Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (18 Březen 2023)
TiskEmail

Zašová:

 

neděle

19.3.

4. neděle postní

 

7:30

 

(9:00 Veselá)


10:30

 

 

Za farníky

 

 

Za † Josefa Krůpu, manželku Annu, dva vnuky, * i † rodinu

 

pondělí

20.3.

 

Slavnost sv. Josefa

 

18:00

 

Za † Josefa a Jaroslava Dořičákovy, za Zuzku Vránovou a za † Josefa Valcháře

 

úterý

21.3.

 

 

 

18:00

 

Zádušní mše sv. za † Mgr. Radmilu Onheiserovou

 

středa

22.3.

 

 

18:00

 

Na poděkování za projevená dobrodiní naší rodině, s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let a za duše v očistci

 

 

čtvrtek

23.3.

 

 

 

(17:00 Veselá)


19:00

 

 

 

 

adorace se Sv. Přijímáním

 

pátek

24.3.


 

18:00

 

Za † rodinu Janoškovou a Polanskou

 

sobota

25.3.

 

Slavnost Zvěstování Páně

 

7:00

 

(9:00 Veselá)

 

22:00


 

Za † bratra Jaroslava Gábrlíka

 

 

 

Za nenarozené

neděle

26.3.

5. neděle postní

 

7:30

 

(9:00 Veselá)


10:30

 


 

Za farníky

 

 

Za Josefa Bechného, rodiče z obou stran, dceru Danielu a za * i † rodinu Vlčkovou a Čáňovou

 

 

 

V zákristii jsou k dispozici čerstvé Zašovské oplatky v mnoha příchutích.

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července). Pokud vyjde datum 2.7. na neděli, pouť se slaví v tento den.


3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu