Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (13 Srpen 2017)
TiskEmail

 

Zašová:

 

 

13. 8.

19. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za živou i † rodinu Špůrovou, Kamasovou, Holubovou a Svobodovou

Za farníky

14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

pondělí

7:00

Za † Ludmilu a Aloise Vrbíkovy, živou i † rodinu

15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

úterý

18:00

(16:00 Veselá)

Za Boženu a Pavla Holišovy a za Annu Pikulovou

16. 8.

Sv. Štěpána Uherského

středa

18:00

Za † Karla Dvořáka, rodiče a bratra

17. 8.

čtvrtek 19. týdne v mezidobí

čtvrtek

(17:00 Veselá)

18. 8.

pátek 19. týdne v mezidobí

pátek

14:00

18:00

– svatba

– Za Ludvíka Hambálka, jeho † bratra a rodiče a za celou živou rodinu

19. 8.

Sv. Jana Eudesa, kněze

sobota

7:00

Za † Josefa Špůrka, rodiče z obou stran, za živou rodinu, s prosbou o Boží pomoc

20. 8.

20. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za Jaroslava Stodůlku, rodiče z obou stran, za živou i † rodinu

Za farníky

 

Veselá:


Ne 13. 8. 9:00 Za † Václava Vaculína, rodiče z obou stran a za živou rodinu

Út 15. 8. 16:00 Za živou i † rodinu z obou stran, na vlastní úmysl a za †††

Čt: 17.8. 17:00 Na úmysl dárce

Ne 20. 8. 9:00 Za † Annu a Eduarda Pavlicovy, živou rodinu a za †††

 

 

 

Program bohoslužeb v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti (v období 5.7. - 30.9.2017):

 

Program Bohoslužeb - kaple Radhošť 2017 ve formátu PDF zde.

 

Standardní termíny slavení bohoslužeb v Zašové:

 

Mše sv.


Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
po celý rok
18:00
18:00
18:00
7:00
7:30, 10:30
adventní doba
6:30

6:30
18:00
7:00
7:30, 10:30

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května.

Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první nedělí po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu