logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 4. prosince 2022


2. neděle adventní, 49. týden

 

Zítra ráno budou opět roráty – v 6:30 a také ve středu se snídaní a v sobotu v 7:00 (bez snídaně). Kdo by chtěl přispět na snídaně pro děti po rorátech, může tak učinit do kasičky vzadu v kostele.

 

Minulou neděli proběhl prodej Adventních věnců od Charity na chodbě fary. Vybralo se zde přes 8 tisíc Kč. Zakoupením věnce jste finančně podpořili Charitu Valašské Meziříčí, konkrétně péči o klienty v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Všem podporovatelům Charita děkuje.

 

Charita Valašské Meziříčí také oznamuje přípravu na Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční 7. ledna 2023. Prosím vedoucí a děti, aby se přihlásili.

 

Ve čtvrtek je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený zasvěcený svátek. Mše sv. zde bude v 18:00. Ve Veselé bude mše sv. ze slavnosti už ve středu v 17:00 jako vigilie. Tady v Zašové bude ve čtvrtek kostel otevřen od 12 do 13 hod. adoraci – je to tzv. hodina milosti pro svět! Ve čtvrtek večer pak už nebude adorace.

 

Tuto sobotu 10. 12. odpoledne bude zde na faře floristický seminář. Tento seminář je pro naše šikovné ruce, které zdobí kostely květinami.

 

Výsledky voleb do farních rad jsou na vývěsce.

 

 

Roráty 2022

Aktualizováno (25 Listopad 2022)
Vážení rodiče,
v neděli 27.11.2022 začíná předvánoční adventní období a s ním také roráty - mariánské mše svaté, které budou v naší farnosti ve dnech vyznačených v kalendářní tabulce.
Zveme tímto všechny děti (i Vás) na tyto ranní bohoslužby (účast je dobrovolná), které vždy začnou průvodem dětí s lampičkami. Po mši svaté děti dostanou na faře snídani (v pondělí a ve středu) a poté půjdou rovnou do školy.
Děti si mohou přinést svoje lampičky, které si na konci adventu zase odnesou domů. Svíčky dostanou děti v kostele.
Děti svou účastí na rorátech přispějí také k výzdobě adventní nástěnky, která bude umístěna u bočního oltáře. Na konci adventu čeká děti odměna.
Je obtížné vstávat brzy ráno a odcházet z domova ještě za tmy, ale každá návštěva mše svaté i každá oběť, kterou tím Bohu přinášíme, přispívá k naší přípravě na příchod Spasitele i k prožití radostných Vánoc.
P. Jiří Polášek                     
Eva Borovičková
katechetka, tel. 774 047 182

Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Genderová ideologie - záznam přednášky ze Zašové

Aktualizováno (01 Prosinec 2019)

 

Doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph. D.: Genderová ideologie

 

Prednaska-Genderova-ideologie-a-katolicka-nauka-o-cloveku-2019-10-15-18hod

 

 

 

Díky panu Nepalovi je přednáška dostupná na YouTube >>> ZDE <<<.

 

Prezentace použitá v průběhu přednášky je dostupná  >>> ZDE <<<

 

Zde naleznete text, který vydala o genderové problematice ČBK >>> ZDE <<<

 

 

Fotografie z oslavy 200 let kostela ve Veselé

Aktualizováno (31 Srpen 2021)

KONCERT: https://www.zonerama.com/svane1/Album/7570932
OSLAVA: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/8e384c7e-7de1-411c-b2b4-a737efdb12d

 

Medailonek Zašová

Aktualizováno (07 Duben 2019)

 

Medailonek Zasova

 

Stažení medailonku o Zašové

 

Pokud se vám po kliknutí zobrazí automatické přehrávání videa v novém okně prohlížeče, klikněte na video pravým tlačítkem a zvolte "uložit" nebo "uložit jako".

 


Nástěnka

Aktualizováno (28 Říjen 2021)

 
 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Podpořme manželství
muže a ženy


detem_rodinu.jpg

letak-podpora-manzelstvi

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme Poradna (nejen) pro
ženy v tísni
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg linkapomoci.jpg
Webkamera ve Stračce
Pozvánky
Zprávičky z Proglasu