Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (15 Říjen 2017)
TiskEmail

 

Zašová:

 

15. 10.

28. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(veselá)

10:30

Za farníky

– Na poděkování Pánu Bohu za 25 let společného života, s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu

16. 10.

Sv. Hedviky, řeholnice

pondělí

17. 10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa

a mučedníka

úterý

18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

středa

18:00

Za † P. Františka Funka a P. Františka Voldána

19. 10.

Mučedníků kanadských

čtvrtek

20. 10.

Sv. Pavla od Kříže, kněze

pátek

18:00

Za † Renatu Krutilovou – Pečivovou a za rodinu Pečivovou

21. 10.

Sv. Karla Rakouského

sobota

7:00

Za † Jarmilu Skácalovou a rodiče

22. 10.

29. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(veselá)

10:30

Za farníky

Za živou i † rodinu Zátorskou a Mořkovskou

 

Veselá:


Ne 15. 10. 9:00 Za † Cecilii Škvarlovu, živou rodinu
Ne 22. 10. 9:00 Za † Valentýna Lukáše, manželku, dva syny, dva vnuky, živou rodinu, †††

 


Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první nedělí po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu