Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (21 Duben 2019)
TiskEmail

 

 

Zašová:

 

 

21. 4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky

 

– Za Jaroslavu Hrachovcovou, Josefa

a Marii Frňkovy, živou i † rodinu

22. 4.

pondělí v Oktávu velikonočním

pondělí

7:30

(9:00 Veselá)

 

Za živou i † rodinu Matějkovou

23. 4.

Sv. Vojtěcha

úterý

24. 4.

Sv. Jiří

středa

18:00

Za † Ludvíka Hambálka, jeho syna

a vnuka a za celou živou rodinu

25. 4.

Sv. Marka

čtvrtek

18:00

adorace se Sv. Přijímáním (16:00 Veselá – pohřební mše sv. za † Františka Zezulku)

26. 4.

pátek v Oktávu velikonočním

pátek

18:00

Za † Jarmilu Žemlovou a rodiče z obou stran

27. 4.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

7:00

Za Ludmilu Burdovou a rodiče z obou stran

28. 4.

2. neděle velikonoční

(NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za Jana Stavinohu, tatínka Jindřicha, Karla Vaňka, Josefa Krále, Anastázii Šimčíkovou, Štefana Hurčíka a Veroniku Pušicovou

– Za farníky

 

 

Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).

 

 

Veselá:

 

 

So 20. 4. 18:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 25 let společného života

Ne 21. 4. 9:00 Za živé a † občany Malé i Velké Lhoty a †††

Po 22. 4. 9:00 Za † Annu Pobořilovu, živou rodinu, †††

Čt 25. 4. 16:00 Pohřeb za + Františka Zezulku

 

Ne 28. 4. 9:00 Za † rodiče Vajglovy, dceru, syna, ††† a živou rodinu


3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu