Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (04 Prosinec 2022)
TiskEmail

 

Zašová:

 

neděle

4.12.

2. neděle adventní

 

7:30

 

(9:00 Veselá)


10:30


 

Za farníky

 

 

 

Za rodiče Porubovy, syny, dcery, Miroslava Pobořila a za rodinu Slovákovou

 

 

pondělí

5.12. 

6:30

 

Za manžela Břetislava a rodiče

 

úterý

6.12.


Sv. Mikuláše, biskupa

 

 

 

 

 

středa

7.12.


Sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve

 

6:30

(17:00 Veselá)

 

Za Františku a Jana Petřekovy, * i † rodinu

 

čtvrtek

8.12.


Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

18:00

 

 

Ke cti Panny Marie a na poděkování za dar života

 

pátek

9.12.


Sv. Jana Didaka

 

18:00


 

Za Oldřicha a Štěpánku Krčmářovy, zetě Františka a Jana, rodiče Stavinohovy, * i † rodinu

 

sobota

10.12.


Panny Marie Loretánské

 

7:00

 

Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a ochranu celé rodiny a za duše v očistci

neděle

11.12.

3. neděle adventní

 

7:30

 

(9:00 Veselá)

 

10:30


 

Za farníky

 

 

 

Za † Ladislava Matyáše a rodiče z obou stran

 

 

 

V zákristii jsou k dispozici čerstvé Zašovské oplatky v mnoha příchutích.

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července). Pokud vyjde datum 2.7. na neděli, pouť se slaví v tento den.


3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu