Aktuality

ohlášky týdne

Aktualizováno (17 Únor 2019)
TiskEmail

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 17. února 2019

6. neděle v mezidobí, 8. týden

 

 

Dnes je mimořádná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Dnes naposled můžete přispět do kasičky vzadu na nové svatovítské varhany v Praze. Pán Bůh zaplať předem za Vaši štědrost.

 

Příští neděli 24. února se uskuteční každoroční sbírka zvaná „Svatopetrský haléř“. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec František mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živel­ných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

 

Ve středu v 17:00 přede mší sv. bude setkání společenství Modlitební stráž v sále na faře.

 

Ve čtvrtek bude adorace.

 

Charita Valašské Meziříčí vás srdečně zve na benefiční charitní ples, který se uskuteční v pátek 22. 2. v kulturním domě v Hrachovci. Připraven je rozmanitý program. Vstupenky je možné zakoupit přímo na Charitě, v knihkupectví Hosana, v Kafé Tucan nebo na obecním úřadě v Krhové.

 

Prosím přihlášené na zájezd do Francie letos v srpnu 2019, aby zaplatili další zálohu: do 20. března II. záloha 2.500,- Kč a konečný doplatek do 30. června – 4.000,- Kč. Kdo chce, může zaplatit celkovou cenu.

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 17. února 2019

6. neděle v mezidobí, 8. týden

FB

Aktualizováno (18 Únor 2018)
TiskEmail

logo-fb.png Římskokatolická farnost Zašová

FB-Farnost-Zasova.jpg

Římskokatolická farnost Zašová

www.facebook.com

Římskokatolická farnost Zašová. Religious Organization

Světový den mládeže v Panamě s papežem Františkem

Aktualizováno (17 Březen 2018)
TiskEmail

Milí mladí přátelé,

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na setkání mládeže.

 

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

 

Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.

 

Myslím na vás v modlitbách,

 

+ Mons. Pavel Posád

biskup delegát pro mládež


 

 


10 x NE Istanbulské Úmluvě

Aktualizováno (29 Září 2018)
TiskEmail

 

IÚ je dokument Rady Evropy, který zaměřuje svoji pozornost na ochranu žen před násilím a domácím násilím. ČR ji podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera již v květnu 2016. Aby IÚ vešla v platnost, musí proběhnout schválení obou komor Parlamentu ČR - tzv. ratifikace. Podle mezinárodního práva lze v této fázi Radě Evropy oznámit, že se ČR nehodlá stát smluvní stranou. Tím bv došlo k zneplatnění podpisu. Při bližším seznámení se zněním IÚ zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, a proto vyvstává těchto 10x „NE":

 

Text 10 x ne Istanbulské úmluvě

 

 

 

 
Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

(V případě potřeby klikněte 2x)

Zprávičky z Proglasu
  • Napálil sem, okoštuj – Dareba v pořadu Jak se vám líbí
    Jiří Dareba Václavík, kapelník vsetínské skupiny Dareband, je velmi plodný autor písní. Vedle své domovské folkové kapely píše písně pro skupinu Darrock, v roce 2012 vzniklo album Ej, Kyčero čarodějná s jeho skladbami v podání cimbálových muzik a nyní vyšlo CD Napálil sem, okoštuj, v Darebově tvorbě zatím žánrově nejpestřejší. V rozhovoru s Anežkou Wiewiorkovou je Dareba představí 25. února 2019 v pořadu Jak se vám líbí.
  • Neděle 17. února a její události
    Přinášíme přehled událostí očekávaných v neděli 17. února 2019.
  • Koncert komorní hudby
    Sváteční koncert se zaměří na hudbu od raného klasicismu až po romantismus. Na programu jsou instrumentální skladby od tria přes kvarteto až po kvintety s nejrůznějším nástrojovým obsazením.