Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (18 Říjen 2020)
TiskEmail

 

 

Zašová:

 

 

 

 

 

 

 

18. 10.

29. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

 

– Za Ludmilu Bernkopfovou a za rodiny Mikyskovou a Bernkopfovou

19. 10.

Sv. Jana de Brebeuf a kněží, mučedníků

pondělí

20. 10.

úterý 29. týdne v mezidobí

úterý

21. 10.

Bl. Karla Rakouského

středa

18:00

Za † Miroslava Kozáka, rodiče

a sourozence z obou stran

22. 10.

Sv. Jana Pavla II., papeže

čtvrtek

(17:00 Veselá)

19:00adorace se Sv. Přijímáním

23. 10.

Sv. Jana Kapistránského, kněze

pátek

18:00

Za živou i † rodinu Burdovou a za duše v očistci

24. 10.

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa; Sobotní památka Panny Marie

sobota

7:00

(16:00 Veselá)

 

– Za † Zuzanu Vránovou, † Josefa Dořičáka a za živou i † rodinu

25. 10.

30. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

 

– Za † Libora Kováře, prarodiče z obou stran a za duše v očistci

 

 

 

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:


 


Ne 18. 10. 9:00  Na daný úmysl a živou rodinu

Čt 22. 10. 17:00 Za † rodiče Bechné, dcery, zetě, vnuky, †††

So 24. 10. 16:00 mše svatá

 

Ne 25. 10. 9:00 Za † Cecilii Škvarlovu, živou rodinu, †††
 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu