Aktuality

ohlášky týdne

Aktualizováno (15 Říjen 2017)
TiskEmail

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 15. října 2017

28. neděle v mezidobí, 42. týden


Dnes je mimořádná sbírka na topení v kostele. Pán Bůh zaplať předem.

 

Příští neděli bude misijní sbírka.

 

Ve čtvrtek zde bude děkanátní setkání kněží, začínáme v 9:00 růžencem – mše sv. nebude. Ve čtvrtek večer nebude ani adorace (ani mše sv. ve Veselé).

 

Nácvik na BIŘMOVÁNÍ bude příští sobotu v 14:00 v kostele – potom zhruba v 15:00 začne zpověď.

 

Příští sobotu 21. 10. bude v Olomouci výroční setkání LEKTORŮ.

 

Příští sobotu 21. 10. bude také noční bdění v kostele – začátek v 20:00. V 22:00 bude sloužena mše sv. s nedělní platností.

 

Zveme Vás spolu se Svobodovými z Krhové na odpočinkový zájezd do termálních lázní BEŠEŇOVÁ na Slovensku pod Tatrami v sobotu 18. 11. 2017. Cena 650,- Kč. Vstup je s mimořádnou poloviční slevou. Vhodné na léčbu kloubů, pro odpočinek, vhodné pro rodiny s dětmi. Hlaste se v zákristii se zálohou 100,- Kč. Bližší informace pro zájemce vzadu v kostele na stolečku.

 

Charita Valašské Meziříčí hledá dobrovolníky, kteří by věnovali pár hodin svého času v sobotou 11. 11. k pomoci při potravinové sbírce v Kauflandu ve Valašském Meziříčí. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle uvedeném na plakátku na nástěnce. Zároveň Charita nabízí prodej adventních věnců. Hledá se z farnosti někdo na pomoc s prodejem věnců. Charita dodá věnečky. Výtěžek půjde na další služby Charity. Najde se někdo?

 

Charitní dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici příjme pracovníky pro péči o seniory s okamžitým nástupem, a to na pozici zdravotní sestry a pečovatelky. Více informací o pracovní náplni a mzdě najdete na nástěnce nebo na webu Charity.

 

Příští víkend budou volby – vzadu v kostele jsou k rozebrání MODLITBY ZA POLITIKY.

Ohlášky Římskokatolické farnosti ZAŠOVÁ, 30. dubna 2017

23. neděle velikonoční, 18. týden

Kalendář akcí 2017 Zašová a Veselá

Aktualizováno (01 Říjen 2017)
TiskEmail

 

Kostel2

 

Přehled k vytištění ZDE


 

ŘÍJEN

3. 10. - Farní pouť na Turzovku

6. 10. - Zašovský MOROVÝ pátek

13. 10. – Fatimský den

14. 10. – BIŘMOVÁNÍ v Zašové

21. 10. - Noční bdění

24. 10. - Adorační den farnosti Veselá

31. 10. - Regionální večeřadlo MKH v Prostřední Bečvě

29. 10. – Konec letního času

 

 

LISTOPAD

1. 11. - VŠECH SVATÝCH

2. 11. - DUŠIČKY

1. – 2. 11. – P. Montfort OKAA

5. 11. - ZAŠOVSKÉ HODY

11. - 12. 11. - POUŤ VE VESELÉ - SVATOMARTINSKÁ

12. 11. - STŘÍTEŽSKÉ HODY

25. 11. - Noční bdění

 

 

PROSINEC

3. 12. - První neděle adventní

­ Sv. Mikuláš v kostele

8. 12. - NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE

9. 12. - Noční bdění

24. 12. - PŮLNOČNÍ mše sv.: Veselá 21 h., Zašová 24 h.

25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ ­ Koncert Zašovského sboru

26. 12. - Vánoční divadlo dětí

 

 

BŘEZEN

9.3., 16.3., 23.3., 30.3. - Přípravy snoubenců v Zašové

18. 3. – Adorace pro biřmovance

20. 3. – Slavnost Sv. Josefa

25. 3. –SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ ­ Noční bdění

26. 3. - Letní čas

27. 3. – Setkání Farních rad děkanátu v Zašové

 

DUBEN

1. 4. – Setkání mládeže ve Zlíně

6. 4. – Zpověď Veselá

8. 4. - Zpověď Zašová

9. 4. – KVĚTNÁ NEDĚLE

10. – 15. 4. – SVATÝ TÝDEN

16. 4. – NEDĚLE   VEL.

17. 4. – PONDĚLÍ VEL.

22. 4. – Národní pochod PROLIFE

23. 4. – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – adorace

25. 4. - Regionální večeřadlo MKH v Hutisku-Solanci

29. 4. - Noční bdění

 

KVĚTEN

1. 5. – První májová ­ Otevřené brány – zahájení

5. 5. - Mše sv. za Zašovské hasiče

8. 5. – Farní pouť (Sv. Antoníček, návštěva P. Romana Vlka) ­

Svátek matek

13. 5. – Fatimský den

20. 5. - Noční bdění

25. 5. - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

28. 5. - První sv. přijímání dětí

30. 5. - Adorační den farnosti Zašová ­ Regionální večeřadlo MKH v Zašové

31. 5. Malá pouť Navštívení Panny Marie

 

ČERVEN

4. 6. - SVATODUŠNÍ NEDĚLE ­ Škračení vajec

9. 6. - Noc kostelů

10. 6. – Modlitby děkanátu za povolání a rodiny na Hostýně

11. 6. - Sv. TROJICE ­ Den rodin našeho děkanátu v Zašové ­ Palačovská pouť

13. 6. – Fatimský den

15. 6. - BOŽÍ TĚLO

17. 6. - Noční bdění

17. 6. – Jáhenské svěcení v Olomouci

20. 6. – Pouť kněží na Sv. Hostýn

27. 6. - Regionální večeřadlo MKH na Soláni

24. 6. – Kněžské svěcení v Olomouci

25. 6. – Janovská pouť

29. 6. – SV. PETRA A PAVLA

 

ČERVENEC

1. 7. - Modlitební a kulturní večer ve Stračce ­ Noční bdění

2. 7. - VÝROČNÍ ZAŠOVSKÁ POUŤ K PANNĚ MARII

3. - 7. 7. - Tábor dětí v Dřevohosticích

5. 7. – Sv. CYRILA a MET.

10. – 14. 7. - Děkanátní setkání mládeže v Dřevohosticích

13. 7. – Fatimský den Veselá

17. - 21. 7. - Denní tábor dětí v Zašové

22. 7. – Farní pouť na Radhošť

23. 7. – Krhovská pouť

25. 7. - Regionální večeřadlo MKH v Zubří

30. 7. - Výročí posvěcení zašovského kostela (29.7.1742)

 

SRPEN

1. - 7. 8. – Festival mládeže v Medžugorji

12. 8. - Noční bdění

13. 8. – Fatimský den

15. 8. - NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

15. – 20. 8. Setkání mládeže v Ol.

22.  – 30. 8. – Farní pouť do ITÁLIE

27. 8. – Posvícení ve Veselé (1821)

29. 8. - Regionální večeřadlo

MKH v Dolní Bečvě

 

ZÁŘÍ

2. 9. - Zašovské slavnosti

9. 9. – Ministrantská pouť

8. - 10. 9. - Víkend pro ženy v Rajnochovicích

13. 9. – Fatimský den

23. 9. - Noční bdění

26. 9. - Regionální večeřadlo MKH ve V. Karlovicích

28. 9. - SV. VÁCLAV – farní pouť do St. Boleslavi

30. 9. - Otevřené brány - konec

 

Přehled k vytištění ZDE

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017

Aktualizováno (14 Leden 2017)
TiskEmail

 

 

trikrarova-sbirka-2017

 

 

Ve středu proběhlo počítání Tříkrálové sbírky. Vybralo se v Zašové a Veselé celkem 124.404,- Kč (z toho v samotné Veselé 25.938,- Kč). Ve Stříteži 27.226,- a na Lhotách 18.251,- Kč. Výsledky jsou ZDE.

 


Mariánské kněžské hnutí Zašová

Aktualizováno (04 Prosinec 2016)
TiskEmail

Informace o Zašovském Mariánském kněžském hnutí naleznete na stránkách  pod tímto odkazem.


Nově  zde naleznetVideo záznam večeřadla MKH v Zašové s P. Laurentem v září 2016

 

 


 
Webkamera ve Stračce

Aktuální obraz kamery Zašová - Stračkav

Zprávičky z Proglasu