logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 18. března 2018

5. neděle postní, 12. týden

 

Zítra 19. 3. bude slavnost sv. Josefa, je to doporučený zasvěcený svátek. Mše sv. bude v 18 hod. (ve Veselé je v 16:00).

 

Od středy do soboty budou opět mše sv. v zákristii.

 

Dnes je mimořádná sbírka na opravy a údržbu kostela. Pán Bůh zaplať. Vzadu v kostele je kasička na finanční dary pro květinovou výzdobu na Velikonoce – zvláště k Božímu hrobu. Děkujeme!

 

Křížová cesta dnes bude opět v 14:30 v kostele, povedou ji naši ministranti. Poté na faře (po † cestě) bude promítání o Filipínách a o práci misijní organizace ICPE s chudými.

 

Příští neděle je KVĚTNÁ. Na památku slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma – bude svěcení Ratolestí a zazní Pašije. Přineste si kočičky.

 

Příští neděli přineste prosím do kostela postní kasičky. Charita prosí, abyste uvedli účel, na který chcete našetřené finance darovat, případně můžete do pokladničky vložit papírek s kontaktem na konkrétního člověka nebo rodinu, které byste chtěli pomoci v jejich tíživé životní situaci. Smyslem Postní almužny je, aby se finance vrátily do místní komunity a cíleně pomohly, kde je potřeba. Jen díky vašemu zájmu o své okolí můžeme pomoci i těm, kteří to potřebují a ostýchají se o pomoc požádat.

 

Zítra (pondělí) v sále zde na faře v 16:45 zazní další nahrávka přednášky otce Vojtěcha Kodeta na téma: „DAR EUCHARISTIE“.

 

Ve středu v 14:15 hodin bude setkání dětí, které se připravují na první svaté přijímání.

 

Příští sobotu 24. 4. odpoledne bude zde v kostele zpověď – od 13:00 do 15:00 (dopoledne ve Valašském Meziříčí). Zpověď ve Veselé bude až v úterý Svatého týdne (P. Dujka z Dolní Bečvy). Ve čtvrtek nebude večer ADORACE (zpovídám na Dolní Bečvě).

 

Pro informaci; během tohoto prvního půlroku chystáme 3 farní zájezdy: v úterý 8. 5. jednodenní do Litmanové (SK), od 17. do 23. 6. po stopách sv. Jana Pavla II. a sv. Faustíny do Polska a Litvy. Zveme Vás spolu se SVOBODOVÝMI z Krhové na odpočinkový zájezd do termálních lázní BEŠEŇOVÁ na Slovensku pod Tatrami v sobotu 14. 4., cena 650,- Kč. Vstup je s mimořádnou poloviční slevou. Vhodné na léčbu kloubů, pro odpočinek, vhodné pro rodiny s dětmi. Hlaste se v zákristii se zálohou 100,- Kč.

 

 

Minule byla mimořádná sbírka SVATOPETRSKÝ HALÁŘ, vybralo se 11.850,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. Vzadu v kostele je kasička na finanční dary pro květinovou výzdobu na Velikonoce – zvláště k Božímu hrobu. Děkujeme!

 

Ve středu v sále zde na faře v 16:45 zazní další nahrávka přednášky otce Vojtěcha Kodeta na téma: „DAR EUCHARISTIE“ o tom, jak lépe prožívat mši sv. Tento poslech organizuje MODLITEBNÍ STRÁŽ, ale jsou zváni i další zájemci.

 

Od pondělí budou mše sv. v zákristii. Ve středu po mši sv. bude Mariánské večeřadlo, ve čtvrtek bude adorace v kostele.

 

Ve středu v 14:15 bude první setkání dětí, které se připravují na první svaté přijímání.

 

Pro informaci; během tohoto prvního půlroku chystáme 2 farní poutní zájezdy: v úterý 8. 5. jednodenní do Litmanové (SK) a od 17. do 23. 6. po stopách sv. Jana Pavla II. a sv. Faustíny do Polska a Litvy. Bližší informace budou upřesněny. Zveme Vás spolu se Svobodovými z Krhové na odpočinkový zájezd do termálních lázní Bešeňová na Slovensku pod Tatrami v sobotu

14. 4. Cena 650,- Kč, vstup je s mimořádnou poloviční slevou. Vhodné na léčbu kloubů, pro odpočinek, pro rodiny s dětmi. Hlaste se v zákristii se zálohou 100,- Kč.

Program Velikonoce 2018

Aktualizováno (18 Únor 2018)

Velikonoce-2018


Program Velikonoce 2018 ve formátu PDF zde.

 


Postní aktivita 2018

Aktualizováno (11 Únor 2018)

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce."Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život.

 

 • Zpytování svědomí podle Katechismu katolické církve (2x)
 • Liturgická modlitba pro daný den
 • Biblický citát s inspirativní myšlenkou

​​

Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.maweb.eu Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.

 

 

 

 

Světový den mládeže v Panamě s papežem Františkem

Aktualizováno (17 Březen 2018)

Milí mladí přátelé,

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na setkání mládeže.

 

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

 

Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.

 

Myslím na vás v modlitbách,

 

+ Mons. Pavel Posád

biskup delegát pro mládež


 

 


Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Nástěnka

Aktualizováno (11 Únor 2018)

 

Zápis ze setkání pastorační farní rady 5.2.2018

Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 6.12.2017


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2017

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme Čekáte postižené dítě?
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg cekame.jpg
Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Zprávičky z Proglasu
 • Očekávané události soboty 24. března 2018
  Ze soboty na neděli si nezapomeňte seřídit čas. Hodinová ručička se ve 2.00 hod. posune o hodinu vpřed.
 • Fašanky, fašanky, velká noc ide …
  Národní ústav lidové kultury vás tento víkend zve na první letošní program ve skanzenu, zaměřený na tradiční fašankové a velikonoční zvyky ze Slovácka.
 • Průzkum: Ve Francii přibývá mladých lidí věřících v Boha
  Více než polovina mladých Francouzů pokládá Boží existenci za jistou nebo alespoň pravděpodobnou. Uvádí to průzkum provedený pro katolickou biskupskou konferenci a list La Croix mezi věkovou skupinou od 18 do 30 let. Oproti předloňským výsledkům došlo v této otázce k nárůstu o šest procentních bodů.