Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (16 Červen 2019)
TiskEmail

 

 

Zašová:

 

 

 

 

 

16. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky + za poutníky z Palačova

 

– Na poděkování Pánu Bohu za 25 let kněžství

17. 6.

pondělí 11. týdne v mezidobí

pondělí

7:00

Za těžce nemocnou osobu a jejího syna

18. 6.

úterý 11. týdne v mezidobí

úterý

19. 6.

Sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa

středa

18:00

Za živou i † rodinu Peterkovou

a Mizerovou

20. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně

čtvrtek

18:00

(16:00 Veselá)

 

Za † Vladislava a Ondřeje Solanské, živou i † rodinu a za † † †

21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

pátek

18:00

 

Za živou i † rodinu Burdovou

22. 6.

Sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků

sobota

7:00

Za † manžela Josefa a za rodinu Poláchovou

23. 6.

12. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

– Za farníky

 

 

– Za poutníky z Janovic

 

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:


 

Ne 16. 6. 9:00 Za † Josefa Karafiáta, manželku, živou i † rodinu

 

Čt 20. 6. 16:00 Za † rodiče Vykydalovy, † rodinu, ††† a za živou rodinu, s prosbou o Boží ochranu a pomoc

 

 

Ne: 23. 6. 9:00 Za † Josefa a Ludmilu Kovářových, † rodinu, živou rodinu, †††3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu