ochranu žen před násilím a domácím násilím. ČR ji podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera již v květnu 2016. Aby IÚ vešla v platnost, musí proběhnout schválení obou komor Parlamentu ČR - tzv. ratifikace. Podle mezinárodního práva lze v této fázi Radě Evropy oznámit, že se ČR nehodlá stát smluvní stranou. Tím bv došlo k zneplatnění podpisu. Při bližším seznámení se zněním IÚ zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, a proto vyvstává těchto 10x „NE":

 

Text 10 x ne Istanbulské úmluvě

 

 

 

KALENDÁŘ ÚKLIDU V KOSTELE 2018-2019

Aktualizováno (01 Září 2018)

 

Kalendar-uklidu-kostela-2018-2019

 


Klikněte ZDE pro kalendář ve formátu PDF.

 


Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Nástěnka

Aktualizováno (21 Říjen 2018)

letak-podpora-manzelstvi

Zápis ze setkání pastorační farní rady 5.2.2018

Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 17.10.2018


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2018

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme Čekáte postižené dítě?
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg cekame.jpg
Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

(V případě potřeby klikněte 2x)

Zprávičky z Proglasu
  • Nová jmenování v Brněnské diecézi
    Biskupství brněnské zveřejnilo jméno nového generálního vikáře. V pondělí  4. února uvede biskup Vojtěch Cikrle do úřadu svého světícího biskupa Mons. Pavla Konzbula. Ten ve funkci vystřídá dosavadního generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška, který tuto službu vykonával 26 let, od 15. srpna 1992.
  • Na brněnském veletrhu se znovu představuje projekt Církevní turistiky
    Nabídka takzvané církevní turistiky – návštěvy památek, ubytování v klášterech či na farách nebo poutnické stezky – se po roce opět představí na brněnských veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour. Na Výstavišti probíhají ode dneška do neděle, široké veřejnosti jsou určeny závěrečné tři dny. "Je to příležitost ukázat místa, kam se lidé mohou vydat nejen za odpočinkem a rekreací, ale také za duchovní inspirací," řekl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
  • Očekávané události 17. ledna 2019
    Nabízíme výběh z očekávaných událostí ve čtvrtek 17. ledna 2019.