Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (18 Červen 2018)
TiskEmail

 

Zašová:

 

 

17. 6.

11. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

Za farníky

 

Za † rodiče Burdovy, za živou i † rodinu

18. 6.

pondělí 11. týdne v mezidobí

pondělí

19. 6.

Sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa

úterý

20. 6.

středa 11. týdne v mezidobí

středa

 

21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

čtvrtek

19:00

 

bohoslužba slova se Sv. Přijímáním

22. 6.

Sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků

pátek

 

23. 6.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

13:00

svatební obřad

24. 6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za Jana a Agnesu Šulganovy, dceru Magdu s rodinou, rodinu Šubíkovou a za duše v očistci

 

Za farníky

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

Veselá:

 

Ne 17. 6. 9:00 Za † Ludmilu Hrabovskou, rodiče, sourozence, živou rodinu

 

 

Ne 24. 6. 9:00 Za živou rodinu, vnuky, pravnuka Romana, † sestry, švagry a na poděkování Pánu Bohu za 85 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let


 

Kaple Sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti:

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu