Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (16 Únor 2020)
TiskEmail

 

 

Zašová:

 

 

 

 

16. 2.

6. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

– Za farníky, zvláště za živé i † členy    KDU–ČSL

– Za † Josefa Špůrka, † rodiče Špůrkovy a Wágnerovy a za živou rodinu Špůrkovou

17. 2.

Sv. Alexia a druhů, řeholníků

pondělí

18. 2.

úterý 6. týdne v mezidobí

úterý

19. 2.

středa 6. týdne v mezidobí

středa

18:00

 

Za živou i † rodinu Bořutovou a Kopeckou a za † † †

20. 1.

čtvrtek 6. týdne v mezidobí

čtvrtek

18:00

 

Za Svatého otce Františka

21. 2.

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele Církve

pátek

18:00

Za živou i † rodinu Skýpalovou, Kabeláčovou a Žitníkovou

22. 2.

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

sobota

7:00

 

Za Alenu a její živou rodinu

23. 2.

7. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

 

– Na poděkování Pánu Bohu za 64 let manželství

 

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:


 

Ne 16. 2. 9:00 Za † Justýnu a Evžena Bardoňovy, dva zetě, snachu, živou i † rodinu a za †††

 

Ne 23. 2. 9:00 Za † Tomáše Mikulu, otce, živou i † rodinu, †††

 

 

 

 

 

 

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu