Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (17 Únor 2019)
TiskEmail

 

Zašová:

 

17. 2.

6. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

 

– Na poděkování Pánu Bohu za 45 let společného života a za duše v očistci

18. 2.

pondělí 6. týdne v mezidobí

pondělí

19. 2.

úterý 6. týdne v mezidobí

úterý

20. 2.

středa 6. týdne v mezidobí

středa

15:00

18:00

 

– mše sv. v Citadele

Za † Lenku Cholewovou, živou i † rodinu

21. 2.

Sv. Petra Damianiho,

biskupa a učitele Církve

čtvrtek

19:00

(17:00 Veselá)

 

adorace se Sv. Přijímáním

22. 2.

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

pátek

18:00

Za manželku Miladu, syna Zdeňka, živou i † rodinu Krůpovou a na poděkování Pánu Bohu za 90 let života

23. 2.

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

sobota

7:00

 

Na dobrý úmysl

24. 2.

7. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

 

– Za Josefa Bechného, rodiče z obou stran, dceru Danielu Křenkovou a za živou i † rodinu Čáňovou

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:

 

Ne 17. 2. 9:00 Za † rodiče Rudolfovy, 2 syny, 2 dcery, 2 vnučky, snachu, zetě a živou rodinu

Čt 21. 2. 17:00 Za dárce

 

Ne 24. 2. 9:00 Za † Tomáše Mikulu k nedožitým 40 narozeninám, za jeho otce, †††, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu


3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu