logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

 

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Oznámení

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 10. prosince 2023


2. neděle adventní, 49. týden

 

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať!

 

Zítra ráno budou opět roráty – v 6:30 a také ve středu v 6:30 se snídaní a v sobotu v 7:00 (bez snídaně)!

 

Příští sobotu odpoledne bude zde v kostele zpověď od 13:00 do 14:30 – budou zde dva zpovědníci ve zpovědnicích a jeden v zákristii. Tento čtvrtek bude zpovídat P. Dujka také ve

Veselé od 15:30 do 17:00 (viz rozpis na nástěnce).

 

Charita Valašské Meziříčí oznamuje přípravu na Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční v sobotu 6. ledna 2024. Bližší informace na nástěnce. Prosím vedoucí a děti, aby se co nejdříve přihlásili u paní M. Machové.

 

Před Kulturním domem je instalována výstavaPutování za našimi národními světci. Výstavu připravil spolek Svatá Ludmila při příležitosti 970 let od úmrtí sv. Prokopa a 630 let od smrti Jana Nepomuckého. Výstava potrvá po dobu adventu a vánočních svátků.

 

Při příležitosti 800. výročí "Vánoce v Grecciu" je možné získat plnomocné odpustky od 8. 12. 2023 do 2. 2. 2024, když navštívíte františkánské kostely v Uherském Hradišti, v Moravské Třebové nebo kostel bratří kapucínů v Olomouci. Věřící, kteří tam setrvají v modlitbě před jesličkami, mohou za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Také ti, kteří jsou nemocní a nemohou navštívit tyto kostely, mohou získat plnomocné odpustky, když obětují svoje utrpení Pánu nebo vykonají nějaký skutek zbožnosti.

 

Odkaz na video k adventnímu kalendáři Rozkvetlá poušť P. Romana Vlka zde: https://youtu.be/MS3U3XW66tY?si=lxIq2HkNOZDtVK56.

 

Srdečně zveme na duchovní obnovu pro mládež (15 – 30 let), která bude příští týden (15. – 17. 12.) na salesiánské chatě ve Vidči. Jako minule obnovu povede otec biskup Antonín Basler. Ještě jsou volná místa. Hlaste se u Františka Borovičky. Více informací na plakátě.

 

V úterý 12. 12. v 17 hod. bude stavění Betléma. Prosíme ochotné pomocníky - chlapy o pomoc.

 

Příští neděli při mši sv. v 10:30 vystoupí soubor CANTIO z Valašského Meziříčí.

Roráty 2023

Aktualizováno (02 Prosinec 2023)

 

Vánoční zpovídání v děkanátu

Aktualizováno (18 Listopad 2023)

Vánoční program

Aktualizováno (18 Listopad 2023)

 

Vítej na stránkách římskokatolické farnosti Zašová

Aktualizováno (24 Květen 2015)

Zašová

w_archiv_obec3.jpg

 

w_archiv_obec1.jpg

 

w_arealStracka.jpg

areál ve Stračce


rytina

rytina


w_kostel_s_klasterem.jpg

kostel s klášterem

 

w_FOTO0607k.jpg

 

Letacek Zasova 2015

 

Letáček Zašová zdeMalebná obec ležící v Beskydech východně od Valašského Meziříčí a západně od Rožnova pod Radhoštěm.
Na jihu protéká Zašovou Rožnovská Bečva, na severu se tyčí hřeben Moravskoslezských Beskyd.
První zmínky o obci se v kronikách objevují kolem roku 1370. Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, zpracováním dřeva a kamene, ale taky textilní výrobou - pletením, háčkováním, vázáním koberců a výrobou gobelínů.

V současnosti má obec asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v rodinných domech vesnického typu.


Zašová je nejznamější valašské poutní místo Panny Marie.

 

S počátkem poutí se traduje legenda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zvaném Stračka. Úprava tohoto místa spadá do 18. století. Byl zde umístěn obraz P. Marie. a později zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.
S touto legendou je taky spjatá úcta k milostnému obrazu z 15. století, umístěný na hlavním oltáří poutního kostela.

 

I Když už ve 14. století bývala v Zašové fara, souvislé zprávy o zašovských poutích máme až od století 18., hlavně když se do Zašové na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vranečka (r.1707). Ve své kronice Vranečka zaznamenal, že pouti zašovské jsou od starodávna, ale největšího rozkvětu se dočkaly po r. 1715 - toho roku totiž zuřil v naši zemi mor.
V té době byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. Stával na malém hřbitově v sousedství dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval na rytině pocházející asi z r. 1768.

 

Základní kámen k novostavbě nového kostela byl položen 14. srpna 1714, dostavěn a požehnal byl 15. července 1725. V tomto roku taky přicházejí do Zašové bratři z řádu trinitářu. Slavnostní biskupské konsekrace se kostel dočkal 29. července 1742 z rukou biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.  Rozkvětu kláštera zašovského byl  učiněn násilný konec r. 1783 z rozhodnutí císaře Josefa II., který klášter zrušil. V roce 1800 získala část kláštera Zašovská obec a umístila tam školu. 1901 zakoupil budovu bývalého kláštera Spolek sv. Josefa z Vítkovic, proměnil ji na sirotčinec a postavil při něm soukromou školu Školních sester de N.D.

 

Dodnes je Zašová navštěvovaným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské.

 

 

Medailonek Zašová

Aktualizováno (07 Duben 2019)

 

Medailonek Zasova

 

Stažení medailonku o Zašové

 

Pokud se vám po kliknutí zobrazí automatické přehrávání videa v novém okně prohlížeče, klikněte na video pravým tlačítkem a zvolte "uložit" nebo "uložit jako".

 


Webkamera ve Stračce
Zprávičky z Proglasu