Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (23 Leden 2021)
TiskEmail

 

 

Zašová:

 

 

 

24. 1.

3. neděle v mezidobí

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

– Za rodiče Porubovy, dva syny, dceru, za Miroslava Pobořila a za rodiny Slovákovou a Maléřovou

25. 1.

Svátek obrácení sv. Pavla

pondělí

26. 1.

Památka sv. Timoteje

a Tita, biskupů

úterý

7:00

Za † manžele Vlastu a Antonína Novákovy a † Filoménu Velískovou

27. 1.

Sv. Anděly Mericiové, panny

středa

18:00

Za † pana Vávru, paní Balášovou

a ostatní † † † mobilního hospice,

za požehnání pro pozůstalé a pro pracovníky Hospice

28. 1.

Sv. Tomáše Akvinského, kněze

čtvrtek

(17:00 Veselá)

19:00adorace se Sv. Přijímáním

29. 1.

Památka Panny Marie

pátek

18:00

Za † Františka Vallu a Marii Pernickou, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

30. 1.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

7:00

 

Za † Jaroslavu Večerkovou a za

† Boženu Svozilovou

31. 1.

4. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za Oldřicha Malíka, manželku, syna, snachu a zetě a za živou i † rodinu

 

– Za farníky

 

 

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:


Ne 24. 1. 9:00 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, s prosbou o další Boží požehnání

Čt 28. 1. 17:00 Za + Annu Černochovou, zemřelého manžela, syna a † † †

 

Ne 31. 1. 9:00 Za † Boženu a manžela Janišovy a za živou i † rodinu


Ne 17. 1. 9:00 Za † Janu Němcovou, rodiče Macháňovy, živou a † rodinu a za † † †

Čt 21. 1. 17:00 Na úmysl dárce

 

Ne 24. 1. 9:00 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, s prosbou o další Boží požehnání

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu