Pořad bohoslužeb

Aktualizováno (22 Květen 2022)
TiskEmail

 

 

 

Zašová:

 

 

 

22.5.

6. neděle velikonoční

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30


– Na poděkování Pánu Bohu za 30 let   společného života


– Za farníky

23.5.

pondělí

24.5.

úterý

7:00


Za společenství ve farnosti

25.5.

Sv. Bédy, kněze

středa

18:00

Za † Josefa Jaklíka, Naděždu Stavinohovou a Jana Řezníčka

26.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

čtvrtek

(16:00 Veselá)

18:00
Za † Vladislavu a Ondřeje Solanské, živou i † rodinu a za duše v očistci

27.5.

Sv. Augustína z Canterbury, biskupa

pátek

18:00

Za Josefa Maliňáka, Annu Hajnou

a za živou i † rodinu

28.5.

Sobotní památka Panny Marie

sobota

7:00


Na úmysl dárce

29.5.

7. neděle velikonoční

(PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ)

neděle

7:30

(9:00 Veselá)

10:30


– Za † Františka Stodůlku a za

† Janu Knapovou


– Za farníky - za prvokomunikanty

 

V zákristii jsou k dispozici čerstvé Zašovské oplatky v mnoha příchutích.

 

Zpovídá se před každou mší sv. 1/2 hodiny. V neděli jen před ranní mší sv. v Zašové.Kostel je zasvěcen tajemství Navštívení Panny Marie. Tento svátek je podle liturgického kalendáře 31.května. Zašovská pouť se ovšem slaví podle tradice první neděli po 2. červenci (dříve se svátek Navštívení slavil 2. července).Veselá:


Ne 24. 4. 9:00 Za † Vojtěcha a Julii Vajglovy, dva syny, dceru, † † † , živou i † rodinu

Čt 29. 4. 17:00 Za † pana Čížka

Ne 2. 5. 9:00 Za † Martina a Vlastu Kubějovou, živou i † rodinu a rodiče Švajdovy, † † †

3. 7.

hlavní pouť

neděle

7:00

8:15

10:30

Za farníky

Za dobrodince kostela

Za poutníky

4. 7.

Sv. Prokopa

pondělí

15:00

pohřební mše sv. za † pana Miloslava Skalku

5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha

a Metoděje, biskupa

úterý

10:00

Za † Antonína Vaška a rodiče z obou stran

6. 7.

Sv. Marie Goretti, panny

a mučednice

středa

17:00

Za † Annu Martinkovou

7. 7.

 

čtvrtek

 

 

8. 7.

 

pátek

17:00

Za † Ludmilu Polanskou, manžela

a dvoje rodiče

9. 7.

 

sobota

7:00

Za rodiče Krůpovy, dcery Jarmilu

a Elišku a snachy Alenu a Miladu

10. 7.

15. neděle v mezidobí

neděle

10:00

Za † sestru Marii Řehulkovou, Helenu Gerlichovou a primáře Miloslava Honzu