logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

 

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 4. června 2023


Slavnost Nejsvětější Trojice, 23. týden

 

Minulou neděli byla mimořádná sbírka na sbírka na církevní školství – na školu Salvátor ve Valašském Meziříčí. Vybralo se 20.950,- Kč, Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

 

Dnes je Palačovská pouť (7:30). Příští neděli bude za poutníky z Janovic (10:30).

 

V minulém týdnu došlo opravě křestního oltáře: petrifikace proti červotočům. Stálo to 50 tis. .

 

Ve středu 7.6. jedeme s dětmi, které byly u prvního svatého přijímání na pouť na Sv. Hostýn. Odjezd je v 7:08 z ČSD v Zašové. Návrat zpět do Zašové bude okolo půl třetí. Instrukce dostaly všechny děti na pozvánce. Rodiče a prarodiče jsou vítáni.

 

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně: mše sv. bude večer v 18:00 a po mši sv. bude průvod Božího Těla okolo parku s jedním oltářem v parku u kříže. Děti a družičky, ať se také zapojí do průvodu a ať si vezmou kytičky. Mše sv. ve Veselé bude v 16:00.

 

Centrum pro rodinu zve rodiny na Děkanátní pouť rodin na zahradě v Zašové v sobotu 10. 6. Přijďte se navzájem povzbudit a prožít čas spolu, který je tak důležitý pro pevné vztahy v rodině. Připraven je program a pro děti. Začátek ve 14:30 modlitbou s dětmi. Více informací na plakátku ve vývěsce.

 

Děkuji organizačnímu týmu za uskutečnění Noci kostelů ve Veselé. Také děkuji brigádníkům za úklid trávy na zahradě.

 

Prosím rodiče, aby odevzdali přihlášky na denní tábor. Jedno místo je volné pro děti (6 – 12 let).

 

Můžete si opět zapisovat mše sv. (intence) na příští půlrok 2023 (do konce roku).

 

V zákristii jsou k dostání Zašovské oplatky v mnoha příchutích.

Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Medailonek Zašová

Aktualizováno (07 Duben 2019)

 

Medailonek Zasova

 

Stažení medailonku o Zašové

 

Pokud se vám po kliknutí zobrazí automatické přehrávání videa v novém okně prohlížeče, klikněte na video pravým tlačítkem a zvolte "uložit" nebo "uložit jako".

 


Webkamera ve Stračce
Zprávičky z Proglasu