logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 24. ledna 2021

3. neděle v mezidobí, 4. týden

 


Zítra končí týden modliteb za Jednotu křesťanů – dnes je také neděle Božího Slova.


Zde je dopis kardinála Duky:

Vážení přátelé, apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“ (Luk 24,45) stanovil papež František,

že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Tento den se tedy máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš život. Tato neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího slova. Konkrétní návrhy, jak se zaměřit na Písmo svaté a jakým způsobem ho šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz). Tuto neděli se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech diecézích sbírka na podporu biblického apoštolátu. Tato sbírka nahrazuje sbírku, která se doposud konala na podzim ve „dnech Bible“, a celý její výnos náleží Českému katolickému biblickému dílu (číslo účtu: 1015502075/5500). Rád bych vám všem opět poděkoval za vaši duchovní podporu modlitbou i za finanční podporu pro příští rok.

S vděčností Vám žehnám.

Dominik kardinál Duka, předseda správního výboru ČKBD“


Minule byla mimořádná sbírka na opravy a údržbu kostela. Vybralo se 10.200,- Kč, Pán Bůh zaplať. Můžete přispět i bezhotovostně na číslo farního účtu Zašová: 2400513541/2010.


Dnes končí Tříkrálová sbírka – ještě dnes můžete přispět do kasičky u křtitelnice.


Stále platí omezení 5. stupně systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10% kapacity obsazenosti kostela (v kostele se smí pouze sedět, v rouškách, s rozestupy 2 m kromě členů jedné domácnosti).nZde je povoleno 30 – 40 účastníků. Ve Veselé 15 – 20. Proto jsou věřící omluveni z účasti na bohoslužbách. Sledujte TV přenosy.


Využijte také adoračních hodin v kostele v Zašové, kde se podává sv. přijímání: dnes odpoledne od 14:30 – 16:00, ve středu 15:00 – 17:00 a v pátek 15:00 – 17:00. Ve čtvrtek večer bude také adorace.

Ve středu bude latinská mše sv.


Vzadu na stolečku jsou litanie k sv. Josefovi.


Večerní mládežnické chvály budou zde v kostele večer v sobotu 6. 2.


Příští neděli by měla být valná hromada členů Spolku Mariánské poutní místo Zašová (Stračka) v KD v Zašové. Akce je zrušena!

 

Tříkrálová sbírka 2021

Aktualizováno (09 Leden 2021)

 

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak!

 

Letošní Tříkrálová sbírka bude jiná, než na jakou jsme zvyklí z předešlých let.


JAK MŮŽETE SBÍRKU PODPOŘIT?

- on-line na www.trikralovasbirka.cz
- bankovním převodem na Tříkrálový účet č. 66008822/0800, variabilní symbol 77707036 pro podporu naší Charity
- přispěním do zapečetěných kasiček umístěných v kostelích a obchodech jednotlivých měst a obcí
- formou DMS na číslo 87 777

V ZAŠOVÉ a VESELÉ můžete přispět na těchto místech:

- kostel Navštívení Panny Marie v Zašové
- kostel sv. Martina ve Veselé
- prodejny COOP Jednota Zašová - dolní a horní konec
- prodejny Hruška Zašová a Veselá
- prodejna Delikates Zašová

 

 

 

trikralsbirka2021

 

 


DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Aktualizováno (09 Leden 2021)

 


Stále platí omezení 5. stupně systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10% kapacity obsazenosti kostela (v kostele se smí pouze sedět, v rouškách, s rozestupy 2 m, kromě členů jedné domácnosti). Zde je povoleno 30 – 40 účastníků. Ve Veselé 15 – 20. Proto jsou věřící omluveni z účasti na vánočních bohoslužbách. Sledujte TV přenosy.


 

Pro rodiny a děti v době covidové

Aktualizováno (22 Říjen 2020)

 

Nedělní inspirace:

Na nedělní texty připravuje krátké video P. Roman Vlk

https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ

 

Katechetické centrum v Českých Budějovicích nabízí evangelium pro děti.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx56oz08V3KWJwcp6GjnpsM0MqfHOmZlV

 

Dobrou pomůckou pro katechetickou práci s dětmi předškolního věku mohou být materiály z projektu Malý oslík: https://www.malyoslik.cz/cz/archiv.html

 

Slavení neděle v rodině může pomoci aplikace Centra pro rodinný život Neděle v rodině: http://nedelevrodine.cz/

 

 

Stracka-Velka-voda-Rijen-2020-02

 

 

 

 

 

 

Metodika ke kartičkám na neděle

Aktualizováno (25 Září 2020)

 

Téma celého roku: Boží království je mezi námi

 

Děti každý týden dostanou jednu kartičku vztahující se k nedělnímu evangeliu. Na druhé straně kartičky je část obrázku. Obrázek vznikne vlepením 9 po sobě jdoucích kartiček na plakát, který je součástí sady.

 

POZOR!!

Kartička 17 patří k Slavnosti narození Páně (25. 12. 2020) – PÁTEK

Kartička 19 patří k Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1. 1. 2021) - PÁTEK

 

K sadě nedělních kartiček je připravená metodika, která ke každé kartičce a plakátu nabízí jednoduchou myšlenku.

 

Více informací zde: https://www.katechetiolomouc.cz/news/metodika-ke-kartickam-na-nedele/

 

Pro stažení metodiky klikněte ZDE nebo na obrázek níže:

 

Boží království je mezi námi / Kartičky k nedělním evangeliím pro děti / 2020-2021


Metodika-deti-2020-2021

 

 

 

 

Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Genderová ideologie - záznam přednášky ze Zašové

Aktualizováno (01 Prosinec 2019)

 

Doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph. D.: Genderová ideologie

 

Prednaska-Genderova-ideologie-a-katolicka-nauka-o-cloveku-2019-10-15-18hod

 

 

 

Díky panu Nepalovi je přednáška dostupná na YouTube >>> ZDE <<<.

 

Prezentace použitá v průběhu přednášky je dostupná  >>> ZDE <<<

 

Zde naleznete text, který vydala o genderové problematice ČBK >>> ZDE <<<

 

 

Medailonek Zašová

Aktualizováno (07 Duben 2019)

 

Medailonek Zasova

 

Stažení medailonku o Zašové

 

Pokud se vám po kliknutí zobrazí automatické přehrávání videa v novém okně prohlížeče, klikněte na video pravým tlačítkem a zvolte "uložit" nebo "uložit jako".

 


Nástěnka

Aktualizováno (09 Únor 2020)

letak-podpora-manzelstvi


Zápis ze setkání farnosti a ekonomické farní rady 22.10.2019


 

Informace pro
zájemce o pěstounství

Snoubenci - příprava na svátost manželství Poradna (nejen) pro
ženy v tísni

detem_rodinu.jpg

snoubenci-2020

linkapomoci.jpg

 

 

Modlitby za nejmenší Nesoudíme, pomáháme
zanejmensi.jpg nesoudime.jpg
Webkamera ve Stračce
Zprávičky z Proglasu
  • Svět si připomněl Mezinárodní den uctění památky obětí holokaustu
    Papež František a další světoví představitelé vzpomněli a uctili oběti nacistické perzekuce. "Holokaust, neboli šoa, je největším zločinem lidských dějin," řekl prezident Miloš Zeman na úvod svého projevu při on-line česko-izraelském setkání konaném při příležitosti Dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, který je v České republice stanoven jako významný den od roku 2004. 
  • Připomínka Mozartova výročí
    Také čtvrteční polední Hudební siesta bude věnovaná jedinému skladateli. Ve středu27. ledna 2021 totiž uplynulo nejen 120 let od úmrtí G. Verdiho, ale také 265 let ode dne, kdy se v Salcburku narodil Wolfgang Amadeus Mozart.
  • Šabatová: Naslouchání xenofobním hlasům je cesta do pekel
    V Mezinárodní den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti se s hosty vysílání zamýšlíme nad situací současné české společnosti. Nakolik jsme imunní vůči projevům antisemitismu a xenofobie? Jaký je náš postoj k menšinám, speciálně k té romské? Na zhodnocení jejích zkušeností v této oblasti jsme se v dnešní relaci 13+ ptali Anny Šabatové – někdejší spoluzakladatelky Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, signatářky Charty 77, veřejné ochránkyně práv z let 2014-2020.