Vyučování náboženství

Aktualizováno (02 Září 2023)
TiskEmail

Vážení rodiče,


Římskokatolická farnost v Zašové opět v letošním školním roce zahajuje na naší škole vyučování předmětu „křesťanská výchova – římskokatolické náboženství“. Tento nepovinný předmět bude vyučován jednu vyučovací hodinu týdně.

Pro společnost je náboženská výchova šancí a cestou v sociální sféře a obecnou kulturou společnosti. Zahrnuje nejen výchovu k obecně etickým postojům a lidským jevům jako jsou důvěra, vděčnost, odpuštění, radost, štěstí, ochota pomáhat, ale i důvody, proč je takovéto jednání žádoucí.

Předmět rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání. Nabízí pomoc v orientaci v tomto světě a umožňuje přístup k biblickému poselství, ke křesťanské tradici, k pochopení křesťanských svátků a slavností a jejich významu pro život člověka a k nabídce křesťanského způsobu života. Vede k porozumění obrazu Boha a Ježíše jako Krista, k zodpovědnému jednání ve společnosti, vede k toleranci k lidem jiných náboženských vyznání. Má motivovat pro víru a tím utvoření vztahu s Bohem.

 

Pokud své dítě chcete přihlásit, vyplňte následující přihlášku a odevzdejte třídnímu učiteli Vašeho dítěte, popř. farnímu úřadu v Zašové.

 

S přáním dobra a pokoje

P. Jiří Polášek, farář

Eva Borovičková, katechetka

 

Výuka Římskokatolického náboženství – křesťanské výchovy

 

Klikněte ZDE pro rovzrh ve formátu .pdf.