Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (21 Květen 2017)
TiskEmail

 

Zašová:


21. 5.

6. neděle velikonoční

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za farníky

Za Vladimíra Čaňa, rodiče z obou stran, za živou i † rodinu

22. 5.

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

pondělí

18:00

Za † manžele Špůrkovy, Vachníkovy, Sobkovy, Marii Rylkovou, sestry Soňu a Táňu Divínské, Marii a Josefa Špůrkovy a za živou rodinu

23. 5.

úterý po 6. neděli velikonoční

úterý

24. 5.

středa po 6. neděli velikonoční

středa

18:00

Za živou i † rodinu Poláchovou

a Kubešovou

25. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

čtvrtek

18:00

(16:00 Veselá)

Za Vladislavu a Ondřeje Solanské, živou i † rodinu a za † † †

26. 5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

pátek

18:00

Za † Josefa Maliňáka, Annu Hajnou, živou i † rodinu

27. 5.

Sv. Augustína z Canterbury

sobota

7:00

Za rodinu Orságovou, Pavlicovou

a za vnuka Ondru

28. 5.

7. neděle velikonoční

(1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ)

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za † Jana a Agnesu Šulganovy, rodinu Stehlovou a Šubkovou a za duše v očistci

Za farníky, zvláště za prvokomunikanty

 

Veselá:


Ne 21. 5. 9:00 Za † Vojtěcha Lukáše, syna, rodiče z obou stran a za živou rodinu

 

Čt 24. 5. 16:00 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Za † Annu Adámkovu, manžela, vnuka, živou i † rodinu

 

Ne 28. 5. 9:00 Za † Petra Cabáka, manželku, syna, rodiče z obou stran, ††† a živou rodinu


 

Program bohoslužeb v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti (v období 5.7. - 30.9.2017):

 

Program Bohoslužeb - kaple Radhošť 2017 ve formátu PDF zde.

  

 

Standardní termíny slavení bohoslužeb v Zašové:

 

Mše sv.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
po celý rok
18:00
18:00
18:00
7:00
7:30, 10:30
adventní doba
6:30

6:30
18:00
7:00
7:30, 10:30

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května.

Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první nedělí po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu