Aktuality

Ohlášky týdne

Aktualizováno (03 Červen 2023)
TiskEmail

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 4. června 2023


Slavnost Nejsvětější Trojice, 23. týden

 

Minulou neděli byla mimořádná sbírka na sbírka na církevní školství – na školu Salvátor ve Valašském Meziříčí. Vybralo se 20.950,- Kč, Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

 

Dnes je Palačovská pouť (7:30). Příští neděli bude za poutníky z Janovic (10:30).

 

V minulém týdnu došlo opravě křestního oltáře: petrifikace proti červotočům. Stálo to 50 tis. .

 

Ve středu 7.6. jedeme s dětmi, které byly u prvního svatého přijímání na pouť na Sv. Hostýn. Odjezd je v 7:08 z ČSD v Zašové. Návrat zpět do Zašové bude okolo půl třetí. Instrukce dostaly všechny děti na pozvánce. Rodiče a prarodiče jsou vítáni.

 

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně: mše sv. bude večer v 18:00 a po mši sv. bude průvod Božího Těla okolo parku s jedním oltářem v parku u kříže. Děti a družičky, ať se také zapojí do průvodu a ať si vezmou kytičky. Mše sv. ve Veselé bude v 16:00.

 

Centrum pro rodinu zve rodiny na Děkanátní pouť rodin na zahradě v Zašové v sobotu 10. 6. Přijďte se navzájem povzbudit a prožít čas spolu, který je tak důležitý pro pevné vztahy v rodině. Připraven je program a pro děti. Začátek ve 14:30 modlitbou s dětmi. Více informací na plakátku ve vývěsce.

 

Děkuji organizačnímu týmu za uskutečnění Noci kostelů ve Veselé. Také děkuji brigádníkům za úklid trávy na zahradě.

 

Prosím rodiče, aby odevzdali přihlášky na denní tábor. Jedno místo je volné pro děti (6 – 12 let).

 

Můžete si opět zapisovat mše sv. (intence) na příští půlrok 2023 (do konce roku).

 

V zákristii jsou k dostání Zašovské oplatky v mnoha příchutích.

Sbírka na kněze

Aktualizováno (23 Duben 2023)
TiskEmail

„Podporuji svou arcidiecézi“: o Velikonocích se koná sbírka na platy kněží


O velikonoční neděli 9. dubna 2023 se v kostelích olomoucké arcidiecéze opět uskuteční sbírka na služné duchovních, nebo též lidově na platy kněží. Přispět do ní lze také převodem nebo platbou na účet. Ještě před samotnou sbírkou se k věřícím dostává informační leták, ve kterém arcibiskupství nabízí základní přehled svého financování.


„Drazí bratři a sestry, v závěru postní doby se k vám obracím s prosbou o pomoc při zajištění prostředků pro služné kněží. V současnosti jich v arcidiecézi působí téměř tři stovky a jejich služba je velice rozmanitá, slavení bohoslužeb tvoří jen viditelnou a menší část celého jejich poslání. Kněz má v životě farnosti nezastupitelnou úlohu a spravedlivou odměnu si zaslouží,“ píše v úvodu letáku administrátor arcidiecéze biskup Josef Nuzík a děkuje za výnos loňské velikonoční sbírky, která vynesla 8,1 milionu.

 

Vysvětluje také čtenářům probíhající změny ve financování, v němž postupně klesá státní příspěvek na mzdy. „Služba církve společnosti v oblasti školství nebo sociálních služeb bude mít nadále státní podporu, při opravách kulturních památek nadále počítáme s podporou grantů veřejných institucí a sponzorů. V posledních letech se nám také daří rozvíjet hospodářskou činnost na restituovaném majetku a investovat přijaté restituční náhrady a tyto výnosy budou, doufáme, dál stoupat. Bez štědrých dárců se ale nikdy docela neobejdeme,“ upozorňuje biskup Nuzík a všem dárcům již nyní děkuje a žehná.

 

Informační leták, který arcibiskupství před Květnou nedělí distribuuje do všech farností, proto nabízí také stručný přehled diecézního financování. Čtenáři se v něm mimo jiné dozvědí, že arcibiskupství předloni zaznamenalo zisk téměř 30 milionů korun v hospodářské činnosti, zato ztrátu téměř 67 milionů v činnosti hlavní, že průměrný kněžský plat činí v hrubém necelých 26 tisíc korun a na mzdové náklady téměř 300 duchovních arcibiskupství ročně vynakládá 110 milionů nebo že vedle kněží zaměstnává církev také stovky dalších pracovníků, kteří slouží věřícím i potřebným – katechety, nemocniční kaplany, pracovníky církevních škol a rodinných center nebo osoby pečující o kostely a další památky. Podrobné informace o hospodaření Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených institucí za rok 2021 jsou k nalezení ve výroční zprávě dostupné na tomto místě. Samotný leták ke sbírce lze stáhnout zde.

 

Velikonoční sbírka


Do kostelní sbírky na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží, která se koná ve všech kostelích arcidiecéze na velikonoční neděli (letos 9. dubna), lze přispět také platbou z účtu: jak jednorázově, tak trvalým platebním příkazem na účet Arcibiskupství olomouckého. Na uvedené jméno, příjmení a adresu dárce pak bude na konci roku vystaveno potvrzení o daru. Jako specifický symbol lze uvést IČ farnosti, které lze najít v diecézním katalogu nebo je sdělí správci jednotlivých farností.

 

Číslo účtu: 377688503 / 0300
Variabilní symbol: 911120
Specifický symbol: IČ farnosti (k dohledání zde)
Poznámka: jméno, příjmení, adresa

 

Využít lze také níže uvedený QR kód k provedení platby z internetového bankovnictví.

 

Za jakoukoli formu podpory předem děkujeme.

 

Zdroj: www.ado.cz

 

 

 


FB

Aktualizováno (29 Leden 2023)
TiskEmail

logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

 

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Postní almužna 2023 - výsledek

Aktualizováno (28 Duben 2023)
TiskEmail

 

Rozvrh náboženství 2022/2023

Aktualizováno (12 Listopad 2022)
TiskEmail

 

 

Rozvrh náboženství

 

 
Webkamera ve Stračce
Zprávičky z Proglasu