Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (12 Červen 2021)
TiskEmail

 

 

 

Zašová:

 

 

 

 

 

13. 6.

11. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30


– Za farníky


– Za † Vladimíra Čaňa a za rodiče

a sourozence z obou stran

14. 6.

pondělí

15. 6.

Sv. Víta, mučedníka

úterý

16:00

Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý školní rok

16. 6.

středa

18:00

Za † Zdeňka Paláta a za živou i † rodinu

17. 6.

čtvrtek

(17:00 Veselá)

19:00adorace se Sv. Přijímáním

18. 6.

pátek

14:00

18:00

pohřeb † paní Anny Skalkové

– Za † Vladislavu a Ondřeje Solanské, Waltraud Maléřovou, za živou i † rodinu

a za † † †

19. 6.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

7:00

Za uzdravení pana Rudolfa

20. 6.

12. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30


– Za † Jana a Agnesu Šulganovy, rodiny Šulíkovou a Stehlovou a za † † †


– Za farníky

 

 

 

 

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).Veselá:


Ne 24. 4. 9:00 Za † Vojtěcha a Julii Vajglovy, dva syny, dceru, † † † , živou i † rodinu

Čt 29. 4. 17:00 Za † pana Čížka

Ne 2. 5. 9:00 Za † Martina a Vlastu Kubějovou, živou i † rodinu a rodiče Švajdovy, † † †

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu