Stračka

Aktualizováno (04 Září 2016)
TiskEmail

 

Aktualizace: Rozbor kvality vody pramenu Stračka ze srpna 2016

 

„Na kraji lesa stojí stračka. Tak samovolně jsou zaokrouhleny její temně zelené listy. Jemně ohebny a pevně utvářeny její ztepilé lodyhy. Květ jako vystřižený z těžkého hedvábí a modř má tak zářící drahým kamenem, že naplňuje kolem dokola všecek vzduch…“


Tento úvodní citát je z knihy od Romana Guardiniho O posvátných znameních (1927). Když jsem si nedávno přečetl tento starý text, uvědomil jsem si, že na pokraji lesa v Zašové opravdu stojí Stračka. A Ostrožka stračka polní (Consolida regalis), jedovatý plevel, který roste blízko lesů a cest, na polích a rumištích, dal jistě svůj název i našemu areálu s výbornou vodou. Kvalitu vody je možno si ověřit na jistých webových stránkách po celý rok, jak je uvedeno na vývěsce ve Stračce. Podle serveru estudanky.cz, který monitoruje studánky po celé republice, je na Valašsku kvalita pitné vody ve studánkách rok od roku horší. Pokud bude i nadále klesat hladina spodní vody, jak jsme toho byli svědky minulý rok, tak bude také klesat kvalita vody. Nedostatkem vody se totiž snižuje její průtok. Ze zákona nemají města povinnost kvalitu vody ve studánkách kontrolovat. Ale přesto rozbor pitné vody pravidelně provádějí v Rožnově pod Radhoštěm od jara do podzimu a to především kvůli chatařům, kteří nemají přípojku na pitnou vodu. V loňském roce na začátku června provedli odběry vzorků vod ze studánek v okolí a žádná ze studánek nevyhověla požadavkům na pitnou vodu. Pokud by chtěli lidé vodu ze studánek konzumovat, odborníci doporučují jí před použitím převařit. Z nepřevařené vody se mohou v některých případech objevit žaludeční a střevní potíže. Naštěstí o nikom takovém nevím. Bůh požehnal a vody je více. Stačí málo na utišení žízně, není třeba čerpat hektolitry… Už několikrát se v poslední době stalo, že těžký balvan, který brání vjezdu aut do areálu, byl odvalen. Někdo jezdí pozdě v noci až k prameni! Naneštěstí záznam z webkamery se kvůli technické závadě nenahrál! Snad příště už budeme vědět, komu je zatěžko udělat pár kroků navíc.

 

 

Na poslední valné hromadě mariánského Spolku jsme se shodli na tom, že dáme k prameni tento text: NAČERPAL JSI VODU? PODĚKUJ BOHU A PANNĚ MARII. JE TO BOŽÍ DAR! ZADARMO JSI DOSTAL, ZADARMO DÁVEJ. KDO ČERPÁ VÍC NEŽ 20 L, AŤ OCHOTNĚ PUSTÍ TOHO, KDO ČERPÁ MÉNĚ! I když se vesměs zákazy nerespektují a dobré rady tím méně (psi tam vesele pobíhají okolo svých pánů), věřím, že ohleduplnost a ochota zvítězí nad chamtivostí a ostrými lokty i u pramene pojmenovaného podle překrásného plevele jménem Stračka a kde je opěvována a uctívána Matka Boží Maria.

 

Jiří Polášek

 

ostrozka stracka 1

http://prima-receptar.cz/jedovate-rostliny-z-celedi-pryskyrnikovitych-ranunculaceae/