Aktuality

ohlášky týdne

Aktualizováno (15 Duben 2018)
TiskEmail

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 15. dubna 2018

3. neděle velikonoční, 16. týden

 

Dnes je mimořádná sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

 

Po této (hrubé) mši sv. čeká na poutníky bohatý program – nyní bude odborný výklad o kostele a klášteře, ve 12:00 zazpíváme REGINA CAELI. V 17:00 bude v Kulturním domě veřejná schůze Matice Zašovské, na kterou jste srdečně zváni.

 

Dětská mše sv. bude až první neděli v květnu.

 

Ve středu bude opět na faře příprava dětí na první svaté přijímání v 14:15 (tablo).

 

Ve středu v 17:00 přede mší sv. bude setkání společenství Modlitební stráže v sále na faře.

 

Ve čtvrtek ADORACE nebude (ani mše sv. ve Veselé).

 

Příští sobotu 21. 4. bude noční bdění tentokrát už v kostele – začátek v 20:00. V 22:00 bude sloužena mše sv. s nedělní platností.

 

Zájemci, ať se hlásí na poutní zájezd do Litvy a Polska v červnu. Také do Litmanové – záloha 100,- Kč (je plno, bereme jen náhradníky).

 

Naše farnost organizuje ve dnech 9. – 15. 9. 2018 opět pouť do Medžugorje. Na cestě zastávka v chorvatských LURDECH na koupání u JADERSKÉHO MOŘE. Cena 2.500,- Kč + 44,- EUR. Možnost připlatit si polopenzi za 40,- EUR. PŘIHLÁŠKY v zákristii se zálohou 1.000,- Kč. Bližší informace na letáčcích vzadu v kostele nebo na vývěsce.

 

V zákristii jsou opět k dostání Zašovské oplatky v několika příchutích za 40,- Kč (krabičky s novým designem), také MAGNETKY za 25,- Kč.

 

Minule byla mimořádná sbírka SVATOPETRSKÝ HALÁŘ, vybralo se 11.850,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. Vzadu v kostele je kasička na finanční dary pro květinovou výzdobu na Velikonoce – zvláště k Božímu hrobu. Děkujeme!

 

Ve středu v sále zde na faře v 16:45 zazní další nahrávka přednášky otce Vojtěcha Kodeta na téma: „DAR EUCHARISTIE“ o tom, jak lépe prožívat mši sv. Tento poslech organizuje MODLITEBNÍ STRÁŽ, ale jsou zváni i další zájemci.

 

Od pondělí budou mše sv. v zákristii. Ve středu po mši sv. bude Mariánské večeřadlo, ve čtvrtek bude adorace v kostele.

 

Ve středu v 14:15 bude první setkání dětí, které se připravují na první svaté přijímání.

 

Pro informaci; během tohoto prvního půlroku chystáme 2 farní poutní zájezdy: v úterý 8. 5. jednodenní do Litmanové (SK) a od 17. do 23. 6. po stopách sv. Jana Pavla II. a sv. Faustíny do Polska a Litvy. Bližší informace budou upřesněny. Zveme Vás spolu se Svobodovými z Krhové na odpočinkový zájezd do termálních lázní Bešeňová na Slovensku pod Tatrami v sobotu

14. 4. Cena 650,- Kč, vstup je s mimořádnou poloviční slevou. Vhodné na léčbu kloubů, pro odpočinek, pro rodiny s dětmi. Hlaste se v zákristii se zálohou 100,- Kč.

Kalendář akcí 2018 Zašová a Veselá

Aktualizováno (08 Duben 2018)
TiskEmail

 

panna-Marie-socha

 

Přehled k vytištění ZDE

 

 

DUBEN

 

1. 4. – NEDĚLE   VEL.

2. 4. – PONDĚLÍ VEL.

6. 4. – Košt vína v Kelči (mládež)

7. 4. – Národní pochod PRO ŽIVOT – PRAHA,  Koncert GOOD WORK (Paprsky)

8. 4. – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – adorace

9. 4. - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

14. 4. – BEŠEŇOVÁ zájezd

15. 4. – Pouť MATIC

21. 4. - Noční bdění

24. 4. - Regionální večeřadlo MKH v Hutisku-Solanci

 

 

KVĚTEN

 

1. 5. – První májová - Otevřené brány – zahájení

4. 5. - Mše sv. za Zašovské hasiče

6. 5. – Komorní koncert

8. 5. – Farní pouť (Litmanová) -

Svátek matek

10. 5. - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

19. 5. - Noční bdění

20. 5. - SVATODUŠNÍ NEDĚLE - Škračení vajec

25. 5. – NOC KOSTELŮ

26. 5. – Májová pouť mládeže na Radhošť

27. 5. - První sv. přijímání dětí - Sv. TROJICE - Palačovská pouť

29. 5. - Večeřadlo MKH v Zašové

30. 5. – ADORAČNÍ DEN farnosti Zašová

31. 5. - Malá pouť Navštívení Panny Marie - BOŽÍ TĚLO

 

 

ČERVEN

 

3. 6. – Janovská pouť

9. 6. - Noční bdění

9. 6. - Den rodin našeho děkanátu v Prostřední Bečvě

17. – 23. 6. – Farní pouť na Litvu

26. 6. - Večeřadlo MKH Soláň

29. 6. – SV. PETRA A PAVLA

 

 

ČERVENEC

 

5. 7. – Sv. CYRIL a METODĚJ

7. 7. – Poutní modlitební a kulturní večer ve Stračce - Noční bdění

8. 7. - ZAŠOVSKÁ POUŤ

1. – 6. 7. - Děkanátní setkání mládeže v Dřevohosticích

9. - 14. 7. - Tábor dětí v Dřevohosticích

16. - 20. 7. - Denní tábor dětí v Zašové

23. – 28. 7. Tábor Dubový štít

24. 7. - Regionální večeřadlo MKH v Zubří

29. 7. – Krhovská pouť - Výročí posvěcení zašovského kostela (29.7.1742)

 

 

SRPEN

 

1. - 7. 8. – Festival v Medžugorji

11. 8. - Noční bdění

15. 8. - NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

21.  – 26. 8. – Setkání rodin s papežem IRSKO-DUBLIN

28. 8. – Večeřadlo MKH v Rožnově

30. 8. – Posvícení ve Veselé (1821)

 

 

ZÁŘÍ

 

1. 9. - Zašovské slavnosti

9. 9. – 15. 9. Farní pouť do MEDŽUGORJE

15. 9. – Modlitby děkanátu za povolání a rodiny Olomouc

22. 9. - Noční bdění

25. 9. - Večeřadlo MKH v Karolince

28. 9. - SV. VÁCLAV

30. 9. - Otevřené brány - konec

 

 

ŘÍJEN

5. 10. - Zašovský MOROVÝ pátek

20. 10. - Noční bdění

24. 10. - Adorační den farnosti Veselá

28. 10. – Konec letního času

30. 10. - Regionální večeřadlo MKH v Prostřední Bečvě

31.10. – 1. 11. – P. Montfort OKAA

 

 

LISTOPAD

1. 11. - VŠECH SVATÝCH

2. 11. - DUŠIČKY

4. 11. - ZAŠOVSKÉ HODY

10. - 11. 11. - VESELÁ  POUŤ

11. 11. - STŘÍTEŽSKÉ HODY

17. 11. - Noční bdění

 

 

PROSINEC

2. 12. - První neděle adventní

9. 12. - Sv. Mikuláš v kostele

8. 12. - NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE

9. 12. – Koncert SOLÁŇ

15. 12. - Noční bdění

24. 12. - PŮLNOČNÍ mše sv.: Veselá 21 h., Zašová 24 h.

25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - Koncert Zašovského sboru

26. 12. – SV. ŠTĚPÁNA - Vánoční divadlo dětí a mládeže

 

 

BŘEZEN

17. 3. – Děkan. setkání mládeže v Zašové - Noční bdění

19. 3. – Slavnost Sv. Josefa

23.-25. 3. – Příprava snoubenců na Sv. Hostýně

24. 4. – Zpověď Zašová

25. 3. – KVĚTNÁ NEDĚLE

- Letní čas

27. 4. - Zpověď Veselá

26. – 31. 3. – SVATÝ TÝDEN


Přehled k vytištění ZDE

Světový den mládeže v Panamě s papežem Františkem

Aktualizováno (17 Březen 2018)
TiskEmail

Milí mladí přátelé,

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na setkání mládeže.

 

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

 

Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.

 

Myslím na vás v modlitbách,

 

+ Mons. Pavel Posád

biskup delegát pro mládež


 

 


FB

Aktualizováno (18 Únor 2018)
TiskEmail

logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

 
Regionální večeřadla MKH 2018

 

Regionalni-veceradla--MKH-2018-s.jpg


Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Zprávičky z Proglasu
  • Dynamice médií i teorii diskuse se věnovali v Římě křesťanští novináři
    Na papežské univerzitě Santa Croce se tento týden na 300 křesťanských novinářů ze zhruba 40 zemí světa účastnilo semináře o svobodě projevu. Každý ze tří dnů byl věnován jednomu ze slov dialog, respekt a svoboda.
  • Školské sestry de Notre Dame v Kazachstánu
    Jak se žije evropským řeholním sestrám v Kazachstánu, se dozvíte v pořadu studia Vojtěch v premiéře v úterý 24. dubna 2018 ve 20:15 nebo v repríze v pondělí 30. dubna 2018 v 9:30.
  • Slyšte, lidé! – Bohuslav Reynek v písních
    Bohuslav Reynek patří vedle Jana Skácela nebo Václava Hraběte k nejčastěji zhudebňovaným českým básníkům. Protože v době normalizace jeho dílo oficiálně nevycházelo, zvedla se vlna zájmu o jeho melancholické verše až v 90. letech. A neutuchá ani dnes, více než 45 let po básníkově smrti. V pořadu Slyšte, lidé! si ukážeme, jak básně Bohuslava Reynka zhudebňují umělci a skupiny různých žánrů. Poslouchejte v sobotu 21. dubna 2018 v 19.15 nebo v úterý 24. dubna v 16.55.