Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (25 Srpen 2019)
TiskEmail

 

 

Zašová:

 

 

 

25. 8.

21. neděle v mezidobí

neděle

(9:00 Veselá)

10:30

 

Za † Stanislava Surovce, manželku, živou i † rodinu z obou stran a za duše v očistci

26. 8.

pondělí 21. týdne v mezidobí

pondělí

27. 8.

Památka sv. Moniky

úterý

15:00

pohřební mše sv. za † Ludmilu Řehákovou

28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve

středa

29. 8.

Památka umučení sv. Jana Křtitele

čtvrtek

18:00

 

bohoslužba Slova se Svatým Přijímáním

30. 8.

pátek 21. týdne v mezidobí

pátek

31. 8.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

1. 9.

22. neděle v mezidobí

neděle

10:30

(9:00 Veselá)

18:00

 

– Za Marii a Ludvíka Hambálkovy, jejich dva syny a vnuka

 

– Za farníky

 

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:

 

Ne 25. 8. 9:00 Za † rodiče Zuzaňákovy, dva syny, živou rodinu, †††

 

 

Ne 1. 9. 9:00 Za † Petra Lukáše, otce, rodiny z obou stran a za dar zdraví

 

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu