Aktuality

ohlášky týdne

Aktualizováno (05 Duben 2020)
TiskEmail

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 5. dubna 2020

Květná neděle, 15. týden

 

Drazí, začíná svatý týden. Stále trvá přísný nouzový stav a mše sv. jsou neveřejné v Zašové i ve Veselé (kromě pohřbů). Zadané úmysly jsou slouženy. Dnes odpoledne bude zašovský kostel opět otevřen odpoledne od 14:30 do 16:00  k adoraci, k svatému přijímání a ke zpovědi. Také na Zelený čtvrtek bude kostel v Zašové otevřen od 20:00 do 21:00 k modlitbě.

Ve Veselé o svatém třídenní bohoslužby nebudou – kostel bude otevřen po mříž od 10:00 do 15:00.

Hromadné zpovědi jsou zrušeny. Zpovídám individuálně. Jak se jinak zpovídat v situaci současné pandemie? Je třeba vzbudit dokonalou lítost, vycházející z lásky k Bohu, vyjádřit upřímnou žádost o odpuštění a umínit si jít co nejdříve ke zpovědi – tedy po skončení pandemie… Takový člověk získává odpuštění hříchů,    a to i smrtelných (srov. Katechismus, č. 1452).

Křížová cesta bude dnes odpoledne v rámci adorace a další křížová cesta bude na velký pátek v 14:00. Z rozhodnutí otce arcibiskupa o svatém třídenní je maximální počet účastníku 3 – takže bohoslužby budou bez účasti lidu, odsloužím si sám soukromě (nebude ani přímý přenos – sledujte TV).

Boží hrob se letos ruší. Ruší se také tradiční obřady požehnání velikonočních pokrmů, svěcení ohně a vody. Nicméně můžete se napsat jako obvykle na rozpis na pátek i sobotu a modlit se zde v kostele a uctívat kříž.

Postní kasičky přineste prosím do kostela kdykoliv. Farnost děkuje za příspěvky do sbírky přes internet na konto farnosti. Kdo by chtěl potvrzení o daru, ať požádá. Pokud přijdete v tyto těžké dny do kostela, prosíme o příspěvek na jeho provoz. Můžete využít označenou krabici na stolečku uprostřed kostela nebo kteroukoliv z uzamčených pokladniček pod kůrem. Pán Bůh zaplať!Sbírka na Boží hrob a na kněžský seminář se letos ruší.

Na velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.


Myslím na vás na všechny u oltáře a žehnám.

OhláškyŘímskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 17. února 2019

6. neděle v mezidobí, 8. týden

PROHLÁŠENÍ ČBK a Biskupa Jana Graubnera

Aktualizováno (27 Březen 2020)
TiskEmail

AKTUÁLNĚ:

 

Drazí věřící,


v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným Vládou ČR, se prakticky ruší veřejné bohoslužby v Zašové a Veselé (kromě pohřbů) a až do odvolání budou slaveny všechny bohoslužby neveřejně.

 

Zadané úmysly budou odslouženy bez účasti lidu.

 

Tuto neděli odpoledne bude kostel otevřen od 14.30 do 16.00 k tiché adoraci a každou půl hodinu bude sv. přijímání.


Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení.

 

Všichni věřící jsou z tohoto důvodu omluveni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

 

Sledovat mši sv. je možno např. přes TV NOE nebo rádio Proglas nebo www.audiokostel.cz a den Páně slavit v rodinném kruhu.

 

Připojme se k modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele.


 

P. Jiří Polášek, farář


 

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

 

Drazí věřící,

 

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.


Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

 

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

 

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

 

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

 

 

Jménem biskupů České biskupské konference

 

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

List arcibiskupa olomouckého věřícím

 

Drazí bratři a sestry,

 

v této situaci můžete splnit nedělní povinnost účasti na mši svatéposlechem televizního či rádiového přenosu a svátečním klidem od práce. Kostely zůstanou otevřené a podle místních poměrů bude možné v některých hodinách přijmout svaté přijímání nejen v neděli, ale i ve všední dny. Využívejte i duchovní svaté přijímání, tedy při sledování mše svaté v rozhlase či televizi vyjádřete touhu po přijetí Krista a přivítejte ho ve svém srdci. Zajímejte se o konkrétní nabídky ve vašich farnostech. Některé farnosti mohou využít přenos mše svaté i prostřednictvím webkamery.


Dokud bude mimořádná situace trvat, nebudeme používat svěcenou vodu v kropenkáchvynecháme pozdravení pokoje. U vstupu do kostela je vhodné umístit dezinfekční gely a vybídnout věřící k jejich užívání. Všechny, kteří mají projevy chřipky nebo nachlazení, prosím, aby z ohledu k jiným zůstali doma. Donášení svatého přijímání domů starým a nemocným lidem se neomezuje. Podobně jsou možné návštěvy kněží a nemocničních kaplanů v nemocnicích a domovech důchodců i přes zákaz návštěv, protože kaplani jsou považováni za personál.

 

Zároveň vás prosím, abyste nepropadali žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti a ztrátě Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25-26). A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás“ (Řím 8,11).

 

A křesťan přeci nepatří sám sobě, jeho život patří Kristu, který učí: „Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání ho“ (Mk 8,35). Neriskujme zbytečně, buďme poslušnými občany, ale následujme svého Pána, který nás učí sloužit těm nejslabším s výhledem na věčný život. V dějinách máme mnoho světců, kteří obětovali své životy ve službě nemocným. Mimořádné těžkosti volají po mimořádné službě lásky. Myslete na svatou Matku Terezu.

 

Zároveň zvu každého z vás k modlitbě. Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojte aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 

S vděčností za zapojení se každému z vás žehná

 

arcibiskup Jan

Olomouc, 12. 3. 2020

 

 

 


FB

Aktualizováno (21 Březen 2020)
TiskEmail

logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Přenosy ze Zašové zivě!
Více informací na
Není nutný Facebook účet.

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Program Velikonoce 2020

Aktualizováno (21 Březen 2020)
TiskEmail

Velikonoce-2020


Program Velikonoce 2020 ve formátu PDF zde.

 

 

Postni-Almuzna-2020


Postní almužna

 


 

Genderová ideologie - záznam přednášky ze Zašové

Aktualizováno (01 Prosinec 2019)
TiskEmail

 

Doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph. D.: Genderová ideologie

 

Prednaska-Genderova-ideologie-a-katolicka-nauka-o-cloveku-2019-10-15-18hod

 

 

 

Díky panu Nepalovi je přednáška dostupná na YouTube >>> ZDE <<<.

 

Prezentace použitá v průběhu přednášky je dostupná  >>> ZDE <<<

 

Zde naleznete text, který vydala o genderové problematice ČBK >>> ZDE <<<

 

 

 
Webkamera ve Stračce

(V případě potřeby klikněte 2x)

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Nové: Měření průtoku

Zprávičky z Proglasu
  • Jarní magazín Barvínku
    Jaro je tady! V dubnovém magazínu Barvínku ho společně pořádně oslavíme. Uslyšíte, jak se má Barbora. Dozvíte se, na co příroda potřebuje hmyz. A popovídáme si samozřejmě taky o nadcházejících Velikonocích.
  • Premiéra Myslivečkových pašijí
    V rámci Koncertu duchovní hudby poprvé na Radiu Proglas zazní rozsáhlé oratorium Josefa Myslivečka nazvané Pašije našeho Pána Ježíše Krista.
  • Kolem se toč - 1209. kolo