Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (01 Prosinec 2019)
TiskEmail

 

 

Zašová:

 

 

 

1. 12.

1. neděle adventní

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

– Za rodiče Porubovy, dva syny

a dceru, za rodinu Kalivodovou

a Slovákovou

2. 12.

pondělí po 1. neděli adventní

pondělí

6:30

Za † Rozi Volkmann, živou i † rodinu a za duše v očistci

3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

úterý

4. 12.

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele Církve

středa

6:30

Za † manžela Vítězslava, rodinu Čáňovou, Jurajdovou, za † zetě Antonína a za duše v očistci

5. 12.

čtvrtek po 1. neděli adventní

čtvrtek

19:00

(17:00 Veselá)

 

adorace se Sv. Přijímáním

6. 12.

Sv. Mikuláše, biskupa

pátek

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, s prosbou o další Boží požehnání a ochranu

7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve

sobota

7:00

 

Na vlastní úmysl

8. 12.

2. neděle adventní

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za Oldřicha a Štěpánku Krčmářovy, zetě Jana a Františka, za Jindřicha Stavinohu a živou i † rodinu

– Za farníky

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:

 

Ne 1. 12. 9:00 Za † Emilii, Annu a Štefana Garaiovy a živou rodinu

Čt 5. 12. 17:00 Na vlastní úmysl

 

Ne 8. 12. 9:00 Na úmysl dárce, †††

 

 

 

 

 

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu