Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (03 Červen 2020)
TiskEmail

 

 

Zašová:

 

 

31. 5.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

– Na úmysl dárce

 

 

– Za farníky

1. 6.

Památka sv. Justina, mučedníka

pondělí

2. 6.

Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

úterý

07:00

 

Na úmysl dárce

3. 6.

Památka sv. Karla Lwangy

a druhů, mučedníků

středa

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za 60 let manželství, s prosbou o další Boží požehnání

4. 6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

čtvrtek

(17:00 Veselá)

19:00

 

adorace se Sv. Přijímáním

5. 6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

pátek

18:00

 

Za † Janu a Antonína Žlebkovy

6. 6.

Památka sv. Pavlína

a sv. Norberta

sobota

7:00

11:00

– Na vlastní úmysl

– Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, s prosbou o další Boží pomoc, ochranu a požehnání

7. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

– Za poutníky z Palačova

 

 

– Za farníky

 

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:


Ne 31. 5. 9:00 Za † Ferdinanda Janiše, manželku a živou rodinu

 

Čt 4. 6. 17:00 Za † Annu Adámkovu, manžela, vnuka Josefa, živou i † rodinu, †††

 

 

Ne 7. 6. 9:00 Za † Josefa Karafiáta, manželku, živou i † rodinu, †††

 

 

 

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu