Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (10 Srpen 2020)
TiskEmail

 

 

Zašová:

 

 

 

 

 

9. 8.

19. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

 

– Za † rodiče Matyášovy a Bechné

a za jejich děti

10. 8.

Svátek sv. Vavřince, mučedníka

pondělí

11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

úterý

12. 8.

Sv. Jany Františky De Chantal, řeholnice

středa

18:00

Za rodiče Poláchovy, živou i † rodinu a za † † †

13. 8.

Fatimský den

čtvrtek

(17:00 Veselá)Mariánské večeřadlo ve Veselé

14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze

a mučedníka

pátek

18:00

 

Za rodinu Kašíkovou a Burdovu

a za † † †

15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

sobota

14:30

 

Za † Jana Kudlu a † příbuzné

16. 8.

20. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za † prarodiče a za Milana Ondřeje

– Za farníky

 

 

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:


 

Ne 9. 8. 9:00   Za † Stanislava Heryána, živou i † rodinu, †††

Ne 13. 8. 17:00  Za † rodiče Janišovy, Zátorské a živou rodinu, †††

 

Ne 16. 8. 9:00 Za spásu duše † Václava Vaculína, rodiče z obou stran, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

 

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu