Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (27 Listopad 2021)
TiskEmail

 

 

 

Zašová:

 

 

 

 

 

 

28. 11.

1. neděle adventní

neděle

7:30

10:30

– Za † Františka a Boženu Jasné, dceru Boženu a Annu, syna Františka, Václava a Aloise a za živou rodinu (9:00 Veselá)

– Za farníky

29. 11.

pondělí

30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

úterý

1. 12.

Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

středa

2. 12.

Památka sv. Františka Xaverského

čtvrtek

3. 12.

pátek

4. 12.

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele Církve

sobota

5. 12.

2. neděle adventní

neděle

10:30

Za rodiče Porubovy, syny, dcery,

za Miroslava Pobořila a rodinu Slovákovou

(9:00 Veselá – bohoslužba slova se

Sv. Přijímáním)

 

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).Veselá:


Ne 24. 4. 9:00 Za † Vojtěcha a Julii Vajglovy, dva syny, dceru, † † † , živou i † rodinu

Čt 29. 4. 17:00 Za † pana Čížka

Ne 2. 5. 9:00 Za † Martina a Vlastu Kubějovou, živou i † rodinu a rodiče Švajdovy, † † †

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu