Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (25 Červen 2017)
TiskEmail

 

Zašová:

 

25. 6.

12. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za † Jaromíra Opálku, živou i † rodinu Opálkovou, Golasovskou a Mankovou

Za živé i † občany z Janovic

26. 6.

pondělí 12. týdne v mezidobí

pondělí

7:00

Za † rodiče Petřekovy, živou i † rodinu, za duše v očistci a za přímluvu Panny Marie

27. 6.

Sv. Cyrila Alexandrijského

úterý

28. 6.

Památka sv. Ireneje, biskupa

a mučedníka

středa

14:00

16:00

– pohřební mše sv. za † Josefa Polácha

– Za děti a mládež

29. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

čtvrtek

(16:00 Veselá)

18:00

Za živou i † rodinu Peterkovu

a Mizerovou

30. 6.

Svátek Výročení posvěcení katedrály

pátek

18:00

Za † rodinu Zetkovu, Vangerovu

a Holčákovou

1. 7.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

22:00

Za † Františka Hladila, živou i † rodinu                       (VE STRAČCE)

2. 7.

POUTNÍ SLAVNOST NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince chrámu

– Za poutníky


Veselá:


Ne 25. 6. 9:00 Za živé a † členy Sdružení Ráj

Čt 29. 6. 16:00 Za † rodiče Bechné, syna, živou rodinu a †††

So 1. 7. 17:00 Za † Boženu Korábečnou, manžela, tři syny, živou a † rodinu, †††

 

Program bohoslužeb v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti (v období 5.7. - 30.9.2017):

 

Program Bohoslužeb - kaple Radhošť 2017 ve formátu PDF zde.

  

 

Standardní termíny slavení bohoslužeb v Zašové:

 

Mše sv.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
po celý rok
18:00
18:00
18:00
7:00
7:30, 10:30
adventní doba
6:30

6:30
18:00
7:00
7:30, 10:30

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května.

Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první nedělí po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu