Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (18 Duben 2021)
TiskEmail

 

 

 

Zašová:

 

 

 

 

 

18. 4.

3. neděle velikonoční

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30


– Za farníky


– Za Stanislava Sadílka, rodiče z obou stran a za živou i † rodinu

19. 4.

pondělí

20. 4.

úterý

21. 4.

Sv. Anselma, biskupa

a učitele Církve

středa

22. 4.

čtvrtek

23. 4.

Sv. Vojtěcha, biskupa

a mučedníka

pátek

18:00

Za † Zdeňku Bořutovou a za živou rodinu

24. 4.

Sv. Jiří, mučedníka

sobota

7:00


Za rodinu Bernkopfovou a za † † †

25. 4.

4. neděle velikonoční

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30


– Za farníky

– Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou o další ochranu Boží 

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).Veselá:

 

Ne 18. 4. 9:00 Za † rodiče Vajglovy, syna, dceru, živou rodinu, † † †

Ne 25. 4. 9:00 Za † Vojtěcha a Julii Vajglovy, dva syny, dceru, živou i † rodinu, † † †

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu