Aktuality

ohlášky týdne

Aktualizováno (25 Červen 2017)
TiskEmail

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 25. června 2017

12. neděle v mezidobí, 26. týden

 

 

Minule byla mimořádná sbírka na FASÁDU. Vybralo se 21.100,- Kč, Pán Bůh zaplať. Fasáda je dokončena – v týdnu bude brigáda na odvoz lešení (každá ruka dobrá): v úterý na sundání lešení a hlavně ve středu na odvoz lešení

(v 8:00).

 

 

Příští neděli se uskuteční výroční mariánská Zašovská pouť. Začne už tradičně v SOBOTU 1. 7. ve Stračce. Pozor, už o hodinu dříve: ve 20:00 začne NOČNÍ BDĚNÍ rozjímavým růžencem, pak v 21:00 bude koncert Petra Lutky. Nakonec mše sv. v 22:00. V sobotu v 9:00 bude brigáda – prosíme muže, pro přípravu areálu Stračky.

 

V NEDĚLI 2. 7. budou slavnostní bohoslužby ve farním kostele Navštívení Panny Marie v 7:00 za farníky, 8:15 za dobrodince kostela. V 10:30 bude hlavní poutní mše sv. za všechny poutníky, kterou bude slavit otec arcibiskup Jan Graubner. Odpoledne v 14:30 požehnání a uctění obrazu Panny Marie Zašovské, v 15:00 v kostele následuje divadlo Farního společenství dětí a mládeže. Mše sv. ve Veselé v neděli 2. 7. nebude, ale bude v sobotu 1. 7. v 17:00 hod. s nedělní platností.

 

 

Toto úterý bude další putovní mariánské večeřadlo, tentokrát u Anežky na Soláni. Začátek v 17 hod. růžencem. Sraz u Šamánkova mostu do 16:30. V 16:00 je odjezd od fary – kdo chce jet, ať se přihlásí.

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 30. dubna 2017

23. neděle velikonoční, 18. týden

Kalendář akcí 2017 Zašová a Veselá

Aktualizováno (04 Červen 2017)
TiskEmail

 

Kostel2

 

Přehled k vytištění ZDE


 

ČERVEN

4. 6. - SVATODUŠNÍ NEDĚLE ­ Škračení vajec

9. 6. - Noc kostelů

10. 6. – Modlitby děkanátu za povolání a rodiny na Hostýně

11. 6. - Sv. TROJICE ­ Den rodin našeho děkanátu v Zašové ­ Palačovská pouť

13. 6. – Fatimský den

15. 6. - BOŽÍ TĚLO

17. 6. - Noční bdění

17. 6. – Jáhenské svěcení v Olomouci

20. 6. – Pouť kněží na Sv. Hostýn

27. 6. - Regionální večeřadlo MKH na Soláni

24. 6. – Kněžské svěcení v Olomouci

25. 6. – Janovská pouť

29. 6. – SV. PETRA A PAVLA

 

 

ČERVENEC

1. 7. - Modlitební a kulturní večer ve Stračce ­ Noční bdění

2. 7. - VÝROČNÍ ZAŠOVSKÁ POUŤ K PANNĚ MARII

3. - 7. 7. - Tábor dětí v Dřevohosticích

5. 7. – Sv. CYRILA a MET.

10. – 14. 7. - Děkanátní setkání mládeže v Dřevohosticích

13. 7. – Fatimský den Veselá

17. - 21. 7. - Denní tábor dětí v Zašové

22. 7. – Farní pouť na Radhošť

23. 7. – Krhovská pouť

25. 7. - Regionální večeřadlo MKH v Zubří

30. 7. - Výročí posvěcení zašovského kostela (29.7.1742)

 

 

SRPEN

1. - 7. 8. – Festival mládeže v Medžugorji

12. 8. - Noční bdění

13. 8. – Fatimský den

15. 8. - NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

15. – 20. 8. Setkání mládeže v Ol.

22.  – 30. 8. – Farní pouť do ITÁLIE

27. 8. – Posvícení ve Veselé (1821)

29. 8. - Regionální večeřadlo

MKH v Dolní Bečvě

 

 

ZÁŘÍ

2. 9. - Zašovské slavnosti

9. 9. – Ministrantská pouť

8. - 10. 9. - Víkend pro ženy v Rajnochovicích

13. 9. – Fatimský den

23. 9. - Noční bdění

26. 9. - Regionální večeřadlo MKH ve V. Karlovicích

28. 9. - SV. VÁCLAV – farní pouť do St. Boleslavi

30. 9. - Otevřené brány - konec

 

 

ŘÍJEN

3. 10. - Farní pouť na Turzovku

6. 10. - Zašovský MOROVÝ pátek

13. 10. – Fatimský den

14. 10. – BIŘMOVÁNÍ v Zašové

21. 10. - Noční bdění

24. 10. - Adorační den farnosti Veselá

31. 10. - Regionální večeřadlo MKH v Prostřední Bečvě

29. 10. – Konec letního času

 

 

LISTOPAD

1. 11. - VŠECH SVATÝCH

2. 11. - DUŠIČKY

1. – 2. 11. – P. Montfort OKAA

5. 11. - ZAŠOVSKÉ HODY

11. - 12. 11. - POUŤ VE VESELÉ - SVATOMARTINSKÁ

12. 11. - STŘÍTEŽSKÉ HODY

25. 11. - Noční bdění

 

 

PROSINEC

3. 12. - První neděle adventní

­ Sv. Mikuláš v kostele

8. 12. - NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE

9. 12. - Noční bdění

24. 12. - PŮLNOČNÍ mše sv.: Veselá 21 h., Zašová 24 h.

25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ ­ Koncert Zašovského sboru

26. 12. - Vánoční divadlo dětí

 

 

BŘEZEN

9.3., 16.3., 23.3., 30.3. - Přípravy snoubenců v Zašové

18. 3. – Adorace pro biřmovance

20. 3. – Slavnost Sv. Josefa

25. 3. –SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ ­ Noční bdění

26. 3. - Letní čas

27. 3. – Setkání Farních rad děkanátu v Zašové

 

DUBEN

1. 4. – Setkání mládeže ve Zlíně

6. 4. – Zpověď Veselá

8. 4. - Zpověď Zašová

9. 4. – KVĚTNÁ NEDĚLE

10. – 15. 4. – SVATÝ TÝDEN

16. 4. – NEDĚLE   VEL.

17. 4. – PONDĚLÍ VEL.

22. 4. – Národní pochod PROLIFE

23. 4. – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – adorace

25. 4. - Regionální večeřadlo MKH v Hutisku-Solanci

29. 4. - Noční bdění

 

KVĚTEN

1. 5. – První májová ­ Otevřené brány – zahájení

5. 5. - Mše sv. za Zašovské hasiče

8. 5. – Farní pouť (Sv. Antoníček, návštěva P. Romana Vlka) ­

Svátek matek

13. 5. – Fatimský den

20. 5. - Noční bdění

25. 5. - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

28. 5. - První sv. přijímání dětí

30. 5. - Adorační den farnosti Zašová ­ Regionální večeřadlo MKH v Zašové

31. 5. Malá pouť Navštívení Panny Marie

 

 

Přehled k vytištění ZDE

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017

Aktualizováno (14 Leden 2017)
TiskEmail

 

 

trikrarova-sbirka-2017

 

 

Ve středu proběhlo počítání Tříkrálové sbírky. Vybralo se v Zašové a Veselé celkem 124.404,- Kč (z toho v samotné Veselé 25.938,- Kč). Ve Stříteži 27.226,- a na Lhotách 18.251,- Kč. Výsledky jsou ZDE.

 


Mariánské kněžské hnutí Zašová

Aktualizováno (04 Prosinec 2016)
TiskEmail

Informace o Zašovském Mariánském kněžském hnutí naleznete na stránkách  pod tímto odkazem.


Nově  zde naleznetVideo záznam večeřadla MKH v Zašové s P. Laurentem v září 2016

 

 


 
Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Zprávičky z Proglasu
  • Ratíškovice 2017
    49. Mezinárodní festival dechových hudeb se koná 9. července 2017 na počest Antonína Pavluše, který v červnu slaví své sedmdesátiny. V pořadu Hrajte, kapely! ve čtvrtek 29. července 2017 za pět minut pět odpoledne nebudou chybět medailony vystupujících dechových hudeb, informace o festivalu i pěkné valčíky a polky.
  • České tradice v proměnách času
    Novou publikaci v rozhovoru s autorkou Zdeněk Vejvoda a témata jejich přátelského setkání určila struktura právě vydané knihy: Kroje v čase lidského života – Zvyky v čase kalendářního roku – Lidové umění v čase sdílené historie. Poslouchejte ve Folklorním okénku ve středu 28. června 2017 v 16.55.
  • Staří mistři na dobovém nástroji
    Využijte jedinečnou možnost slyšet nově restaurované varhany v brněnské kapli Panny Marie Loretánské. Barokní jednomanuálový nástroj postavil v roce 1726 brněnský mistr varhanář Antonín Richter.