Činnost občanského sdružení

Aktualizováno (05 Květen 2021)
TiskEmail

Rok 2020

 

PROTOKOL Stračka 2020 ZDE


Stručná zpráva o činnosti spolku za rok 2020 ZDE

 

 

Rok 2014

2. února 2014 se v novém kulturním domě konala členská schůze.
V programu byly předneseny zprávy o činnost a hospodaření za poslední období. Předseda Petr Borovička poté zdůvodnil odchod svůj i své ženy Milady z výborů OS a navrhnul nové členy - Miroslava Ručku a Vlastimila Krabicu.
V diskusi zaznělo mnoho připomínek a návrhu k budoucí činnost.
Obě zprávy i navrhované změny výboru byly schváleny přítomnými členy. Novým předsedou se stal Miroslav Ručka.

 

Podrobný zápis z členské schůze ZDE v pdf.

 

Rok 2011

6. března se konala výroční členská schůze za účasti 40 členů a 5 hostů.
Předseda OS Petr Borovička přivítal přítomné a seznámil je s programem členské schůze. Poté krátce zazpíval chrámový sbor.
Výroční zprávu o činnosti OS přednesl předseda Petr Borovička. Zhodnotil činnost sdružení za uplynulé období od poslední ČS a nastínil možné směry dalšího vývoje.
Zprávy o hospodaření v letech 2009 a 2010 představil pokladník Michal Princ.
Předsedající poděkoval za práci odstupujícím členům výboru. Jmenovitě bývalému zašovskému faráři a místopředsedovi sdružení P. Vojtěchu Daňkovi, pokladníkovi Michalu Princovi a Lence Princové.
Poté členy seznámil s navrhem složení nového výkonného výboru: Petr Borovička (předseda), Milada Borovičková, Milada Reková, Josef Cáb a noví členové P. Jiří Polášek (místopředseda), Jana Krůpová a Hana Krůpová (pokladník).
V diskusi zazněly připomínky a otázky několika členů, které byly zodpovězeny  předsedou P. Borovičkou nebo starostkou obce A. Mikoškovou.
Členská schůze následně schválila obě přednesené zprávy i složení nového výboru v navrhovaném složení.
V závěru jsme se všichni pomodlili pod vedením P. Jiřího Poláška.

 

Zápis z členské schůze ZDE v pdf.