Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 25. června 2017

12. neděle v mezidobí, 26. týden

 

 

Minule byla mimořádná sbírka na FASÁDU. Vybralo se 21.100,- Kč, Pán Bůh zaplať. Fasáda je dokončena – v týdnu bude brigáda na odvoz lešení (každá ruka dobrá): v úterý na sundání lešení a hlavně ve středu na odvoz lešení

(v 8:00).

 

 

Příští neděli se uskuteční výroční mariánská Zašovská pouť. Začne už tradičně v SOBOTU 1. 7. ve Stračce. Pozor, už o hodinu dříve: ve 20:00 začne NOČNÍ BDĚNÍ rozjímavým růžencem, pak v 21:00 bude koncert Petra Lutky. Nakonec mše sv. v 22:00. V sobotu v 9:00 bude brigáda – prosíme muže, pro přípravu areálu Stračky.

 

V NEDĚLI 2. 7. budou slavnostní bohoslužby ve farním kostele Navštívení Panny Marie v 7:00 za farníky, 8:15 za dobrodince kostela. V 10:30 bude hlavní poutní mše sv. za všechny poutníky, kterou bude slavit otec arcibiskup Jan Graubner. Odpoledne v 14:30 požehnání a uctění obrazu Panny Marie Zašovské, v 15:00 v kostele následuje divadlo Farního společenství dětí a mládeže. Mše sv. ve Veselé v neděli 2. 7. nebude, ale bude v sobotu 1. 7. v 17:00 hod. s nedělní platností.

 

 

Toto úterý bude další putovní mariánské večeřadlo, tentokrát u Anežky na Soláni. Začátek v 17 hod. růžencem. Sraz u Šamánkova mostu do 16:30. V 16:00 je odjezd od fary – kdo chce jet, ať se přihlásí.

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 30. dubna 2017

23. neděle velikonoční, 18. týden

Kalendář akcí 2017 Zašová a Veselá

 

Kostel2

 

Přehled k vytištění ZDE


 

ČERVEN

4. 6. - SVATODUŠNÍ NEDĚLE ­ Škračení vajec

9. 6. - Noc kostelů

10. 6. – Modlitby děkanátu za povolání a rodiny na Hostýně

11. 6. - Sv. TROJICE ­ Den rodin našeho děkanátu v Zašové ­ Palačovská pouť

13. 6. – Fatimský den

15. 6. - BOŽÍ TĚLO

17. 6. - Noční bdění

17. 6. – Jáhenské svěcení v Olomouci

20. 6. – Pouť kněží na Sv. Hostýn

27. 6. - Regionální večeřadlo MKH na Soláni

24. 6. – Kněžské svěcení v Olomouci

25. 6. – Janovská pouť

29. 6. – SV. PETRA A PAVLA

 

 

ČERVENEC

1. 7. - Modlitební a kulturní večer ve Stračce ­ Noční bdění

2. 7. - VÝROČNÍ ZAŠOVSKÁ POUŤ K PANNĚ MARII

3. - 7. 7. - Tábor dětí v Dřevohosticích

5. 7. – Sv. CYRILA a MET.

10. – 14. 7. - Děkanátní setkání mládeže v Dřevohosticích

13. 7. – Fatimský den Veselá

17. - 21. 7. - Denní tábor dětí v Zašové

22. 7. – Farní pouť na Radhošť

23. 7. – Krhovská pouť

25. 7. - Regionální večeřadlo MKH v Zubří

30. 7. - Výročí posvěcení zašovského kostela (29.7.1742)

 

 

SRPEN

1. - 7. 8. – Festival mládeže v Medžugorji

12. 8. - Noční bdění

13. 8. – Fatimský den

15. 8. - NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

15. – 20. 8. Setkání mládeže v Ol.

22.  – 30. 8. – Farní pouť do ITÁLIE

27. 8. – Posvícení ve Veselé (1821)

29. 8. - Regionální večeřadlo

MKH v Dolní Bečvě

 

 

ZÁŘÍ

2. 9. - Zašovské slavnosti

9. 9. – Ministrantská pouť

8. - 10. 9. - Víkend pro ženy v Rajnochovicích

13. 9. – Fatimský den

23. 9. - Noční bdění

26. 9. - Regionální večeřadlo MKH ve V. Karlovicích

28. 9. - SV. VÁCLAV – farní pouť do St. Boleslavi

30. 9. - Otevřené brány - konec

 

 

ŘÍJEN

3. 10. - Farní pouť na Turzovku

6. 10. - Zašovský MOROVÝ pátek

13. 10. – Fatimský den

14. 10. – BIŘMOVÁNÍ v Zašové

21. 10. - Noční bdění

24. 10. - Adorační den farnosti Veselá

31. 10. - Regionální večeřadlo MKH v Prostřední Bečvě

29. 10. – Konec letního času

 

 

LISTOPAD

1. 11. - VŠECH SVATÝCH

2. 11. - DUŠIČKY

1. – 2. 11. – P. Montfort OKAA

5. 11. - ZAŠOVSKÉ HODY

11. - 12. 11. - POUŤ VE VESELÉ - SVATOMARTINSKÁ

12. 11. - STŘÍTEŽSKÉ HODY

25. 11. - Noční bdění

 

 

PROSINEC

3. 12. - První neděle adventní

­ Sv. Mikuláš v kostele

8. 12. - NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE

9. 12. - Noční bdění

24. 12. - PŮLNOČNÍ mše sv.: Veselá 21 h., Zašová 24 h.

25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ ­ Koncert Zašovského sboru

26. 12. - Vánoční divadlo dětí

 

 

BŘEZEN

9.3., 16.3., 23.3., 30.3. - Přípravy snoubenců v Zašové

18. 3. – Adorace pro biřmovance

20. 3. – Slavnost Sv. Josefa

25. 3. –SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ ­ Noční bdění

26. 3. - Letní čas

27. 3. – Setkání Farních rad děkanátu v Zašové

 

DUBEN

1. 4. – Setkání mládeže ve Zlíně

6. 4. – Zpověď Veselá

8. 4. - Zpověď Zašová

9. 4. – KVĚTNÁ NEDĚLE

10. – 15. 4. – SVATÝ TÝDEN

16. 4. – NEDĚLE   VEL.

17. 4. – PONDĚLÍ VEL.

22. 4. – Národní pochod PROLIFE

23. 4. – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – adorace

25. 4. - Regionální večeřadlo MKH v Hutisku-Solanci

29. 4. - Noční bdění

 

KVĚTEN

1. 5. – První májová ­ Otevřené brány – zahájení

5. 5. - Mše sv. za Zašovské hasiče

8. 5. – Farní pouť (Sv. Antoníček, návštěva P. Romana Vlka) ­

Svátek matek

13. 5. – Fatimský den

20. 5. - Noční bdění

25. 5. - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

28. 5. - První sv. přijímání dětí

30. 5. - Adorační den farnosti Zašová ­ Regionální večeřadlo MKH v Zašové

31. 5. Malá pouť Navštívení Panny Marie

 

 

Přehled k vytištění ZDE

Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Oprava kostela v Zašové

Aktualizováno (06 Listopad 2016)

 

 

Na jaře letošního roku začala po mnoha letech náročná oprava fasády našeho poutního kostela. Po několika měsících je oprava fasády průčelí kostela konečně u konce.

 

Hlavním problémem byla stavba lešení. Lešenářská firma R2K CZECH s.r.o. pozastavila stavbu lešení, neboť jsme předpokládali, že lešení bude do výšky věžního kříže – cca 37 m. Čekání na výsledky statistických výpočtů a později vyztužení střechy stavbu lešení hodně zdrželo. Nakonec bylo lešení postaveno jen do úrovně začátků věžních bání, neboť firmy POSAD a Jaroslav Kubeša – CZO nabídly, že na vlastní náklady poskytnou dva jeřáby, díky kterým se podařilo natřít obě věže, včetně křížů a bání. Za to jim patří velký dík.

 

Dalším zdržením bylo počasí: letošní deštivý rok hodně narušil průběh prací.

Nakonec největším zdržením bylo čekání na věžní hodiny, které jsou od firmy ELEKON Vyškov. Momentálně už hodinový strojek odbíjí půl i celou hodinu a čas na hodinách je jeden z nejpřesnějších
v Zašové, neboť hodiny jsou řízeny rádiově z Frankfurtu. Za pořízení hodin děkuji opět firmě Jaroslav Kubeša – CZO.

 

Co se týká samotné opravy fasády průčelí, bylo nutné místní otlučení někde až do výše 4 až 5 m a následně obnovení omítek fasády sanační omítkou. Byly demontovány sítě v oknech a nové natřeny. Byly opraveny klempířské prvky věží a hlavně celá stříška nad vchodem byla pokryta novým plechem.   Byla natřena dřevěná žaluziová okna ve věžích. Byla také provedená nová bleskosvodná soustava věží kostela, kterou provedla firma LD ELEKTRO a stála 46.223,- Kč. Nově byl vykován železný dvouramenný kříž mezi věžemi, který vyrobil kovář Josef Divín z Dolní Bečvy a stál 1670,- Kč.

 

Pod původně tmavožlutým nátěrem venkovních omítek kostela a posledním nátěrem růžovou barvou od vídeňské firmy AVENARIUS, darovanou české církvi rakouskou Charitou diecéze Pasov, se po oškrabání objevila původní jasně cihlová barva. Nátěrem od firmy Paulín jsme se tedy přiblížili původní barokní výmalbě kostela.

 

Opravu provádí firma Jelínek z Ratiboře a první etapa stála 1.318.392,- Kč. Obec věnovala na opravu 600.000,- Kč, Arcibiskupství olomoucké 100.000,-, Spolek Stračka 100.000,- a okolní farnosti našeho děkanátu od Horní Bečvy až po Kelč darovaly celkem 212.472,- Kč. Děkujeme Obci i dalším dárcům za příspěvky.

 

Nyní zbývá ještě nalepit zbývající zábrany proti holubům, sundat lešení a postavit je okolo zbytku kostela, aby se tak po zimě mohlo pokračovat. Lešení je sice naše děkanátní, ale přesto dokončení opravy kostela bude potřebovat další milion. Farnost má zatím našetřenou zhruba polovinu. Bude tedy potřebovat dalších 500.000,- Kč.

 

Věřím, že s pomocí Boží a dobrých dárců se podaří v příštím roce opravu celého kostela dokončit, aby poutní kostel ve středu naší obce zářil novotou po mnoho dalších let.                        -jp-

 

 

kostel_Zasova-opraveny-2016-tn.jpgWebkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Zprávičky z Proglasu
  • Ratíškovice 2017
    49. Mezinárodní festival dechových hudeb se koná 9. července 2017 na počest Antonína Pavluše, který v červnu slaví své sedmdesátiny. V pořadu Hrajte, kapely! ve čtvrtek 29. července 2017 za pět minut pět odpoledne nebudou chybět medailony vystupujících dechových hudeb, informace o festivalu i pěkné valčíky a polky.
  • České tradice v proměnách času
    Novou publikaci v rozhovoru s autorkou Zdeněk Vejvoda a témata jejich přátelského setkání určila struktura právě vydané knihy: Kroje v čase lidského života – Zvyky v čase kalendářního roku – Lidové umění v čase sdílené historie. Poslouchejte ve Folklorním okénku ve středu 28. června 2017 v 16.55.
  • Staří mistři na dobovém nástroji
    Využijte jedinečnou možnost slyšet nově restaurované varhany v brněnské kapli Panny Marie Loretánské. Barokní jednomanuálový nástroj postavil v roce 1726 brněnský mistr varhanář Antonín Richter.