Aktuality

ohlášky týdne

Aktualizováno (14 Říjen 2018)
TiskEmail

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 14. října 2018

28. neděle v mezidobí, 42. týden

 

 

Příští neděli je MISIJNÍ NEDĚLE – bude také sbírka na Misie.

 

V úterý 16. 10. jedeme na TurzovkuOdjezd je v 7:20 od kostela v Zašové (7:15 z Veselé na mostě). Z Korně půjdeme pěšky nahoru a pomodlíme se křížovou cestu. V 11:00 bude mše sv. v kostele. Kdo si netroufá, vyjede až nahoru. Po mši sv. a modlitbách odjezd před 14. hod. Hlaste se v zákristii, jsou ještě volná místa. Cena 200,- Kč.

 

Ve středu bude setkání ekonomické rady farnosti v 19:30 na faře.

 

Celý měsíc říjen je zasvěcený Panně Marii Růžencové a tedy také modlitbě růžence.  Výuka náboženství ve škole zahrnuje poznání této modlitby. Proto se budou děti II. stupně ZŠ ve čtvrtek 18. října společně modlit růženec. Sejdeme se v 18:00 ve Stračce. Modlitba růžence bude končit před 19. hodinou. Jsou zvány nejen všechny děti, ale i rodiče, prarodiče, kamarádi, mohou přijít i mladší děti, které měly růženec minulý čtvrtek. Účast je dobrovolná. V případě deště se modlitba uskuteční v kostele.

 

Centrum pro rodinu pořádá tuto sobotu 20. 10. zde na faře Duchovní obnovu pro muže: POVOLÁNÍ K SYNOVSTVÍ A OTCOVSTVÍ, kterou povede P. Jan Liška. Začátek v 9:00, zakončení v 17:30. Oběd je nutno objednat při přihlášení. Přihlášky na CPR do pátku 19. 10.

 

Příští sobotu 20. 10. bude v Olomouci výroční setkání LEKTORŮ (program je vzadu na stolečku).

 

Příští sobotu 20. 10. bude zde v kostele také noční bdění – začátek v 20:00, v 22:00 bude sloužena mše sv. s nedělní platností.

 

Na zájezd do termálních lázní BEŠEŇOVÁ na Slovensku v sobotu 24. 11. je asi ještě 10 míst volných. Hlaste se v zákristii se zálohou 100,- Kč.

 

Charita Valašské Meziříčí hledá zdravotní sestru do Domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Více informací naleznete na webu Charity nebo na vývěsce.

 

Animátoři mládeže našeho děkanátu zvou všechny na zahajovací mši sv., která se uskuteční 20. října v kostele na Prostřední Bečvě. Mši sv. bude sloužit kaplan pro mládež, P. Bleša z Kelče, poté následuje malé občerstvení. Rádi Vás uvidíme!

 

V týdnu přivezli čerstvou várku Zašovských oplatků, jsou k dispozici v zákristii.Kalendář akcí 2018 Zašová a Veselá

Aktualizováno (07 Říjen 2018)
TiskEmail

 

panna-Marie-socha

 

Přehled k vytištění ZDE

 

 

ŘÍJEN

5. 10. - Zašovský MOROVÝ pátek

20. 10. - Noční bdění

24. 10. - Adorační den farnosti Veselá

28. 10. – Konec letního času

30. 10. - Regionální večeřadlo MKH v Prostřední Bečvě

31.10. – 1. 11. – P. Montfort OKAA

 

 

LISTOPAD

1. 11. - VŠECH SVATÝCH

2. 11. - DUŠIČKY

4. 11. - ZAŠOVSKÉ HODY

10. - 11. 11. - VESELÁ  POUŤ

11. 11. - STŘÍTEŽSKÉ HODY

17. 11. - Noční bdění

 

 

PROSINEC

2. 12. - První neděle adventní

9. 12. - Sv. Mikuláš v kostele

8. 12. - NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE

9. 12. – Koncert SOLÁŇ

15. 12. - Noční bdění

24. 12. - PŮLNOČNÍ mše sv.: Veselá 21 h., Zašová 24 h.

25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - Koncert Zašovského sboru

26. 12. – SV. ŠTĚPÁNA - Vánoční divadlo dětí a mládeže

 

 

Přehled k vytištění ZDE

FB

Aktualizováno (18 Únor 2018)
TiskEmail

logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Světový den mládeže v Panamě s papežem Františkem

Aktualizováno (17 Březen 2018)
TiskEmail

Milí mladí přátelé,

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na setkání mládeže.

 

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

 

Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.

 

Myslím na vás v modlitbách,

 

+ Mons. Pavel Posád

biskup delegát pro mládež


 

 


 

10 x NE Istanbulské Úmluvě

Aktualizováno (29 Září 2018)
TiskEmail

 

IÚ je dokument Rady Evropy, který zaměřuje svoji pozornost na ochranu žen před násilím a domácím násilím. ČR ji podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera již v květnu 2016. Aby IÚ vešla v platnost, musí proběhnout schválení obou komor Parlamentu ČR - tzv. ratifikace. Podle mezinárodního práva lze v této fázi Radě Evropy oznámit, že se ČR nehodlá stát smluvní stranou. Tím bv došlo k zneplatnění podpisu. Při bližším seznámení se zněním IÚ zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, a proto vyvstává těchto 10x „NE":

 

Text 10 x ne Istanbulské úmluvě

 

 

 

 
Regionální večeřadla MKH 2018

 

Regionalni-veceradla--MKH-2018-s.jpg


Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Zprávičky z Proglasu
  • Vincentinský filmový festival cílí na chudobu
    „Více než polovina z nás na této zemi žije z dvou dolarů a padesáti centů na den, to je chudoba, a více než bilion lidí musí vyžít z dolaru a čtvrt na den - je  extrémní chudoba. Dvacet dva tisíc dětí umírá kvůli chudobě každý den. Málo co má takovou sílu měnit svět jako filmy. Vypravěči příběhů, režiséři, herci... chudí vás potřebují,"  apelovala americká producentka Sheree J. Wilson na své kolegy, aby ve svých dílech poukázali na problém chudoby a pomohli změnit svět.
  • Všimli jsme si: Azyl pro čínské křesťany?
    Za nedělním shromážděním, které proběhlo na Václavském náměstí v Praze na podporu čínských křesťanů usilujících v České republice o azyl, se ohlédneme v aktuálním pořadu Všimli jsme si.
  • Víkend 20. a 21. října
    Zahrát si na archeologa? Zkusit vymlátit obilí? Proniknout lehce do tajů mysliveckého umění?