Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (20 Leden 2020)
TiskEmail

 

 

Zašová:

 

 

19. 1.

2. neděle v mezidobí

(ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ)

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

 

– Za rodinu Hrubou a za duše v očistci

20. 1.

Sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků

pondělí

21. 1.

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

úterý

22. 1.

Sv. Vincence, jáhna

a mučedníka

středa

18:00

Za † Antonína Maleňáka, živou i † rodinu Maleňákovou a za † † †

23. 1.

čtvrtek 2. týdne v mezidobí

čtvrtek

(17:00 Veselá)

19:00

 

 

adorace se Sv. Přijímáním

24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve

pátek

18:00

Za † Františka Vallu, † Marii Pernickou, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

25. 1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

sobota

7:00

Za † Vojtěcha Tovaryše staršího

i mladšího a za duše v očistci

26. 1.

3. neděle v mezidobí

(NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA)

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

 

– Za † Miroslava Borovičku a manželku

 

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:

 

Ne 19. 1. 9:00 Na úmysl dárce


Čt 23. 1. 17:00 Za † Karla Korábečného, rodiče z obou stran a bratry a za živou i † rodinu, †††


 

Ne 26. 1. 9:00 Za † Jaroslava Paláta, živou i † rodinu, †††

 

 

 

 

 

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu