Fotogalerie - Biřmování 2012

Aktualizováno (30 Říjen 2012)
TiskEmail

V sobotu 29. září 2012 zažila naše farnost mimořádnou událost.

V kostele Navštívení Panny Marie v 10.00 hodin proběhla slavnost biřmování.

Svátost křesťanské dospělosti přijalo od otce arcibiskupa Jana Graubnera celkem 33 mladých lidí a věřících staršího věku pocházejících nejen ze Zašové a Veselé, ale také ze Lhot, z Valašského Meziříčí, Police, Stříteže a Rožnova p. R

Při liturgii zpíval Zašovský chrámový sbor a také počasí nám přálo. Mons. Jan Graubner zde byl udělovat svátost biřmování poprvé. Od revoluce uděloval v Zašové třikrát tuto svátost světící biskup Mons.Josef Hrdlička – naposled v r. 2007.

Moravskému metropolitovi se u nás zjevně líbilo, neboť po slavnosti se s biřmovanci vyfotil a nezůstalo jen u jedné fotky. Nakonec se také podepsal do pamětní knihy farnosti.

Odpoledne po biřmování měli biřmovanci opékání na farské zahradě, kde se sdělovaly zážitky z přípravy na biřmování a ze samotného obřadu. Sešli jsme se v hojném počtu.