Farní rady

Aktualizováno (19 Květen 2012)
TiskEmail

Pastorační rada


1. Pastorační rada (dále jen PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva (dále jen faráře).
2. PR spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost PR je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.
3. Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8) – viz kánon 225, § 1 a 2 Kodexu kanonického práva. Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové PR spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.

 

Ekonomická rada


Ekonomická rada farnosti dle kán. 537 CIC  je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře.

 

V Zašové byli v roce 2012

 

do PASTORAČNÍ RADY

zvolení: Eva Borovičková, Miriam Maliňáková, Kateřina Plandorová, jmenovaní: Iva Hrubá a Petr Borovička.

do EKONOMICKÉ RADY

zvolení: Jiří Plandor, Jaroslav Bernkopf, Pavel Hošťálek, jmenovaní: Štěpán Maliňák a Miroslav Koleček.