Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (06 Srpen 2022)
TiskEmail

 

 

 

Zašová:

 

7. 8.

19. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30


– Za farníky


– Ke cti a chvále Boha, Otce všech lidí

8. 8.

Památka sv. Dominika, kněze

pondělí

9. 8.

Svátek sv. Benedikty od Kříže, panny a mučednice

úterý

10. 8.

Svátek sv. Vavřince, mučedníka

středa

18:00

Za Bohuslava Opálku, rodiče z obou stran, manžele Petřekovy a za celou živou rodinu (14:30 Veselá – pohřeb)

11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

čtvrtek

(17:00 Veselá)

19:00
adorace se Sv. Přijímáním

12. 8.

Sv. Jany Františky De Chantal, řeholnice

pátek

18:00


Za rodinu Hladilovou a Pavelkovou

13. 8.

Fatimský den

sobota

7:00

Za † Petra Hladila

(12:00 Veselá – svatba)

14. 8.

20. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30


– Za † Milana Ondřeje a prarodiče z obou stran


– Za farníky

 

V zákristii jsou k dispozici čerstvé Zašovské oplatky v mnoha příchutích.

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).Veselá:


Ne 24. 4. 9:00 Za † Vojtěcha a Julii Vajglovy, dva syny, dceru, † † † , živou i † rodinu

Čt 29. 4. 17:00 Za † pana Čížka

Ne 2. 5. 9:00 Za † Martina a Vlastu Kubějovou, živou i † rodinu a rodiče Švajdovy, † † †

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu