Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (18 Září 2021)
TiskEmail

 

 

 

Zašová:

 

 

 

19. 9.

25. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(10:00 Veselá)

10:30


– Za farníky

– Za Rudolfa a Růženu Benovy, dva syny a dceru, živou rodinu a za duše

v očistci

20. 9.

Památka korejských mučedníků

pondělí

21. 9.

Svátek sv. Matouše

úterý

7:00


Na úmysl dárce

22. 9.

středa

18:00

Za rodiče Koňaříkovy a za živou i † rodinu

23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

čtvrtek

(17:00 Veselá)

19:00


adorace se Sv. Přijímáním

24. 9.

pátek

18:00

Za † Zdeňka a Boženu Malinovy a za živou i † rodinu

25. 9.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

7:00


Za bratra Pavla a jeho uzdravení

26. 9.

26. neděle v mezidobí

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30

 

– Za farníky, zvláště na přímluvu sv. Vincence za charitní dílo a za službu chudým a potřebným

– Za rodinu Hrubou a duše v očistci

 

 

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).Veselá:


Ne 24. 4. 9:00 Za † Vojtěcha a Julii Vajglovy, dva syny, dceru, † † † , živou i † rodinu

Čt 29. 4. 17:00 Za † pana Čížka

Ne 2. 5. 9:00 Za † Martina a Vlastu Kubějovou, živou i † rodinu a rodiče Švajdovy, † † †

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu