Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (09 Prosinec 2018)
TiskEmail

 

Zašová:

 

 

 

9. 12.

2. neděle adventní

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

– Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, s prosbou o další Boží požehnání a pomoc

 

– Za farníky

10. 12.

pondělí po 2. neděli adventní

pondělí

6:30

 

Za † P. Josefa Karafiáta

11. 12.

Sv. Damasa, papeže

úterý

12. 12.

Panny Marie Guadalupské

středa

6:30

Za Boží pomoc pro Blanku Růžičkovou

a za duše v očistci z rodu Růžičkových

a Čtvrtkových

13. 12.

Památka sv. Lucie, panny

a mučednice

čtvrtek

(8:00 Veselá)

14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve

pátek

18:00

 

Za mír ve světě

15. 12.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

7:00

 

Na úmysl dárce

16. 12.

3. neděle adventní

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

 

 

– Za rodiče Františka a Marii, syna Františka, za rodiče Valovy a Hadašovy

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:

 

Ne 9. 12. 9:00 Za † Josefa Piskláka, rodiče z obou stran a živou rodinu

Čt 13. 12. 8:00 Za dárce

 

Ne 16. 12. 9:00 Na poděkování za dar zdraví a ochranu Boží, s prosbou o požehnání do dalších let

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu