Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (10 Prosinec 2017)
TiskEmail

 

Zašová:

 

10. 12.

2. neděle adventní

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

Za Františku a Jana Petřekovy, dva syny a dceru

Za farníky

11. 12.

pondělí po 2. neděli adventní

pondělí

6:30

Za † Aloise Nevřelu, sourozence a rodiče z obou stran

12. 12.

Panny Marie Guadalupské

úterý

13. 12.

Památka sv. Lucie, panny

a mučednice

středa

6:30

Na dobrý úmysl

14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve

čtvrtek

(17:00 Veselá)

15. 12.

pátek po 2. neděli adventní

pátek

18:00

Za rodiče Františka a Marii Hadašovy, bratra Františka a rodiče Valovy

16. 12.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

7:00

Na úmysl dárce

17. 12.

3. neděle adventní

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

– Na poděkování Pánu Bohu za 65 a 70 let života a 45 let manželství

Za farníky

 

Veselá:


Ne 10. 12. 9:00 Za † Eduarda a Annu Pavlicovy, živou i † rodinu
Čt 14. 12. 17:00 Za † Karla Korábečného, živou i † rodinu a za †††
Ne 17. 12. 9:00 Za † Josefa Piskláka, rodiče z obou stran a živou rodinu


Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první nedělí po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu