Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (19 Říjen 2019)
TiskEmail

 

 

Zašová:

 

 

 

20. 10.

29. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za živou i † rodinu Zátorskou

a Mořkovskou

 

– Za farníky

21. 10.

Bl. Karla Rakouského

pondělí

22. 10.

Sv. Jana Pavla II., papeže

úterý

(pouť na Turzovku)

23. 10.

Sv. Jana Kapistránského, kněze

středa

18:00

Za rodiče Žofii a Bohumila Bumbalovy

a na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

24. 10.

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

čtvrtek

19:00

(17:00 Veselá)

adorace se Sv. Přijímáním

(adorační den ve Veselé)

25. 10.

pátek 29. týdne v mezidobí

pátek

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, s prosbou o další Boží pomoc

a ochranu

26. 10.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

7:00

Za Vojtěcha a Janu Svozilovy, živou i † rodinu a za duše v očistci

27. 10.

30. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za Jaroslava Stodůlku, rodiče z obou stran, živou i † rodinu

 

– Za farníky

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:

 

Ne 20. 10. 9:00 Za † Vojtěcha Grygara, manželku, živou rodinu

 

Čt 24. 10. 17:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání k životnímu jubileu

 

 

Ne 27. 10. 9:00 Za † rodiče Malíkovy, dceru Annu, na poděkování za 45 let společného života, s prosbou o požehnání pro celou rodinu a za †††

 

 

 

 

 

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu